Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöproblemen i Hanöbukten Hur går vi vidare? - En intervjustudie

Wennberg, Louise LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Human activities such as eutrophication, overfishing and pollution have significant effects on marine ecosystems. The marine environment of the Baltic Sea is historically one of the seas in the world that has been contaminated for the longest time. This study focuses on Hanö bay, which is a part of the Baltic Sea where the problems are presumed to be of major character. Poor water quality, poor fish catches and fish with wounds, are some of the observations made. Several coastal areas around the world face similar problems, where the combined effects of human activity and climate change are pushing the areas to their tipping point. Thus, there are strong reasons to overcome the problems in Hanö Bay. To deal with such maritime problems,... (More)
Human activities such as eutrophication, overfishing and pollution have significant effects on marine ecosystems. The marine environment of the Baltic Sea is historically one of the seas in the world that has been contaminated for the longest time. This study focuses on Hanö bay, which is a part of the Baltic Sea where the problems are presumed to be of major character. Poor water quality, poor fish catches and fish with wounds, are some of the observations made. Several coastal areas around the world face similar problems, where the combined effects of human activity and climate change are pushing the areas to their tipping point. Thus, there are strong reasons to overcome the problems in Hanö Bay. To deal with such maritime problems, research show that there is a need for active stakeholder involvement and coordination between sectors.

The aim of the study was to examine actors’ views of what is required to deal with the environmental issues in Hanö Bay, and find out how they perceive the current collaborative work. To answer this, an interview study was conducted with several actors. The results show that more structure is required and there is a need for creating new forms of cooperation. This is needed to get a holistic view of the situation and to find out what kind of investigations and research that are required to proceed with the work. Several stakeholders have a responsibility for Hanö Bay, however this study shows that one actor should have a greater responsibility for the coordination, in order to avoid unstructured work. Some potential proposals for improvements are presented in this thesis, which are to create a coastal water council for Hanö Bay and a fund to co-finance action work and surveys. A third suggestion is to establish a common database or website, in order to share surveys undertaken. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Miljöproblemen i Hanöbukten, hur går vi vidare?

Att kunna bada och fiska i havet är något som de flesta av oss tar för givet, men är något vi inte kan göra längre. Dessa intressen är hotade på grund av de kombinerade effekterna av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, såsom övergödning, överfiske samt föroreningar, vilka har betydande negativa effekter på flera kustområden runtom i världen. Denna studie fokuserar på Hanöbukten, som är en del av Östersjön där problemen visat sig vara av större karaktär. Dålig vattenkvalitet, sårskadad fisk och sämre fiskfångster är några av de observationer som gjorts. Miljöproblemen i Hanöbukten är komplexa och försvårar uppfyllandet av Sveriges havsrelaterade miljömål samt EU:s vattendirektiv.... (More)
Miljöproblemen i Hanöbukten, hur går vi vidare?

Att kunna bada och fiska i havet är något som de flesta av oss tar för givet, men är något vi inte kan göra längre. Dessa intressen är hotade på grund av de kombinerade effekterna av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, såsom övergödning, överfiske samt föroreningar, vilka har betydande negativa effekter på flera kustområden runtom i världen. Denna studie fokuserar på Hanöbukten, som är en del av Östersjön där problemen visat sig vara av större karaktär. Dålig vattenkvalitet, sårskadad fisk och sämre fiskfångster är några av de observationer som gjorts. Miljöproblemen i Hanöbukten är komplexa och försvårar uppfyllandet av Sveriges havsrelaterade miljömål samt EU:s vattendirektiv. För att hantera sådana marina problem, visar forskning att det finns ett behov av aktivt engagemang och samordning mellan olika aktörer.

Hur Hanöbukten mår är en viktig fråga för regionen och därmed finns det ett intresse för Region Skåne att ta reda på vad som kan förbättras och utvecklas i Hanöbuktsarbetet. Därför har den här studien genomförts tillsammans med Region Skåne. I denna studie undersöks olika aktörers syn på vad som krävs för att komma till rätta med miljöproblemen i Hanöbukten och hur dessa upplever det nuvarande gemensamma arbetet. För att ta reda på detta genomfördes en intervjustudie med tio aktörer som verkar inom olika förvaltningsnivåer.
Resultaten visar att det finns ett behov av att skapa nya samverkansformer och att mer struktur i arbetet efterfrågas. Detta behövs för att få en helhetsbild av situationen, för att tillsammans kunna lägga pusslet. Man behöver även gemensamt komma fram till vilka undersökningar och vilken typ av forskning som behövs, för att komma vidare i arbetet. Flera aktörer har ett ansvar för Hanöbukten, men denna studie visar att en aktör bör ta ett större samordningsansvar. Region Skåne skulle enligt den här studien kunna skapa nätverk eller samordna aktiviteter kopplade till Hanöbukten och vara med och samfinansiera åtgärder, i mån av budget. Några förbättringsförslag presenteras i denna studie, bland annat att skapa ett kustvattenråd för Hanöbukten i likhet med Kattegatts kustvattenråd. Om ett sådant kustvattenråd eller någon annan typ av samverkansform skulle skapas, bör så många aktörer och intressenter som möjligt ingå. Det bör även syfta till att samla de befintliga vattenorganisationerna som idag finns i Hanöbuktsområdet. Ett annat förslag är att skapa en fond för Hanöbukten med inspiration av Öresundsfonden, med syfte att samfinansiera åtgärder och undersökningar. Ett tredje förbättringsförslag är att upprätta, alternativt utveckla en redan befintlig gemensam databas eller hemsida, för att dela med sig av de undersökningar och mätningar som genomförts. Detta eftersom olika mätdata inte alltid blir tillgänglig för alla, vilket är onödigt resursslöseri och att dubbelarbete riskeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennberg, Louise LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hanöbukten, miljöproblem, vattenförvaltning, aktörer, samverkan
language
Swedish
id
8877410
date added to LUP
2016-06-09 12:50:59
date last changed
2016-06-09 12:50:59
@misc{8877410,
 abstract   = {Human activities such as eutrophication, overfishing and pollution have significant effects on marine ecosystems. The marine environment of the Baltic Sea is historically one of the seas in the world that has been contaminated for the longest time. This study focuses on Hanö bay, which is a part of the Baltic Sea where the problems are presumed to be of major character. Poor water quality, poor fish catches and fish with wounds, are some of the observations made. Several coastal areas around the world face similar problems, where the combined effects of human activity and climate change are pushing the areas to their tipping point. Thus, there are strong reasons to overcome the problems in Hanö Bay. To deal with such maritime problems, research show that there is a need for active stakeholder involvement and coordination between sectors. 

The aim of the study was to examine actors’ views of what is required to deal with the environmental issues in Hanö Bay, and find out how they perceive the current collaborative work. To answer this, an interview study was conducted with several actors. The results show that more structure is required and there is a need for creating new forms of cooperation. This is needed to get a holistic view of the situation and to find out what kind of investigations and research that are required to proceed with the work. Several stakeholders have a responsibility for Hanö Bay, however this study shows that one actor should have a greater responsibility for the coordination, in order to avoid unstructured work. Some potential proposals for improvements are presented in this thesis, which are to create a coastal water council for Hanö Bay and a fund to co-finance action work and surveys. A third suggestion is to establish a common database or website, in order to share surveys undertaken.},
 author    = {Wennberg, Louise},
 keyword   = {Hanöbukten,miljöproblem,vattenförvaltning,aktörer,samverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöproblemen i Hanöbukten Hur går vi vidare? - En intervjustudie},
 year     = {2016},
}