Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En analys av likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen

Leijonhufvud, Alexandra LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract
This paper will analyse how the two minority rules, the Principle Of Equality and the General Clauses ought to be interpreted and applied in accordance with applicable law. The paper describes the Principle Of Equality in Chapter 4. 1 § ABL and General Clauses in Chapter 7. 47 § ABL and Chapter 8. 41 1 pc. ABL.

The Principle Of Equality aims at equality between the shares of a corporation, the principle rule says that the shares of a company shall have equal rights. The Principle Of Equality as minority rule came in the late 19th century. General Clauses were established in the Swedish company act as a complement to the limitations of the Principle Of Equality. General Clauses are also minority protection rules but have a wider... (More)
This paper will analyse how the two minority rules, the Principle Of Equality and the General Clauses ought to be interpreted and applied in accordance with applicable law. The paper describes the Principle Of Equality in Chapter 4. 1 § ABL and General Clauses in Chapter 7. 47 § ABL and Chapter 8. 41 1 pc. ABL.

The Principle Of Equality aims at equality between the shares of a corporation, the principle rule says that the shares of a company shall have equal rights. The Principle Of Equality as minority rule came in the late 19th century. General Clauses were established in the Swedish company act as a complement to the limitations of the Principle Of Equality. General Clauses are also minority protection rules but have a wider application than the Principle Of Equality in some respects.

The paper will also briefly introduce the other minority protection rules that are regulated by the Swedish company act, but the focus will be on the Principle Of Equality and the General Clauses. Furthermore, main focus will be on the unfairness criterion, and what happens when minority abuse.

The paper will deal with both the recently published case law from the Supreme Court, NJA 2013 p. 1250, and the case NJA 2000 p. 404 in order to give a fair picture of the two minority protection rules, the Principle Of Equality and the General Clauses.

Whether the Principle Of Equality and the general clauses relate to each other is very controversial and sentences of the doctrine differs. It takes more practice and guidance before the meaning of the General Clauses can be completely determined. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats analyserar hur de två minoritetsskyddsreglerna likhetsprincipen och generalklausulerna ska tolkas och tillämpas enligt gällande rätt. Uppsatsen redogör för likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL och generalklausulerna i 7 kap. 47 § ABL samt 8 kap. 41 1 st. ABL.

Likhetsprincipen syftar till att likställighet ska råda mellan aktierna i ett aktiebolag, huvudregeln säger att aktierna i ett bolag ska ha lika rätt. Likhetsprincipen som minoritetsskyddsregel tillkom i slutet av 1800-talet. Generalklausulerna instiftades i aktiebolagslagen i syfte att komplettera likhetsprincipens begränsningar. Generalklausulerna är också minoritetsskyddsregler men har en vidare tillämpbarhet än likhetsprincipen i vissa avseenden.

Uppsatsen kommer... (More)
Denna uppsats analyserar hur de två minoritetsskyddsreglerna likhetsprincipen och generalklausulerna ska tolkas och tillämpas enligt gällande rätt. Uppsatsen redogör för likhetsprincipen i 4 kap. 1 § ABL och generalklausulerna i 7 kap. 47 § ABL samt 8 kap. 41 1 st. ABL.

Likhetsprincipen syftar till att likställighet ska råda mellan aktierna i ett aktiebolag, huvudregeln säger att aktierna i ett bolag ska ha lika rätt. Likhetsprincipen som minoritetsskyddsregel tillkom i slutet av 1800-talet. Generalklausulerna instiftades i aktiebolagslagen i syfte att komplettera likhetsprincipens begränsningar. Generalklausulerna är också minoritetsskyddsregler men har en vidare tillämpbarhet än likhetsprincipen i vissa avseenden.

Uppsatsen kommer även kort att presentera de övriga minoritetsskyddsregler som finns reglerade i aktiebolagslagen, men fokus kommer att ligga på likhetsprincipen och generalklausulerna. Vidare kommer stor vikt att läggas på otillbörlighetskriteriet, samt vad som händer vid ett eventuellt majoritetsmissbruk.

Det nyligen publicerade rättsfallet från Högsta domstolen, NJA 2013 s. 1250 samt rättsfallet NJA 2000 s. 404 kommer att analyseras och diskuteras för att kunna ge en rättvis bild av de två minoritetsskyddsreglerna, likhetsprincipen och generalklausulerna.

Hur likhetsprincipen och generalklausulerna förhåller sig till varandra är mycket omdiskuterat och meningarna i den rättsvetenskapliga doktrinen skiljer sig åt. Kort krävs det mer praxis och vägledning innan generalklausulernas innebörd helt kan kartläggas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leijonhufvud, Alexandra LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Likhetsprincipen, generalklausulerna, aktiebolagslagen, minoritetsskydd, majoritetsmissbruk.
language
Swedish
id
8877821
date added to LUP
2016-06-07 13:44:33
date last changed
2016-06-07 13:44:33
@misc{8877821,
 abstract   = {This paper will analyse how the two minority rules, the Principle Of Equality and the General Clauses ought to be interpreted and applied in accordance with applicable law. The paper describes the Principle Of Equality in Chapter 4. 1 § ABL and General Clauses in Chapter 7. 47 § ABL and Chapter 8. 41 1 pc. ABL.

The Principle Of Equality aims at equality between the shares of a corporation, the principle rule says that the shares of a company shall have equal rights. The Principle Of Equality as minority rule came in the late 19th century. General Clauses were established in the Swedish company act as a complement to the limitations of the Principle Of Equality. General Clauses are also minority protection rules but have a wider application than the Principle Of Equality in some respects.

The paper will also briefly introduce the other minority protection rules that are regulated by the Swedish company act, but the focus will be on the Principle Of Equality and the General Clauses. Furthermore, main focus will be on the unfairness criterion, and what happens when minority abuse.

The paper will deal with both the recently published case law from the Supreme Court, NJA 2013 p. 1250, and the case NJA 2000 p. 404 in order to give a fair picture of the two minority protection rules, the Principle Of Equality and the General Clauses.

Whether the Principle Of Equality and the general clauses relate to each other is very controversial and sentences of the doctrine differs. It takes more practice and guidance before the meaning of the General Clauses can be completely determined.},
 author    = {Leijonhufvud, Alexandra},
 keyword   = {Likhetsprincipen,generalklausulerna,aktiebolagslagen,minoritetsskydd,majoritetsmissbruk.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En analys av likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen},
 year     = {2016},
}