Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resursstarka mammor och osynliga pappor - en diskursanalys av synen på föräldraskap och familjebildning i svensk lagstiftning om assisterad befruktning

Stjernlöf, Sara LU and Malmstedt, Lova (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen lyfts synen på föräldraskap och familjebildning i det samtida Sverige. Med fokus på den nya lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående syftar uppsatsen till att klarlägga rådande normer kring moderskap, faderskap och familjepraktiker. Vidare utforskas på vilket sätt lagstiftningen är del i samhällets förändrade syn på familjebildning. Studien är en diskursanalys av en riksdagsdebatt samt ett delbetänkande från Statens offentliga utredningar. Metoden är således nära anknuten till det teoretiska angreppssättet, som grundar sig i diskursteori, familjesociologi och feministisk teori. Analysen är gjord utifrån en socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk förståelse. Tre diskurser framträder framför allt... (More)
I den här uppsatsen lyfts synen på föräldraskap och familjebildning i det samtida Sverige. Med fokus på den nya lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående syftar uppsatsen till att klarlägga rådande normer kring moderskap, faderskap och familjepraktiker. Vidare utforskas på vilket sätt lagstiftningen är del i samhällets förändrade syn på familjebildning. Studien är en diskursanalys av en riksdagsdebatt samt ett delbetänkande från Statens offentliga utredningar. Metoden är således nära anknuten till det teoretiska angreppssättet, som grundar sig i diskursteori, familjesociologi och feministisk teori. Analysen är gjord utifrån en socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk förståelse. Tre diskurser framträder framför allt i materialet; en kärnfamiljsdiskurs, en postnukleär diskurs och en genetisk diskurs. Diskurserna gör anspråk på olika betydelsefixeringar av framträdande begrepp inom området, så som barnets bästa, en god förälder och familj. De slutsatser som dras är dels att den genetiska diskursen dominerar debatten, dels att tvåsamhetsnormen i samhället är fortsatt stark, samt att den sociala förändring som lagstiftningen är en del av endast utmanar normer på en ytlig nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stjernlöf, Sara LU and Malmstedt, Lova
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föräldraskap, Familjebildning, Familjesociologi, Assisterad befruktning, Genetisk diskurs, Tvåsamhetsnorm
language
Swedish
id
8877006
date added to LUP
2016-06-17 11:25:03
date last changed
2016-06-17 11:25:03
@misc{8877006,
 abstract   = {I den här uppsatsen lyfts synen på föräldraskap och familjebildning i det samtida Sverige. Med fokus på den nya lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående syftar uppsatsen till att klarlägga rådande normer kring moderskap, faderskap och familjepraktiker. Vidare utforskas på vilket sätt lagstiftningen är del i samhällets förändrade syn på familjebildning. Studien är en diskursanalys av en riksdagsdebatt samt ett delbetänkande från Statens offentliga utredningar. Metoden är således nära anknuten till det teoretiska angreppssättet, som grundar sig i diskursteori, familjesociologi och feministisk teori. Analysen är gjord utifrån en socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk förståelse. Tre diskurser framträder framför allt i materialet; en kärnfamiljsdiskurs, en postnukleär diskurs och en genetisk diskurs. Diskurserna gör anspråk på olika betydelsefixeringar av framträdande begrepp inom området, så som barnets bästa, en god förälder och familj. De slutsatser som dras är dels att den genetiska diskursen dominerar debatten, dels att tvåsamhetsnormen i samhället är fortsatt stark, samt att den sociala förändring som lagstiftningen är en del av endast utmanar normer på en ytlig nivå.},
 author    = {Stjernlöf, Sara and Malmstedt, Lova},
 keyword   = {Föräldraskap,Familjebildning,Familjesociologi,Assisterad befruktning,Genetisk diskurs,Tvåsamhetsnorm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resursstarka mammor och osynliga pappor - en diskursanalys av synen på föräldraskap och familjebildning i svensk lagstiftning om assisterad befruktning},
 year     = {2016},
}