Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från mjölkpropaganda till sojalatte - en kritisk diskursanalys om mjölk

Owman, Zoe LU (2016) SOCK04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här texten är en kritisk diskursanalys av mjölkdiskurser i Sverige under modern och postmodern tid. Genom Faircloughs teori om diskurser, Baumans teorier om det individualiserade samhället och konsumism samt Brantes teori om de sociala nivåerna mikro, meso och makro så analyseras text, bild och film som rör ämnet mjölk. Med mjölk menas i den här uppsatsen både vegetabilisk och animalisk mjölk. Studien visar att båda sorters mjölk används vid identitetskonstruktion och att mjölk inte enbart diskuteras som ett livsmedel bland många utan som ett verktyg vid social interaktion. Under modern tid i Sverige var mejeriernas lobbyorganisation Mjölkpropagandan en central aktör som påverkade mjölkdiskursen med sina uttalanden medan i postmodern... (More)
Den här texten är en kritisk diskursanalys av mjölkdiskurser i Sverige under modern och postmodern tid. Genom Faircloughs teori om diskurser, Baumans teorier om det individualiserade samhället och konsumism samt Brantes teori om de sociala nivåerna mikro, meso och makro så analyseras text, bild och film som rör ämnet mjölk. Med mjölk menas i den här uppsatsen både vegetabilisk och animalisk mjölk. Studien visar att båda sorters mjölk används vid identitetskonstruktion och att mjölk inte enbart diskuteras som ett livsmedel bland många utan som ett verktyg vid social interaktion. Under modern tid i Sverige var mejeriernas lobbyorganisation Mjölkpropagandan en central aktör som påverkade mjölkdiskursen med sina uttalanden medan i postmodern tid i Sverige skapas och förändras
mjölkdiskurser av individer bland annat på sociala medier. Uppsatsens mål har varit att väcka tankar om olika sorters mjölkkonsumtion och dess samverkan med identitetskonstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Owman, Zoe LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
det individualiserade samhället, konsumism, kritisk diskursanalys, mjölk
language
Swedish
id
8878106
date added to LUP
2016-06-22 12:18:51
date last changed
2016-06-22 12:18:51
@misc{8878106,
 abstract   = {Den här texten är en kritisk diskursanalys av mjölkdiskurser i Sverige under modern och postmodern tid. Genom Faircloughs teori om diskurser, Baumans teorier om det individualiserade samhället och konsumism samt Brantes teori om de sociala nivåerna mikro, meso och makro så analyseras text, bild och film som rör ämnet mjölk. Med mjölk menas i den här uppsatsen både vegetabilisk och animalisk mjölk. Studien visar att båda sorters mjölk används vid identitetskonstruktion och att mjölk inte enbart diskuteras som ett livsmedel bland många utan som ett verktyg vid social interaktion. Under modern tid i Sverige var mejeriernas lobbyorganisation Mjölkpropagandan en central aktör som påverkade mjölkdiskursen med sina uttalanden medan i postmodern tid i Sverige skapas och förändras
mjölkdiskurser av individer bland annat på sociala medier. Uppsatsens mål har varit att väcka tankar om olika sorters mjölkkonsumtion och dess samverkan med identitetskonstruktion.},
 author    = {Owman, Zoe},
 keyword   = {det individualiserade samhället,konsumism,kritisk diskursanalys,mjölk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från mjölkpropaganda till sojalatte - en kritisk diskursanalys om mjölk},
 year     = {2016},
}