Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägkanter och sidoytor som habitat för pollinerande insekter: på vägen mot större biologisk mångfald i urbana miljöer

Stensson, Malin LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the reasons. Pollinating insects are an important organism group as they contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food production by performing the ecosystem service pollination. By taking measures to promote pollinating insects in urban environments, population densities can be increased both within the urban area but also in the surrounding landscape. The aim of this paper is to study how roadsides, a frequently re-occurring element in urban environments, can be used to provide habitats for pollinating insects.
Bumblebees and solitary bees are the most important wild... (More)
Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the reasons. Pollinating insects are an important organism group as they contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food production by performing the ecosystem service pollination. By taking measures to promote pollinating insects in urban environments, population densities can be increased both within the urban area but also in the surrounding landscape. The aim of this paper is to study how roadsides, a frequently re-occurring element in urban environments, can be used to provide habitats for pollinating insects.
Bumblebees and solitary bees are the most important wild pollinators, followed by butterflies and hoverflies. This paper shows that sun exposure and a diversity of flowering plants throughout the growing season are crucial factors when creating habitats for these species. Adequate areas for nesting and hibernation are also important, which can involve for instance maintenance of areas with bare ground and placement of artificial nests near feeding resources. These factors should therefore be given priority when managing roadsides in urban environments. If roadsides are to be efficiently used as habitats by pollinating insects, it is important that measures are taken on multiple localities across the whole city. To achieve this, management of roadsides needs to be carried out in a way that conserves and promotes habitat suitable for pollinating insects. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Landskapsförändringar är ett av de pågående hot som idag leder till en global förlust av arter. Vilda pollinerande insekter, framförallt humlor och solitärbin men även dagfjärilar, svärmare och blomflugor, spelar en mycket viktig roll för den globala biodiversiteten. Dessa arter minskar över hela världen, till stor del på grund av landskapsförändringar till följd av exempelvis urbanisering. Genom att förvalta grönområden i urbana miljöer på ett sätt som gynnar pollinerande insekter, kan städer utnyttjas för att motverka dessa förluster.
Hur skulle det se ut i landskapet om våra pollinerande insekter försvann? Troligtvis väldigt annorlunda. Tre fjärdedelar av de grödor som odlas för livsmedel skulle inte kunna odlas längre. Majoriteten av... (More)
Landskapsförändringar är ett av de pågående hot som idag leder till en global förlust av arter. Vilda pollinerande insekter, framförallt humlor och solitärbin men även dagfjärilar, svärmare och blomflugor, spelar en mycket viktig roll för den globala biodiversiteten. Dessa arter minskar över hela världen, till stor del på grund av landskapsförändringar till följd av exempelvis urbanisering. Genom att förvalta grönområden i urbana miljöer på ett sätt som gynnar pollinerande insekter, kan städer utnyttjas för att motverka dessa förluster.
Hur skulle det se ut i landskapet om våra pollinerande insekter försvann? Troligtvis väldigt annorlunda. Tre fjärdedelar av de grödor som odlas för livsmedel skulle inte kunna odlas längre. Majoriteten av vilda växter skulle inte längre kunna reproducera sig. Många fåglar, och andra arter som är beroende av dessa växter, skulle försvinna. Utan pollinerande insekter skulle helt enkelt landskapet se väldigt annorlunda ut. För att undvika ytterligare förluster av pollinerande insekter är det av stor vikt att det finns lämpliga livsmiljöer i hela landskapet, alltså även i städer. Faktiskt så kan städer utgöra särskilt viktiga livsmiljöer om grönområden tas om hand på rätt sätt, eftersom de ofta är mer varierade än det intensifierade jordbrukslandskap som ofta omger städer.
Syftet med detta arbete är att förmedla värdet av att gynna pollinerande insekter i stadsmiljön samt att visa hur vägkanter och sidoytor, som är ett löpande inslag i urbana miljöer, kan användas för att uppnå detta. För att lyckas med detta är det framförallt viktigt att fokusera på att se till att det finns en stor mångfald av blommande växter genom hela växtsäsongen, från april till september. Att hålla ytor öppna och därmed öka solexponeringen gynnar också insekterna. Städer är ofta relativt vindskyddade vilket också bådar gott för insekterna. Slutligen behöver insekterna trygga och skyddade bo- och övervintringsplatser för att överleva. Ytor med bar, sandig mark är bra habitat för humlor och bin. Fåriga och håliga träd, grästuvor och rishögar skapar också bra boplatser för många arter. Om naturliga boplatser saknas kan man tillverka egna, till exempel biholkar, och placera ut.
Vägkanter och sidoytor kan, men rätt förvaltning, bli mycket goda livsmiljöer för pollinerande insekter. Genom en förändrad skötselnorm av sådana ytor kan livsmiljöer för insekterna förekomma som ett nätverk genom hela landskapet och därmed motverka de negativa effekterna av dagens landskapsförändringar, samtidigt som stadsmiljön blir grönare och mer trivsam att vistas i. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stensson, Malin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Biodiversity, pollination, urban, roadside
language
Swedish
id
8877758
date added to LUP
2016-06-10 11:24:49
date last changed
2016-06-10 11:24:49
@misc{8877758,
 abstract   = {Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the reasons. Pollinating insects are an important organism group as they contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food production by performing the ecosystem service pollination. By taking measures to promote pollinating insects in urban environments, population densities can be increased both within the urban area but also in the surrounding landscape. The aim of this paper is to study how roadsides, a frequently re-occurring element in urban environments, can be used to provide habitats for pollinating insects.
Bumblebees and solitary bees are the most important wild pollinators, followed by butterflies and hoverflies. This paper shows that sun exposure and a diversity of flowering plants throughout the growing season are crucial factors when creating habitats for these species. Adequate areas for nesting and hibernation are also important, which can involve for instance maintenance of areas with bare ground and placement of artificial nests near feeding resources. These factors should therefore be given priority when managing roadsides in urban environments. If roadsides are to be efficiently used as habitats by pollinating insects, it is important that measures are taken on multiple localities across the whole city. To achieve this, management of roadsides needs to be carried out in a way that conserves and promotes habitat suitable for pollinating insects.},
 author    = {Stensson, Malin},
 keyword   = {Biodiversity,pollination,urban,roadside},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägkanter och sidoytor som habitat för pollinerande insekter: på vägen mot större biologisk mångfald i urbana miljöer},
 year     = {2016},
}