Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är ERT och Tidsdomän IP potentiella karteringsverktyg inom miljögeologi?

Jansson, Robin LU (2016) In Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Tidigare studier har visat på att de geofysiska metoderna elektrisk resistivitet tomografi (ERT) och tidsdomän inducerad polarisation (IP) är användbara verktyg för att detektera non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapsolja, som är en hydrofob organisk förening med lägre densitet än vatten, har använts i ett laboratorie-försök för att utvärdera användbarheten av ERT och IP för att detektera spridning av NAPL i miljön. I en kontrolle-rad akvariemiljö har tre experiment utförts för att utreda om ERT och tidsdomän IP är lämpliga karteringsverktyg för att detektera rapsolja i en sandavlagring. Rapsoljan valdes som förorening då den inte har några kända miljöfar-liga egenskaper men har liknade fysikaliska egenskaper som exempelvis diesel.... (More)
Tidigare studier har visat på att de geofysiska metoderna elektrisk resistivitet tomografi (ERT) och tidsdomän inducerad polarisation (IP) är användbara verktyg för att detektera non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapsolja, som är en hydrofob organisk förening med lägre densitet än vatten, har använts i ett laboratorie-försök för att utvärdera användbarheten av ERT och IP för att detektera spridning av NAPL i miljön. I en kontrolle-rad akvariemiljö har tre experiment utförts för att utreda om ERT och tidsdomän IP är lämpliga karteringsverktyg för att detektera rapsolja i en sandavlagring. Rapsoljan valdes som förorening då den inte har några kända miljöfar-liga egenskaper men har liknade fysikaliska egenskaper som exempelvis diesel. Uppmätta data har inverterats i Boundeless Electric Resistivite Tomography (BERT) till 3D-modeller vilka jämförts med den kända placeringen av rapsoljan i akvariet. Resultaten pekar på att rapsoljan uppvisar en högre resistivitet gentemot sanden, vilket registre-rades med ERT. Resultaten visar också oväntade IP-effekter under samtliga experiment, vilket tyder på mättekniska problem vilket gör att tidsdomän IP inte har kunnat utvärderas. (Less)
Popular Abstract
Previous studies have shown that the geophysical methods electrical resistivity tomography (ERT) and time domain induced polarization (IP) are appropriate tools to detect non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapeseed oil, hydrophobic organic compound with a lower density than water, was used in a laboratory experiment to evalu-ate the usefulness of ERT and IP to detect NAPL-contaminants in the environment. In a controlled aquarium envi-ronment three experiments were carried out to investigate whether ERT and time domain IP, are suitable tools to map and detect rapeseed oil in a sand deposit. Rapeseed oil was chosen as pollution because it does not have any known environmentally harmful properties but has similar physical properties as e.g.... (More)
Previous studies have shown that the geophysical methods electrical resistivity tomography (ERT) and time domain induced polarization (IP) are appropriate tools to detect non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapeseed oil, hydrophobic organic compound with a lower density than water, was used in a laboratory experiment to evalu-ate the usefulness of ERT and IP to detect NAPL-contaminants in the environment. In a controlled aquarium envi-ronment three experiments were carried out to investigate whether ERT and time domain IP, are suitable tools to map and detect rapeseed oil in a sand deposit. Rapeseed oil was chosen as pollution because it does not have any known environmentally harmful properties but has similar physical properties as e.g. diesel. The measured data was inverted in Boundless Electric Resistivite Tomography (BERT) to 3D-models which are compared with the known location of rapeseed oil in the tank. The ERT results indicate that rapeseed oil has a higher resistivity in contrast to the sand. The result also show unexpected IP-effects during all experiments, suggesting technical problems which means that time domain IP could not be evaluated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Robin LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rapsolja, resistivitet, Tidsdomän IP, akvarium, sand
publication/series
Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet
report number
473
language
Swedish
id
8876550
date added to LUP
2016-06-09 14:34:07
date last changed
2016-06-09 14:34:07
@misc{8876550,
 abstract   = {Tidigare studier har visat på att de geofysiska metoderna elektrisk resistivitet tomografi (ERT) och tidsdomän inducerad polarisation (IP) är användbara verktyg för att detektera non-aqueous phase liquids (NAPL). Rapsolja, som är en hydrofob organisk förening med lägre densitet än vatten, har använts i ett laboratorie-försök för att utvärdera användbarheten av ERT och IP för att detektera spridning av NAPL i miljön. I en kontrolle-rad akvariemiljö har tre experiment utförts för att utreda om ERT och tidsdomän IP är lämpliga karteringsverktyg för att detektera rapsolja i en sandavlagring. Rapsoljan valdes som förorening då den inte har några kända miljöfar-liga egenskaper men har liknade fysikaliska egenskaper som exempelvis diesel. Uppmätta data har inverterats i Boundeless Electric Resistivite Tomography (BERT) till 3D-modeller vilka jämförts med den kända placeringen av rapsoljan i akvariet. Resultaten pekar på att rapsoljan uppvisar en högre resistivitet gentemot sanden, vilket registre-rades med ERT. Resultaten visar också oväntade IP-effekter under samtliga experiment, vilket tyder på mättekniska problem vilket gör att tidsdomän IP inte har kunnat utvärderas.},
 author    = {Jansson, Robin},
 keyword   = {rapsolja,resistivitet,Tidsdomän IP,akvarium,sand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Är ERT och Tidsdomän IP potentiella karteringsverktyg inom miljögeologi?},
 year     = {2016},
}