Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Larynxmasken AuraGain och användarvänlighet vid högt BMI

Ekblad, Magdalena LU and Fällman, Helena LU (2016) ANSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det fanns inga tidigare utförda studier på larynxmasken (LM) AuraGain och överviktiga patienter. Traditionellt har endotrakealtuben varit förstahandsvalet framför LM vid anläggandet av fri luftväg hos överviktiga patienter p.g.a. riskfaktorer som regurgitation med gastropulmonell aspiration. LM AuraGain skiljer sig från andra liknande typer av LM genom att lumen för ventrikelsond tillåter 16fr för bättre möjlighet till evakuering av ventrikelinnehåll.
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera larynxmasken AuraGains användarvänlighet och undersöka om BMI ≥ 30 hos patienter påverkar användarvänligheten för anestesisjuksköterskor.
Metod: Enkätstudie. Respondenterna var 55 st. anestesisjuksköterskor på en stor... (More)
Bakgrund: Det fanns inga tidigare utförda studier på larynxmasken (LM) AuraGain och överviktiga patienter. Traditionellt har endotrakealtuben varit förstahandsvalet framför LM vid anläggandet av fri luftväg hos överviktiga patienter p.g.a. riskfaktorer som regurgitation med gastropulmonell aspiration. LM AuraGain skiljer sig från andra liknande typer av LM genom att lumen för ventrikelsond tillåter 16fr för bättre möjlighet till evakuering av ventrikelinnehåll.
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera larynxmasken AuraGains användarvänlighet och undersöka om BMI ≥ 30 hos patienter påverkar användarvänligheten för anestesisjuksköterskor.
Metod: Enkätstudie. Respondenterna var 55 st. anestesisjuksköterskor på en stor allmänkirurgisk operationsavdelning på ett universitetssjukhus i södra Sverige. Använd enkät utvecklades av företaget AMBU. Datainsamling skedde hösten/våren 2015/2016.
Resultat: Resultatet i studien visar att det inte förelåg någon statistiskt signifikant skillnad mellan patientgrupper med BMI < 30 respektive >30 i hur anestesisjuksköterskorna värderade användarvänligheten av LM AuraGain.
Slutsats: Studiens resultat antyder att LM AuraGain är en användarvänlig produkt men fler studier behövs för att fastställa huruvida produkten är användarvänlig i patientgrupper med högt BMI. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekblad, Magdalena LU and Fällman, Helena LU
supervisor
organization
course
ANSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Larynxmask, AMBU AuraGain, användarvänlighet, BMI
language
Swedish
id
8877200
date added to LUP
2017-03-01 13:17:05
date last changed
2017-03-01 13:17:05
@misc{8877200,
 abstract   = {Bakgrund: Det fanns inga tidigare utförda studier på larynxmasken (LM) AuraGain och överviktiga patienter. Traditionellt har endotrakealtuben varit förstahandsvalet framför LM vid anläggandet av fri luftväg hos överviktiga patienter p.g.a. riskfaktorer som regurgitation med gastropulmonell aspiration. LM AuraGain skiljer sig från andra liknande typer av LM genom att lumen för ventrikelsond tillåter 16fr för bättre möjlighet till evakuering av ventrikelinnehåll. 
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utvärdera larynxmasken AuraGains användarvänlighet och undersöka om BMI ≥ 30 hos patienter påverkar användarvänligheten för anestesisjuksköterskor. 
Metod: Enkätstudie. Respondenterna var 55 st. anestesisjuksköterskor på en stor allmänkirurgisk operationsavdelning på ett universitetssjukhus i södra Sverige. Använd enkät utvecklades av företaget AMBU. Datainsamling skedde hösten/våren 2015/2016.
Resultat: Resultatet i studien visar att det inte förelåg någon statistiskt signifikant skillnad mellan patientgrupper med BMI < 30 respektive >30 i hur anestesisjuksköterskorna värderade användarvänligheten av LM AuraGain.
Slutsats: Studiens resultat antyder att LM AuraGain är en användarvänlig produkt men fler studier behövs för att fastställa huruvida produkten är användarvänlig i patientgrupper med högt BMI.},
 author    = {Ekblad, Magdalena and Fällman, Helena},
 keyword   = {Larynxmask,AMBU AuraGain,användarvänlighet,BMI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Larynxmasken AuraGain och användarvänlighet vid högt BMI},
 year     = {2016},
}