Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makrofossilanalys av sediment från det tidig-holocena undervattenslandskapet vid Haväng, östra Skåne

Heger, Katja LU (2016) In Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Under havsytan i Hanöbukten vid Haväng på Skånes östkust finns lämningar från ett tidigholocent landskap bevarade. Lämningarna består bl.a. av gyttjor som har avsatts vid lågvattenperioder efter yoldia- respektive ancylusregressionen (11 700-8 000 cal BP). I gyttjorna finns stammar och stubbar bevarade som är daterade till havsnivåsänkningen vid yoldiaregressionen. Flera undersökningar har tidigare gjorts i området, och denna studie ingår i ett pågående doktorandprojekt på Geologiska institutionen vid Lunds universitet. En makrofossilstudie av gyttjorna har utförts för att rekonstruera vegetationen och miljön vid avsättningsperioderna, där bland annat växtfossil som frukter, fröer, bark och barr samt djurfossil av insekter, fisk och... (More)
Under havsytan i Hanöbukten vid Haväng på Skånes östkust finns lämningar från ett tidigholocent landskap bevarade. Lämningarna består bl.a. av gyttjor som har avsatts vid lågvattenperioder efter yoldia- respektive ancylusregressionen (11 700-8 000 cal BP). I gyttjorna finns stammar och stubbar bevarade som är daterade till havsnivåsänkningen vid yoldiaregressionen. Flera undersökningar har tidigare gjorts i området, och denna studie ingår i ett pågående doktorandprojekt på Geologiska institutionen vid Lunds universitet. En makrofossilstudie av gyttjorna har utförts för att rekonstruera vegetationen och miljön vid avsättningsperioderna, där bland annat växtfossil som frukter, fröer, bark och barr samt djurfossil av insekter, fisk och mossdjur har identifierats. Resultaten visar på ett landskap täckt av en gles skog dominerad av tall med inslag av björk, och gyttjorna har avsatts i grunda laguner som har saknat eller enbart haft begränsad saltvattenspåverkan. Spår efter de mesolitiska människor som har levt i området har inte påträffats i denna studie, men flera arkeologiska fynd har gjorts i samband med doktorandprojektet. De visar på att de människor som har levt i området åtminstone delvis har livnärt sig på fiske i de grunda lagunerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heger, Katja LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
makrofossil, undervattenslandskap, tidig-holocen, Östersjöns utveckling
publication/series
Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet
report number
474
language
Swedish
id
8876639
date added to LUP
2016-06-09 14:33:29
date last changed
2017-01-01 04:08:59
@misc{8876639,
 abstract   = {Under havsytan i Hanöbukten vid Haväng på Skånes östkust finns lämningar från ett tidigholocent landskap bevarade. Lämningarna består bl.a. av gyttjor som har avsatts vid lågvattenperioder efter yoldia- respektive ancylusregressionen (11 700-8 000 cal BP). I gyttjorna finns stammar och stubbar bevarade som är daterade till havsnivåsänkningen vid yoldiaregressionen. Flera undersökningar har tidigare gjorts i området, och denna studie ingår i ett pågående doktorandprojekt på Geologiska institutionen vid Lunds universitet. En makrofossilstudie av gyttjorna har utförts för att rekonstruera vegetationen och miljön vid avsättningsperioderna, där bland annat växtfossil som frukter, fröer, bark och barr samt djurfossil av insekter, fisk och mossdjur har identifierats. Resultaten visar på ett landskap täckt av en gles skog dominerad av tall med inslag av björk, och gyttjorna har avsatts i grunda laguner som har saknat eller enbart haft begränsad saltvattenspåverkan. Spår efter de mesolitiska människor som har levt i området har inte påträffats i denna studie, men flera arkeologiska fynd har gjorts i samband med doktorandprojektet. De visar på att de människor som har levt i området åtminstone delvis har livnärt sig på fiske i de grunda lagunerna.},
 author    = {Heger, Katja},
 keyword   = {makrofossil,undervattenslandskap,tidig-holocen,Östersjöns utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Makrofossilanalys av sediment från det tidig-holocena undervattenslandskapet vid Haväng, östra Skåne},
 year     = {2016},
}