Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modulärt produktkoncept

Beckerot, Jakob LU and Södergård, Åke LU (2016) MMK820 20161
Product Development
Abstract (Swedish)
Denna rapport beskriver utvecklingen av ett koncept för en modulär dörrstation. Målet med projektet var att ta fram och utvärdera flera koncept för att sedan välja ut ett, utveckla det vidare och ta fram en prototyp. Konceptet består av två funktionsmoduler: en kameramodul och en knappsatsmodul. Fokus låg på att visa hur modulerna ser ut, hur de kopplas samman mekaniskt, hur de fästs i väggen samt hur det ser ut när fler moduler kopplas in i framtiden.
Projektet delades in i fyra faser: upptäcka, definiera, utveckla och leverera. I upptäckafasen samlades information som rör projektet in för att få en tydlig bild av projektets utmaningar, förstå alla problemområden och inse vilka krav som ställs på projektet. I definierafasen användes... (More)
Denna rapport beskriver utvecklingen av ett koncept för en modulär dörrstation. Målet med projektet var att ta fram och utvärdera flera koncept för att sedan välja ut ett, utveckla det vidare och ta fram en prototyp. Konceptet består av två funktionsmoduler: en kameramodul och en knappsatsmodul. Fokus låg på att visa hur modulerna ser ut, hur de kopplas samman mekaniskt, hur de fästs i väggen samt hur det ser ut när fler moduler kopplas in i framtiden.
Projektet delades in i fyra faser: upptäcka, definiera, utveckla och leverera. I upptäckafasen samlades information som rör projektet in för att få en tydlig bild av projektets utmaningar, förstå alla problemområden och inse vilka krav som ställs på projektet. I definierafasen användes informationen som samlats in för sätta upp krav, mål, fokusområde och begränsningar för projektet. Utvecklingsfasen bestod av idégenerering och utvärdering av flera lösningar för att sedan välja ett koncept för vidare utveckling. I levererafasen vidareutvecklades det mest lovande konceptet som valdes i utvecklingsfasen till ett slutgiltigt koncept och en prototyp togs fram.
Resultatet blev ett koncept som består av en basplatta som fungerar som basmodul på vilken funktionsmodulerna fästs och kopplas in. Basplattan innehåller stora delar av logiken samt fördelar ström och kommunikation till funktionsmodulerna. Det slutliga koncept som togs fram uppfyller många av, men inte alla, de krav som definierades. Detta på grund av att konceptet inte riktigt nådde den detaljnivå som från början önskades, men med hänsyn till den begränsade tid som avsattes för projektet anses dock resultatet vara tillfredsställande. De mål som ställdes upp för projektet anses väl uppfyllda och teamet är nöjda med resultatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Beckerot, Jakob LU and Södergård, Åke LU
supervisor
organization
course
MMK820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Produktutveckling, maskinteknik, modularitet, koncept
language
Swedish
id
8876617
date added to LUP
2016-06-03 14:04:31
date last changed
2016-06-03 14:04:31
@misc{8876617,
 abstract   = {Denna rapport beskriver utvecklingen av ett koncept för en modulär dörrstation. Målet med projektet var att ta fram och utvärdera flera koncept för att sedan välja ut ett, utveckla det vidare och ta fram en prototyp. Konceptet består av två funktionsmoduler: en kameramodul och en knappsatsmodul. Fokus låg på att visa hur modulerna ser ut, hur de kopplas samman mekaniskt, hur de fästs i väggen samt hur det ser ut när fler moduler kopplas in i framtiden.
Projektet delades in i fyra faser: upptäcka, definiera, utveckla och leverera. I upptäckafasen samlades information som rör projektet in för att få en tydlig bild av projektets utmaningar, förstå alla problemområden och inse vilka krav som ställs på projektet. I definierafasen användes informationen som samlats in för sätta upp krav, mål, fokusområde och begränsningar för projektet. Utvecklingsfasen bestod av idégenerering och utvärdering av flera lösningar för att sedan välja ett koncept för vidare utveckling. I levererafasen vidareutvecklades det mest lovande konceptet som valdes i utvecklingsfasen till ett slutgiltigt koncept och en prototyp togs fram.
Resultatet blev ett koncept som består av en basplatta som fungerar som basmodul på vilken funktionsmodulerna fästs och kopplas in. Basplattan innehåller stora delar av logiken samt fördelar ström och kommunikation till funktionsmodulerna. Det slutliga koncept som togs fram uppfyller många av, men inte alla, de krav som definierades. Detta på grund av att konceptet inte riktigt nådde den detaljnivå som från början önskades, men med hänsyn till den begränsade tid som avsattes för projektet anses dock resultatet vara tillfredsställande. De mål som ställdes upp för projektet anses väl uppfyllda och teamet är nöjda med resultatet.},
 author    = {Beckerot, Jakob and Södergård, Åke},
 keyword   = {Produktutveckling,maskinteknik,modularitet,koncept},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modulärt produktkoncept},
 year     = {2016},
}