Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den (O)kontrollerade delningen

Fransson, Rebecca LU and Olander, Madeleine LU (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract
The (un)restrained share
This year Facebook announced that their users have stopped sharing content, which is problematic since this is a way for organisations to effectively and easy target their audience on social media. We argue that previous research mainly has focused on how organisations benefits from users sharing their content, ra-ther than what users generates from it. Therefore, we aim to understand the un-derlying motives and factors that motivates Facebook users to reshare content from organisations. Our analysis shows that the majority of users avoid sharing content from organisations. If they share the marketing content (which was rare) it is because they identify with the message or the sender. Our result shows that sharing... (More)
The (un)restrained share
This year Facebook announced that their users have stopped sharing content, which is problematic since this is a way for organisations to effectively and easy target their audience on social media. We argue that previous research mainly has focused on how organisations benefits from users sharing their content, ra-ther than what users generates from it. Therefore, we aim to understand the un-derlying motives and factors that motivates Facebook users to reshare content from organisations. Our analysis shows that the majority of users avoid sharing content from organisations. If they share the marketing content (which was rare) it is because they identify with the message or the sender. Our result shows that sharing occurs if the user feels closeness to the organization and identifies with the sender. We believe this is essential for organizations as they through an un-derstanding of the factors that motivate users to share, can use this approach in the design of the strategic communication and design of marketing on social media. (Less)
Abstract (Swedish)
Den (o)kontrollerade delningen
I år gick Facebook ut med att deras användare har slutat att dela, vilket är pro-blematiskt då delningar är ett sätt för organisationer att effektivt, enkelt och eko-nomiskt nå ut med marknadsföringsinnehåll på sociala medier. Vi argumenterar att tidigare forskning främst har fokuserat på vad organisationer får för värde av att användare delar, snarare än vad användarna själva får ut av delningen. Där-med ämnar vi med denna studie att förstå de bakomliggande faktorer och motiv som bidrar till att användare vill dela vidare marknadsföringsinlägg från organi-sationer på Facebook. Vår analys visar att majoriteten av användarna undviker att dela marknadsföring, men om de delar vidare innehållet är detta då de... (More)
Den (o)kontrollerade delningen
I år gick Facebook ut med att deras användare har slutat att dela, vilket är pro-blematiskt då delningar är ett sätt för organisationer att effektivt, enkelt och eko-nomiskt nå ut med marknadsföringsinnehåll på sociala medier. Vi argumenterar att tidigare forskning främst har fokuserat på vad organisationer får för värde av att användare delar, snarare än vad användarna själva får ut av delningen. Där-med ämnar vi med denna studie att förstå de bakomliggande faktorer och motiv som bidrar till att användare vill dela vidare marknadsföringsinlägg från organi-sationer på Facebook. Vår analys visar att majoriteten av användarna undviker att dela marknadsföring, men om de delar vidare innehållet är detta då de identi-fierar sig med budskapet eller sändaren. Resultatet är att delning sker om använ-daren känner en närhet till organisationen eller identifierar sig med sändaren bakom innehållet. Vi anser att detta blir väsentligt för organisationer då de ge-nom en förståelse för vilka faktorer som motiverar användare att dela, kan an-vända detta perspektiv i utformningen av sin strategiska kommunikation och därmed underlätta utformningen av marknadsföring på sociala medier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Rebecca LU and Olander, Madeleine LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, Delningar, Innehåll, Identitet, Image, Grupptillhörighet, Självpresentation, Digital Naturals
language
Swedish
id
8877813
date added to LUP
2016-06-09 13:37:36
date last changed
2016-06-09 13:37:36
@misc{8877813,
 abstract   = {The (un)restrained share
This year Facebook announced that their users have stopped sharing content, which is problematic since this is a way for organisations to effectively and easy target their audience on social media. We argue that previous research mainly has focused on how organisations benefits from users sharing their content, ra-ther than what users generates from it. Therefore, we aim to understand the un-derlying motives and factors that motivates Facebook users to reshare content from organisations. Our analysis shows that the majority of users avoid sharing content from organisations. If they share the marketing content (which was rare) it is because they identify with the message or the sender. Our result shows that sharing occurs if the user feels closeness to the organization and identifies with the sender. We believe this is essential for organizations as they through an un-derstanding of the factors that motivate users to share, can use this approach in the design of the strategic communication and design of marketing on social media.},
 author    = {Fransson, Rebecca and Olander, Madeleine},
 keyword   = {Facebook,Delningar,Innehåll,Identitet,Image,Grupptillhörighet,Självpresentation,Digital Naturals},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den (O)kontrollerade delningen},
 year     = {2016},
}