Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Socialt stöd i relation till upplevd stress och upplevd anställningsotrygghet : Med fokus på chefens, kollegornas och närståendes betydelse

Johansson, Sanna LU and Björkhill, Julia LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract
Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. The sources comprised supervisor, colleagues, and friends/family. A survey was conducted at a public organization in southern Sweden with 97 respondents (76% men, 24% women), with a response rate of 76%. The sample contained both blue and white collars across different positions. The survey consisted of scales that measured social support from supervisor, colleagues and... (More)
Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. The sources comprised supervisor, colleagues, and friends/family. A survey was conducted at a public organization in southern Sweden with 97 respondents (76% men, 24% women), with a response rate of 76%. The sample contained both blue and white collars across different positions. The survey consisted of scales that measured social support from supervisor, colleagues and friends/family, stress, qualitative and quantitative job insecurity. Three regression analyses revealed that supervisor support significantly explained unique variance in stress and qualitative job insecurity. As for quantitative job insecurity, colleague support significantly explained unique variance. This thesis brings implications for organizations as supervisor and colleague support explained unique variance, whereas friends/family not contributed significantly. These results suggest that divisions of the concept of job insecurity and the sources of social support are needed. (Less)
Abstract (Swedish)
I dagens arbetsliv förekommer stress och anställningsotrygghet, som en funktion av det flexibla och föränderliga samhället. Dessa två faktorer behandlades i denna uppsats i relation till socialt stöd, en resurs som visats lindra dessa. Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan olika källor av socialt stöd och upplevd stress samt att undersöka sambanden mellan olika källor av socialt stöd och upplevd kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet. Källorna var chef, kollegor och närstående. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet i södra Sverige där 97 enkäter besvarades (76% män, 24% kvinnor), med en svarsfrekvens på 76%. Urvalet utgjorde tjänstemän och kollektivarbetare i olika befattningar. Enkäten bestod av olika... (More)
I dagens arbetsliv förekommer stress och anställningsotrygghet, som en funktion av det flexibla och föränderliga samhället. Dessa två faktorer behandlades i denna uppsats i relation till socialt stöd, en resurs som visats lindra dessa. Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan olika källor av socialt stöd och upplevd stress samt att undersöka sambanden mellan olika källor av socialt stöd och upplevd kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet. Källorna var chef, kollegor och närstående. Studien genomfördes inom en kommunal verksamhet i södra Sverige där 97 enkäter besvarades (76% män, 24% kvinnor), med en svarsfrekvens på 76%. Urvalet utgjorde tjänstemän och kollektivarbetare i olika befattningar. Enkäten bestod av olika skalor, vilka mätte socialt stöd från chef, kollegor och närstående, stress, kvalitativ och kvantitativ anställningsotrygghet. Resultatet från tre multipla regressionsanalyser visade att stöd från chefen signifikant bidrog med unik förklarad varians i upplevelsen av stress och kvalitativ anställningsotrygghet. Avseende kvantitativ anställningsotrygghet bidrog stöd från kollegor med unik förklarad varians. Studien bidrar med implikationer för organisationer då stöd från kollegor och chef hade betydelse, varpå närstående inte bidrog signifikant. Resultaten tyder på att uppdelningar av anställningsotrygghet och källorna till det sociala stödet behövs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sanna LU and Björkhill, Julia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
qualitative job insecurity, stress, Social support, source importance, quantitative job insecurity: Socialt stöd, källans betydelse, kvalitativ anställningsotrygghet, kvantitativ anställningstrygghet
language
Swedish
id
8877592
date added to LUP
2016-06-08 11:07:57
date last changed
2016-06-08 11:07:57
@misc{8877592,
 abstract   = {Today, stress and job insecurity oftentimes occur due to a flexible and uncertain job market. As social support has demonstrated a mitigating effect on stress and job insecurity, the purpose of this thesis was to investigate the relationship between different sources of social support and perceived stress, as well as perceived qualitative and quantitative job insecurity. The sources comprised supervisor, colleagues, and friends/family. A survey was conducted at a public organization in southern Sweden with 97 respondents (76% men, 24% women), with a response rate of 76%. The sample contained both blue and white collars across different positions. The survey consisted of scales that measured social support from supervisor, colleagues and friends/family, stress, qualitative and quantitative job insecurity. Three regression analyses revealed that supervisor support significantly explained unique variance in stress and qualitative job insecurity. As for quantitative job insecurity, colleague support significantly explained unique variance. This thesis brings implications for organizations as supervisor and colleague support explained unique variance, whereas friends/family not contributed significantly. These results suggest that divisions of the concept of job insecurity and the sources of social support are needed.},
 author    = {Johansson, Sanna and Björkhill, Julia},
 keyword   = {qualitative job insecurity,stress,Social support,source importance,quantitative job insecurity: Socialt stöd,källans betydelse,kvalitativ anställningsotrygghet,kvantitativ anställningstrygghet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt stöd i relation till upplevd stress och upplevd anställningsotrygghet : Med fokus på chefens, kollegornas och närståendes betydelse},
 year     = {2016},
}