Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cashen Dom Tas - en kvalitativ fallstudie om digitalt relationsskapande i banksektorn

Samuelsson, Tom LU and Ekstrand, My (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar öka förståelsen för hur content marketing och relationsskapande kan ges uttryck i digital kommunikationen mellan ett tjänsteföretag och dess kunder. Studien är av kvalitativ fallstudiekaraktär och det empiriska underlaget består av inlägg publicerade på fallorganisationen Avanza Banks sociala mediekanaler samt delar av företagets hemsida. Materialet har analyserats ur ett sändarperspektiv och empirin har kontextualiserats genom teorier inom strategisk kommunikation, med utgångspunkt i fälten relationsmarknadsföring, digital relationsmarknadsföring och content marketing. Analysen visade att fallorganisationens digitala kommunikation är starkt relationsorienterad samtidigt som den uppfyller de teoretiska förutsättningar... (More)
Denna studie ämnar öka förståelsen för hur content marketing och relationsskapande kan ges uttryck i digital kommunikationen mellan ett tjänsteföretag och dess kunder. Studien är av kvalitativ fallstudiekaraktär och det empiriska underlaget består av inlägg publicerade på fallorganisationen Avanza Banks sociala mediekanaler samt delar av företagets hemsida. Materialet har analyserats ur ett sändarperspektiv och empirin har kontextualiserats genom teorier inom strategisk kommunikation, med utgångspunkt i fälten relationsmarknadsföring, digital relationsmarknadsföring och content marketing. Analysen visade att fallorganisationens digitala kommunikation är starkt relationsorienterad samtidigt som den uppfyller de teoretiska förutsättningar som etablerats för att innehållet ska kunna bedömas som content marketing. Resultatet visar hur användandet av relationsmarknadsföring i en digital kontext kan ges uttryck samt hur content marketing kan manifesteras i praktiken. Analysen identifierade dock även inlägg som inte kategoriseras till ovannämnda områden och synliggör på så sätt svårigheten för kommunikatörer att endast leverera värdeskapande innehåll. Studiens resultat belyser inte endast de många utmaningar som finns inom digitalt relationsskapande och content marketing, utan även möjligheten för ett framgångsrikt samarbete mellan dessa taktiker. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study is to increase the understanding of how content marketing and relationship building can be expressed in digital communication between a service company and its customers. The study was conducted as a qualitative case study and the empirical material consists of web content gathered from the social media accounts and website of the case organization, Avanza Bank. The
empirical material was analysed from the perspective of the sender and the
empirical data has been contextualized through theories in strategic
communication, based in relationship marketing, digital relationship marketing and content marketing. The analysis found that the digital communication of the case organization was strongly... (More)
The aim of this study is to increase the understanding of how content marketing and relationship building can be expressed in digital communication between a service company and its customers. The study was conducted as a qualitative case study and the empirical material consists of web content gathered from the social media accounts and website of the case organization, Avanza Bank. The
empirical material was analysed from the perspective of the sender and the
empirical data has been contextualized through theories in strategic
communication, based in relationship marketing, digital relationship marketing and content marketing. The analysis found that the digital communication of the case organization was strongly relationship-oriented and corresponded well with the theoretical conditions established for it to be considered as content marketing. The results show how the use of relationship marketing can be expressed in a digital context and how content marketing can be manifested in practice. However, the analysis also identified posts which could not be categorized to any areas mentioned above and thereby reflect the difficulty for communicators to only deliver customer-centric content. The results of this study are not only illustrating some of the challenges that can be found when creating digital relationships and content marketing, but also highlights the opportunities for successful collaboration between the tactics. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Tom LU and Ekstrand, My
supervisor
organization
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
digital relationship marketing, content marketing, banking, social media, digitalization, relationship marketing, banks
language
Swedish
id
8877255
date added to LUP
2016-06-09 16:03:56
date last changed
2016-06-09 16:03:56
@misc{8877255,
 abstract   = {Denna studie ämnar öka förståelsen för hur content marketing och relationsskapande kan ges uttryck i digital kommunikationen mellan ett tjänsteföretag och dess kunder. Studien är av kvalitativ fallstudiekaraktär och det empiriska underlaget består av inlägg publicerade på fallorganisationen Avanza Banks sociala mediekanaler samt delar av företagets hemsida. Materialet har analyserats ur ett sändarperspektiv och empirin har kontextualiserats genom teorier inom strategisk kommunikation, med utgångspunkt i fälten relationsmarknadsföring, digital relationsmarknadsföring och content marketing. Analysen visade att fallorganisationens digitala kommunikation är starkt relationsorienterad samtidigt som den uppfyller de teoretiska förutsättningar som etablerats för att innehållet ska kunna bedömas som content marketing. Resultatet visar hur användandet av relationsmarknadsföring i en digital kontext kan ges uttryck samt hur content marketing kan manifesteras i praktiken. Analysen identifierade dock även inlägg som inte kategoriseras till ovannämnda områden och synliggör på så sätt svårigheten för kommunikatörer att endast leverera värdeskapande innehåll. Studiens resultat belyser inte endast de många utmaningar som finns inom digitalt relationsskapande och content marketing, utan även möjligheten för ett framgångsrikt samarbete mellan dessa taktiker.},
 author    = {Samuelsson, Tom and Ekstrand, My},
 keyword   = {digital relationship marketing,content marketing,banking,social media,digitalization,relationship marketing,banks},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cashen Dom Tas - en kvalitativ fallstudie om digitalt relationsskapande i banksektorn},
 year     = {2016},
}