Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att förändra eller bli förändrad?

Kröjtz, Emma LU and Däldborg, Fanny (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka hur konsumentmotståndet mot modeföretaget American Apparel konstrueras samt hur konsumentens identitet formas i relation till detta motstånd. Studien utförs genom Faircloughs kritiska diskursanalys för att synliggöra de diskurser som ligger till grund för studiens analys och slutsatser. Empirin består av intervjuer och virtuella observationer som genom tematisering visat mönster av gemensamma beteenden, åsikter och handlingar. Tematiseringen har även format valet av teorier, som i analysen används för att besvara studiens forskningsfrågor. I analysen behandlas de två diskurser som synliggjorts i det empiriska materialet; feminism och masskommersialisering.  Analysen visar att dessa diskurser tillsammans... (More)
Denna studie ämnar undersöka hur konsumentmotståndet mot modeföretaget American Apparel konstrueras samt hur konsumentens identitet formas i relation till detta motstånd. Studien utförs genom Faircloughs kritiska diskursanalys för att synliggöra de diskurser som ligger till grund för studiens analys och slutsatser. Empirin består av intervjuer och virtuella observationer som genom tematisering visat mönster av gemensamma beteenden, åsikter och handlingar. Tematiseringen har även format valet av teorier, som i analysen används för att besvara studiens forskningsfrågor. I analysen behandlas de två diskurser som synliggjorts i det empiriska materialet; feminism och masskommersialisering.  Analysen visar att dessa diskurser tillsammans konstruerar det konsumentmotstånd samt den identitetsskapande process som studerats. Slutsatsen är således att identitetsskapande och motstånd har ett samband och att det konsumentmotstånd som studerats främst konstruerats utifrån en önskan om att utveckla den personliga identiteten. Studiens bidrag är en insikt om att aktivistens vilja till yttre förändring egentligen grundas i en omedveten strävan efter en inre förändring. Detta fördjupar därmed motstånd och identitetsskapande som integrerat forskningsfält. (Less)
Popular Abstract
This study aims to investigate how consumer resistance towards the fashion company American Apparel is structured, and how the identity of the consumer is formed in relation to this very resistance. The study is performed by Fairclough’s critical discourse analysis to reveal the discourses forming the basis of the analysis and the conclusion of this study. The empirics consist of interviews and virtual observations which, through schematising the material, has shown pattern of common behaviour, opinions and actions. The schematisation has also formed the election of theory, which is used to answer our research questions in the analysis. In the analysis two discourses are presented, which appeared when schematising the empirics; feminism... (More)
This study aims to investigate how consumer resistance towards the fashion company American Apparel is structured, and how the identity of the consumer is formed in relation to this very resistance. The study is performed by Fairclough’s critical discourse analysis to reveal the discourses forming the basis of the analysis and the conclusion of this study. The empirics consist of interviews and virtual observations which, through schematising the material, has shown pattern of common behaviour, opinions and actions. The schematisation has also formed the election of theory, which is used to answer our research questions in the analysis. In the analysis two discourses are presented, which appeared when schematising the empirics; feminism and commodification. The analysis shows that the discourses together structures the consumer resistance and identity formation that are studied. The conclusion of this study shows that there is a connection between identity formation and consumer resistance, and that the consumer resistance that has been studied primarily was constructed based on a desire to develop the personal identity.  The contribution of this study is the knowledge about the activist will of external change actually is based on an unaware ambition of internal change. This immerse activism and identity formation as an integrated field of research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kröjtz, Emma LU and Däldborg, Fanny
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om aktivisters identitetsskapande
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motstånd, konsumentaktivism, identitetsskapande, diskurs, konsumtion, varumärkeskritisk gemenskap
language
Swedish
id
8877348
date added to LUP
2016-06-16 16:51:24
date last changed
2016-06-16 16:51:24
@misc{8877348,
 abstract   = {Denna studie ämnar undersöka hur konsumentmotståndet mot modeföretaget American Apparel konstrueras samt hur konsumentens identitet formas i relation till detta motstånd. Studien utförs genom Faircloughs kritiska diskursanalys för att synliggöra de diskurser som ligger till grund för studiens analys och slutsatser. Empirin består av intervjuer och virtuella observationer som genom tematisering visat mönster av gemensamma beteenden, åsikter och handlingar. Tematiseringen har även format valet av teorier, som i analysen används för att besvara studiens forskningsfrågor. I analysen behandlas de två diskurser som synliggjorts i det empiriska materialet; feminism och masskommersialisering.  Analysen visar att dessa diskurser tillsammans konstruerar det konsumentmotstånd samt den identitetsskapande process som studerats. Slutsatsen är således att identitetsskapande och motstånd har ett samband och att det konsumentmotstånd som studerats främst konstruerats utifrån en önskan om att utveckla den personliga identiteten. Studiens bidrag är en insikt om att aktivistens vilja till yttre förändring egentligen grundas i en omedveten strävan efter en inre förändring. Detta fördjupar därmed motstånd och identitetsskapande som integrerat forskningsfält.},
 author    = {Kröjtz, Emma and Däldborg, Fanny},
 keyword   = {motstånd,konsumentaktivism,identitetsskapande,diskurs,konsumtion,varumärkeskritisk gemenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att förändra eller bli förändrad?},
 year     = {2016},
}