Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ångest som en merit - Att använda personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i vårdarbete

Johansson, Rebecka LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this study was to explore how staff in mental health care experience (1) using personal experiences of mental ill health in their work (2) different factors affecting this usage. This was explored using semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis based on aletic hermeneutics. Eleven staff members in various professions were included. The analysis resulted in eight main themes and a number of subthemes. The main themes were: A deeper understanding, A good approach, The importance of knowing oneself, Self-disclosure to help the patient/service-user, Choosing not to disclose, Roles and role conflicts, Bringing up the patient’s perspective and Mental ill health as a resource. The results indicated... (More)
The purpose of this study was to explore how staff in mental health care experience (1) using personal experiences of mental ill health in their work (2) different factors affecting this usage. This was explored using semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis based on aletic hermeneutics. Eleven staff members in various professions were included. The analysis resulted in eight main themes and a number of subthemes. The main themes were: A deeper understanding, A good approach, The importance of knowing oneself, Self-disclosure to help the patient/service-user, Choosing not to disclose, Roles and role conflicts, Bringing up the patient’s perspective and Mental ill health as a resource. The results indicated that personal experiences of mental ill health can be an asset in mental health care, for example by contributing to greater understanding and empathy, a better approach and a decreased power imbalance in the patient-provider relationship. Self-awareness was cited as crucial to constructive use of such personal experiences. The work environment was described as having a clear impact on how staff utilize personal experiences of mental ill health and many use their experiences less than they would prefer because of negative attitudes among colleagues and fear of being doubted. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att utforska hur personal inom psykiatri och socialpsykiatri upplever (1) att de använder egna erfarenheter av psykisk ohälsa i sitt arbete (2) olika faktorer som påverkar detta användande. Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilka analyserades utifrån tematisk analys med utgångspunkt i aletisk hermeneutik. Elva behandlare med varierande yrkestillhörighet deltog. Analysen resulterade i åtta huvudteman och ett antal underteman. Huvudteman var: En djupare förståelse, Ett bra bemötande, Vikten av att känna sig själv, Att berätta för att hjälpa patienten/brukaren, Valet att inte berätta, Rolltagande och rollkonflikter, Att ta upp patient- och brukarperspektivet och Den psykiska ohälsan som en... (More)
Denna studie syftade till att utforska hur personal inom psykiatri och socialpsykiatri upplever (1) att de använder egna erfarenheter av psykisk ohälsa i sitt arbete (2) olika faktorer som påverkar detta användande. Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilka analyserades utifrån tematisk analys med utgångspunkt i aletisk hermeneutik. Elva behandlare med varierande yrkestillhörighet deltog. Analysen resulterade i åtta huvudteman och ett antal underteman. Huvudteman var: En djupare förståelse, Ett bra bemötande, Vikten av att känna sig själv, Att berätta för att hjälpa patienten/brukaren, Valet att inte berätta, Rolltagande och rollkonflikter, Att ta upp patient- och brukarperspektivet och Den psykiska ohälsan som en resurs. Resultaten indikerade att egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan vara en tillgång i psykiatriskt vårdarbete, exempelvis genom att bidra till ökad förståelse och empati, ett bättre bemötande och minskad maktobalans i relationen till patienter. God självinsikt framhölls som viktigt för att kunna använda de egna erfarenheterna konstruktivt. Det framkom att arbetssituationen kan ha tydlig inverkan på hur behandlare använder egna erfarenheter av psykisk ohälsa och att många använder dessa erfarenheter mindre än vad de hade velat på grund av negativa attityder hos kollegor och en rädsla för att bli ifrågasatta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Rebecka LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
mental ill health, hermeneutik, tematisk analys, socialpsykiatri, psykiatri, psykisk ohälsa, peer support, peer- specialist, prosumer, consumer-provider, Wounded healer, psychiatry, community mental health care, thematic analysis, hermeneutics
language
Swedish
id
8876636
date added to LUP
2016-06-03 16:20:57
date last changed
2016-06-03 16:20:57
@misc{8876636,
 abstract   = {The purpose of this study was to explore how staff in mental health care experience (1) using personal experiences of mental ill health in their work (2) different factors affecting this usage. This was explored using semi-structured interviews, which were analyzed using thematic analysis based on aletic hermeneutics. Eleven staff members in various professions were included. The analysis resulted in eight main themes and a number of subthemes. The main themes were: A deeper understanding, A good approach, The importance of knowing oneself, Self-disclosure to help the patient/service-user, Choosing not to disclose, Roles and role conflicts, Bringing up the patient’s perspective and Mental ill health as a resource. The results indicated that personal experiences of mental ill health can be an asset in mental health care, for example by contributing to greater understanding and empathy, a better approach and a decreased power imbalance in the patient-provider relationship. Self-awareness was cited as crucial to constructive use of such personal experiences. The work environment was described as having a clear impact on how staff utilize personal experiences of mental ill health and many use their experiences less than they would prefer because of negative attitudes among colleagues and fear of being doubted.},
 author    = {Johansson, Rebecka},
 keyword   = {mental ill health,hermeneutik,tematisk analys,socialpsykiatri,psykiatri,psykisk ohälsa,peer support,peer- specialist,prosumer,consumer-provider,Wounded healer,psychiatry,community mental health care,thematic analysis,hermeneutics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ångest som en merit - Att använda personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i vårdarbete},
 year     = {2016},
}