Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Närståendes upplevelse av information given på en intensivvårdsavdelning

Vujicic, Dusica LU and Åstrand, Anna LU (2016) SINM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning visar att närstående till patienter på intensivvårdsavdelningen befinner sig i ett utsatt läge. Erhåller inte närstående adekvat information från vårdpersonalen finns där en risk att närstående känner oro och stress. Syftet med den här studien var att belysa de faktorer som närstående uppfattar vara betydande för upplevelsen av informationen som ges på intensivvårdsavdelningen. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Nio närstående intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. De närstående beskrev både positiva och negativa faktorer som påverkade upplevelsen av informationen. Trygghet sågs som ett övergripande tema, som antingen kunde främjas genom positiva faktorer men också missgynnas... (More)
Tidigare forskning visar att närstående till patienter på intensivvårdsavdelningen befinner sig i ett utsatt läge. Erhåller inte närstående adekvat information från vårdpersonalen finns där en risk att närstående känner oro och stress. Syftet med den här studien var att belysa de faktorer som närstående uppfattar vara betydande för upplevelsen av informationen som ges på intensivvårdsavdelningen. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Nio närstående intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. De närstående beskrev både positiva och negativa faktorer som påverkade upplevelsen av informationen. Trygghet sågs som ett övergripande tema, som antingen kunde främjas genom positiva faktorer men också missgynnas genom negativa faktorer. Det är av stor vikt att personal inom sjukvården besitter kunskap angående närståendes uppfattning kring de faktorer som påverkar deras upplevelse av informationen. Genom Empowerment och kunskap om krisreaktioner kan intensivvårdssjuksköterskan verka stödjande för de närstående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vujicic, Dusica LU and Åstrand, Anna LU
supervisor
organization
course
SINM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensivvård, Närstående, Information, Upplevelse, Empowerment, Krisreaktion, Kvalitativ metod.
language
Swedish
id
8877914
date added to LUP
2017-03-01 13:18:12
date last changed
2017-03-01 13:18:12
@misc{8877914,
 abstract   = {Tidigare forskning visar att närstående till patienter på intensivvårdsavdelningen befinner sig i ett utsatt läge. Erhåller inte närstående adekvat information från vårdpersonalen finns där en risk att närstående känner oro och stress. Syftet med den här studien var att belysa de faktorer som närstående uppfattar vara betydande för upplevelsen av informationen som ges på intensivvårdsavdelningen. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Nio närstående intervjuades och materialet analyserades med innehållsanalys. De närstående beskrev både positiva och negativa faktorer som påverkade upplevelsen av informationen. Trygghet sågs som ett övergripande tema, som antingen kunde främjas genom positiva faktorer men också missgynnas genom negativa faktorer. Det är av stor vikt att personal inom sjukvården besitter kunskap angående närståendes uppfattning kring de faktorer som påverkar deras upplevelse av informationen. Genom Empowerment och kunskap om krisreaktioner kan intensivvårdssjuksköterskan verka stödjande för de närstående.},
 author    = {Vujicic, Dusica and Åstrand, Anna},
 keyword   = {Intensivvård,Närstående,Information,Upplevelse,Empowerment,Krisreaktion,Kvalitativ metod.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelse av information given på en intensivvårdsavdelning},
 year     = {2016},
}