Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Din personlighet avslöjar din musiksmak - En korrelationsstudie om musikpreferens och personlighetsdrag

Cronquist, Amanda LU and Kron, Isabella LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan musikpreferens och specifika personlighetsdrag samt se huruvida de resultat som tidigare forskning har uppvisat inom ämnet kan generaliseras på en svensk population. För att ta reda på detta fick 134 deltagare fylla i ett online-frågeformulär bestående av enkäterna STOMP (the Short Test Of Musical Preferences) och BFI (the Big Five Inventory) för att mäta musikpreferens respektive personlighet. STOMP mäter en individs preferenser för 14 olika musikgenrer som kan delas in i fyra bredare musikdimensioner: Reflektiv och komplex, Intensiv och rebellisk, Upbeat och konventionell samt Energisk och rytmisk medan BFI mäter en individs personlighet på fem grundläggande... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan musikpreferens och specifika personlighetsdrag samt se huruvida de resultat som tidigare forskning har uppvisat inom ämnet kan generaliseras på en svensk population. För att ta reda på detta fick 134 deltagare fylla i ett online-frågeformulär bestående av enkäterna STOMP (the Short Test Of Musical Preferences) och BFI (the Big Five Inventory) för att mäta musikpreferens respektive personlighet. STOMP mäter en individs preferenser för 14 olika musikgenrer som kan delas in i fyra bredare musikdimensioner: Reflektiv och komplex, Intensiv och rebellisk, Upbeat och konventionell samt Energisk och rytmisk medan BFI mäter en individs personlighet på fem grundläggande personlighetsdimensioner: Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, Neuroticism och Öppenhet. En korrelationsanalys av deltagarnas resultat avslöjade ursprungligen fem signifikanta korrelationer men efter en Bonferroni-korrigering kunde endast en signifikant korrelation identifieras, nämligen den positiva korrelationen mellan dimensionen Reflektiv och komplex och Öppenhet. Studiens fynd visar därmed att det finns en korrelation mellan musikpreferens och personlighet samt att resultaten från tidigare forskning delvis kan generaliseras på en svensk population. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the present study was to examine if there is a correlation between music preference and specific personality traits and furthermore whether the results from previous research may be generalized in a Swedish population. In order to measure musical preference and personality 134 participants filled out an online questionnaire consisting of the surveys STOMP (the Short Test Of Musical Preference) and BFI (the Big Five Inventory). STOMP measures the preferences of an individual on 14 different musical genres which can be divided into four broader musical dimensions: Reflective and complex, Intense and Rebellious, Upbeat and conventional and Energetic and rhythmic. BFI measures the personality of an individual based upon five... (More)
The purpose of the present study was to examine if there is a correlation between music preference and specific personality traits and furthermore whether the results from previous research may be generalized in a Swedish population. In order to measure musical preference and personality 134 participants filled out an online questionnaire consisting of the surveys STOMP (the Short Test Of Musical Preference) and BFI (the Big Five Inventory). STOMP measures the preferences of an individual on 14 different musical genres which can be divided into four broader musical dimensions: Reflective and complex, Intense and Rebellious, Upbeat and conventional and Energetic and rhythmic. BFI measures the personality of an individual based upon five basic dimensions of personality: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism and Openness A correlation analysis of data from the participants initially revealed five significant correlations but after a Bonferroni correction only one significant correlation could be identified, namely the positive correlation between the dimension Reflective and complex and Openness. Thereby, the findings of the present study are confirming that there is a correlation between musical preferences and personality traits and that the results from prior research partly can be generalized in a Swedish population. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronquist, Amanda LU and Kron, Isabella LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Musikpreferens, musik och personlighet, STOMP, BFI, music preference, music and personality
language
Swedish
id
8876957
date added to LUP
2016-06-03 16:52:13
date last changed
2016-06-03 16:52:13
@misc{8876957,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan musikpreferens och specifika personlighetsdrag samt se huruvida de resultat som tidigare forskning har uppvisat inom ämnet kan generaliseras på en svensk population. För att ta reda på detta fick 134 deltagare fylla i ett online-frågeformulär bestående av enkäterna STOMP (the Short Test Of Musical Preferences) och BFI (the Big Five Inventory) för att mäta musikpreferens respektive personlighet. STOMP mäter en individs preferenser för 14 olika musikgenrer som kan delas in i fyra bredare musikdimensioner: Reflektiv och komplex, Intensiv och rebellisk, Upbeat och konventionell samt Energisk och rytmisk medan BFI mäter en individs personlighet på fem grundläggande personlighetsdimensioner: Extraversion, Vänlighet, Samvetsgrannhet, Neuroticism och Öppenhet. En korrelationsanalys av deltagarnas resultat avslöjade ursprungligen fem signifikanta korrelationer men efter en Bonferroni-korrigering kunde endast en signifikant korrelation identifieras, nämligen den positiva korrelationen mellan dimensionen Reflektiv och komplex och Öppenhet. Studiens fynd visar därmed att det finns en korrelation mellan musikpreferens och personlighet samt att resultaten från tidigare forskning delvis kan generaliseras på en svensk population.},
 author    = {Cronquist, Amanda and Kron, Isabella},
 keyword   = {Musikpreferens,musik och personlighet,STOMP,BFI,music preference,music and personality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Din personlighet avslöjar din musiksmak - En korrelationsstudie om musikpreferens och personlighetsdrag},
 year     = {2016},
}