Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

WalkTEM-undersökning vid Revingehed provpumpningsanläggning

Mårdh, Joakim LU (2016) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Som ett komplement till en miljödomsansökan för Lunds Universitets provpumpningsanläggning vid Revingehed,
har en geofysisk undersökning utförts för att få en bild av viktiga lagergränsers utbredning. En lerig morän som
vilar direkt på berggrunden vid ca 30 - 50 m djup är speciellt viktigt då den separerar två akvifärer och agerar som
impermeabel barriär för eventuell föroreningsspridning. Den använda metoden är WalkTEM, en transient elektromagnetisk
metod som utnyttjar magnetfält och elektromotoriska krafter för att inducera en ström i marken i enlighet
med Faradays lag. Hur snabbt strömmen avtar beror på markens ledningsförmåga och undersökningen resulterade i
vertikala resistivitetsprofiler med god djupnedträngning (~240 m). I det... (More)
Som ett komplement till en miljödomsansökan för Lunds Universitets provpumpningsanläggning vid Revingehed,
har en geofysisk undersökning utförts för att få en bild av viktiga lagergränsers utbredning. En lerig morän som
vilar direkt på berggrunden vid ca 30 - 50 m djup är speciellt viktigt då den separerar två akvifärer och agerar som
impermeabel barriär för eventuell föroreningsspridning. Den använda metoden är WalkTEM, en transient elektromagnetisk
metod som utnyttjar magnetfält och elektromotoriska krafter för att inducera en ström i marken i enlighet
med Faradays lag. Hur snabbt strömmen avtar beror på markens ledningsförmåga och undersökningen resulterade i
vertikala resistivitetsprofiler med god djupnedträngning (~240 m). I det här projektet har 17 sonderingar utförts,
varav endast 15 st gav brukbar data. Efter bearbetning och invertering av rådata i ViewTEM, illustrerades de slutgiltiga
resistivitetsmodellerna längs 6 olika profiler med hjälp av Erigraph. De uppritade resistivitetsprofilerna visar
på homogenitet i lagerföljden över hela undersökningsområdet, med undantag för små heterogeniteter vid stora
djup (>180m). Anledningen till heterogeniteterna behöver inte nödvändigtvis vara geologisk utan det kan bero på
dålig upplösning i modellerna. Samtliga profiler en relativt hög resistivitet i ytliga isälvssediment och sjunker drastiskt
i den vattenmättade berggrunden, för att sedan successivt öka igen och nå en ny topp vid 140-160 m. Den
gradvisa ökningen tros bero på att kalkhalten och sandmängden ökar på djupet. På ännu större djup är resistivitetsvariationerna
små. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårdh, Joakim LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
WalkTEM, geofysik, Revingehed, transient elektromagnetism, provpumpningsanläggning
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
476
language
Swedish
id
8876593
date added to LUP
2016-06-02 14:36:03
date last changed
2016-06-09 16:08:42
@misc{8876593,
 abstract   = {{Som ett komplement till en miljödomsansökan för Lunds Universitets provpumpningsanläggning vid Revingehed,
har en geofysisk undersökning utförts för att få en bild av viktiga lagergränsers utbredning. En lerig morän som
vilar direkt på berggrunden vid ca 30 - 50 m djup är speciellt viktigt då den separerar två akvifärer och agerar som
impermeabel barriär för eventuell föroreningsspridning. Den använda metoden är WalkTEM, en transient elektromagnetisk
metod som utnyttjar magnetfält och elektromotoriska krafter för att inducera en ström i marken i enlighet
med Faradays lag. Hur snabbt strömmen avtar beror på markens ledningsförmåga och undersökningen resulterade i
vertikala resistivitetsprofiler med god djupnedträngning (~240 m). I det här projektet har 17 sonderingar utförts,
varav endast 15 st gav brukbar data. Efter bearbetning och invertering av rådata i ViewTEM, illustrerades de slutgiltiga
resistivitetsmodellerna längs 6 olika profiler med hjälp av Erigraph. De uppritade resistivitetsprofilerna visar
på homogenitet i lagerföljden över hela undersökningsområdet, med undantag för små heterogeniteter vid stora
djup (>180m). Anledningen till heterogeniteterna behöver inte nödvändigtvis vara geologisk utan det kan bero på
dålig upplösning i modellerna. Samtliga profiler en relativt hög resistivitet i ytliga isälvssediment och sjunker drastiskt
i den vattenmättade berggrunden, för att sedan successivt öka igen och nå en ny topp vid 140-160 m. Den
gradvisa ökningen tros bero på att kalkhalten och sandmängden ökar på djupet. På ännu större djup är resistivitetsvariationerna
små.}},
 author    = {{Mårdh, Joakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{WalkTEM-undersökning vid Revingehed provpumpningsanläggning}},
 year     = {{2016}},
}