Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Extroversion, subjektivt välbefinnande och social önskvärdhet

Dimovska, Kristina LU and Stade, Naomi LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande är ett ämne som många har undersökt men som fortfarande inte är helt tydligt. Syftet med den här studien var att undersöka i vilken mån social önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen för extroversion och subjektivt välbefinnande. Resultaten baserades på 204 deltagares svar på ett standard personlighetstest, ett evaluativt neutraliserat personlighetstest (där frågorna är mindre behäftade med social önskvärdhet) samt fyra olika mått på subjektivt välbefinnande. Som i tidigare forskning visade bivariata korrelationstest signifikanta korrelationer mellan standartestets extroversionsvariabel och alla mått för subjektivt välbefinnande. Utöver att replikera dessa tidigare fynd visade... (More)
Sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande är ett ämne som många har undersökt men som fortfarande inte är helt tydligt. Syftet med den här studien var att undersöka i vilken mån social önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen för extroversion och subjektivt välbefinnande. Resultaten baserades på 204 deltagares svar på ett standard personlighetstest, ett evaluativt neutraliserat personlighetstest (där frågorna är mindre behäftade med social önskvärdhet) samt fyra olika mått på subjektivt välbefinnande. Som i tidigare forskning visade bivariata korrelationstest signifikanta korrelationer mellan standartestets extroversionsvariabel och alla mått för subjektivt välbefinnande. Utöver att replikera dessa tidigare fynd visade resultaten att korrelationerna för den neutrala extroversionsvariabeln och subjektivt välbefinnande var jämförelsevis mindre och dessutom icke-signifikanta. Skillnaden på korrelationernas styrka då man svarar för social önskvärdhet bekräftades även genom ett partialkorrelationstest med en differensvariabel från de två testen som kontrollvariabel. Social önskvärdhet är således sammanblandad i korrelationen extroversion-subjektivt välbefinnande på så vis att korrelationerna blir lägre då man har med social önskvärdhet i beräkningen. De här resultaten är av vikt för framtida forskning då de tyder på att social önksvärdhet driver upp korrelationen och att man kan använda sig av evaluativt neutraliserade items för att motverka detta.
Nyckelord: extroversion, personlighet, subjektivt välbefinnande, social önskvärdhet, neuroticism. (Less)
Popular Abstract
The connection between extraversion and subjective well-being is a well-researched subject, which, however, remains unclear. Our aim with this study was to examine to what extent social desirability is compounded with the correlation of extraversion and subjective well-being. The results are based on 204 participants’ responses in a standard personality test, a neutralized personality test and four measures of subjective well-being. Similar to earlier research, bivariate correlation tests showed significant correlations between the standard extraversion variable and measures of subjective well-being. In addition to replicating these findings, the study demonstrated that the correlations between the neutral extraversion variable and... (More)
The connection between extraversion and subjective well-being is a well-researched subject, which, however, remains unclear. Our aim with this study was to examine to what extent social desirability is compounded with the correlation of extraversion and subjective well-being. The results are based on 204 participants’ responses in a standard personality test, a neutralized personality test and four measures of subjective well-being. Similar to earlier research, bivariate correlation tests showed significant correlations between the standard extraversion variable and measures of subjective well-being. In addition to replicating these findings, the study demonstrated that the correlations between the neutral extraversion variable and subjective well-being were comparatively lower and non-significant. The differences between the correlations’ strengths when social desirability is accounted for were confirmed by a partial correlation test, in which a differential variable from the two tests acted as control variable. Hence, social desirability is a confounding variable in the correlations between extraversion and subjective well-being in terms of the
correlations being lower if social desirability is accounted for. These results may be useful for future research, as they suggest that social desirability is compounded with the extraversion–subjective well-being correlation and that using evaluatively neutralized items is one way of counteracting this. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dimovska, Kristina LU and Stade, Naomi LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
extraversion, personality, subjective well-being, social desirability, neuroticism, extroversion, personlighet, subjektivt välbefinnande, social önskvärdhet
language
Swedish
id
8876642
date added to LUP
2016-06-03 16:50:19
date last changed
2016-06-03 16:50:19
@misc{8876642,
 abstract   = {Sambandet mellan extroversion och subjektivt välbefinnande är ett ämne som många har undersökt men som fortfarande inte är helt tydligt. Syftet med den här studien var att undersöka i vilken mån social önskvärdhet är sammanblandat i korrelationen för extroversion och subjektivt välbefinnande. Resultaten baserades på 204 deltagares svar på ett standard personlighetstest, ett evaluativt neutraliserat personlighetstest (där frågorna är mindre behäftade med social önskvärdhet) samt fyra olika mått på subjektivt välbefinnande. Som i tidigare forskning visade bivariata korrelationstest signifikanta korrelationer mellan standartestets extroversionsvariabel och alla mått för subjektivt välbefinnande. Utöver att replikera dessa tidigare fynd visade resultaten att korrelationerna för den neutrala extroversionsvariabeln och subjektivt välbefinnande var jämförelsevis mindre och dessutom icke-signifikanta. Skillnaden på korrelationernas styrka då man svarar för social önskvärdhet bekräftades även genom ett partialkorrelationstest med en differensvariabel från de två testen som kontrollvariabel. Social önskvärdhet är således sammanblandad i korrelationen extroversion-subjektivt välbefinnande på så vis att korrelationerna blir lägre då man har med social önskvärdhet i beräkningen. De här resultaten är av vikt för framtida forskning då de tyder på att social önksvärdhet driver upp korrelationen och att man kan använda sig av evaluativt neutraliserade items för att motverka detta.
Nyckelord: extroversion, personlighet, subjektivt välbefinnande, social önskvärdhet, neuroticism.},
 author    = {Dimovska, Kristina and Stade, Naomi},
 keyword   = {extraversion,personality,subjective well-being,social desirability,neuroticism,extroversion,personlighet,subjektivt välbefinnande,social önskvärdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extroversion, subjektivt välbefinnande och social önskvärdhet},
 year     = {2016},
}