Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdpersonals kommunikation med cancersjuka barn. En litteraturstudie.

Persson, Jenny LU and Carlsson, Emelie LU (2016) SJSK20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En central del av vårdpersonalens kompetens innebär att kommunicera och i synnerhet med barn som har cancer är god kommunikation viktigt för att omvårdnaden. Syfte: Studien belyser vårdpersonalens syn på kommunikation med cancersjuka barn. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med integrerande analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades: Skapa förtroende med subteman Välbefinnande och Tillit där det framkom att vårdpersonalens kommunikation är viktig för att det ska bli en bra relation mellan vårdpersonal och barn. Andra temat var Nå fram med subteman Verbalt och Icke verbalt där det beskrivs hur kommunikationen kan ske mellan vårdpersonal och barn. Tredje temat var Följsamhet med subteman Begränsad... (More)
Bakgrund: En central del av vårdpersonalens kompetens innebär att kommunicera och i synnerhet med barn som har cancer är god kommunikation viktigt för att omvårdnaden. Syfte: Studien belyser vårdpersonalens syn på kommunikation med cancersjuka barn. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med integrerande analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades: Skapa förtroende med subteman Välbefinnande och Tillit där det framkom att vårdpersonalens kommunikation är viktig för att det ska bli en bra relation mellan vårdpersonal och barn. Andra temat var Nå fram med subteman Verbalt och Icke verbalt där det beskrivs hur kommunikationen kan ske mellan vårdpersonal och barn. Tredje temat var Följsamhet med subteman Begränsad information och Anamma känslor där det framkom hur föräldrarna kan påverka kommunikationen mellan vårdpersonal och barn. Slutsats: Resultatet sammanfattades i diskussionen som Delaktighet och Kommunikationsform. För att barnet ska känna tillit är det viktigt att vårdpersonalen har en öppen och ärlig kommunikation med barnet. Barnet bör tillåtas vara delaktig i sin vård och få information om sin diagnos och situation. Eftersom att kommunikation är en komplicerad mellanmänsklig process är det viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på att kommunikation kan ske både verbalt och icke verbalt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Jenny LU and Carlsson, Emelie LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vårdpersonal, erfarenhet, kommunikation, barn, cancer
language
Swedish
id
8878122
date added to LUP
2016-06-20 09:07:58
date last changed
2016-06-20 09:07:58
@misc{8878122,
 abstract   = {{Bakgrund: En central del av vårdpersonalens kompetens innebär att kommunicera och i synnerhet med barn som har cancer är god kommunikation viktigt för att omvårdnaden. Syfte: Studien belyser vårdpersonalens syn på kommunikation med cancersjuka barn. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med integrerande analys av tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman identifierades: Skapa förtroende med subteman Välbefinnande och Tillit där det framkom att vårdpersonalens kommunikation är viktig för att det ska bli en bra relation mellan vårdpersonal och barn. Andra temat var Nå fram med subteman Verbalt och Icke verbalt där det beskrivs hur kommunikationen kan ske mellan vårdpersonal och barn. Tredje temat var Följsamhet med subteman Begränsad information och Anamma känslor där det framkom hur föräldrarna kan påverka kommunikationen mellan vårdpersonal och barn. Slutsats: Resultatet sammanfattades i diskussionen som Delaktighet och Kommunikationsform. För att barnet ska känna tillit är det viktigt att vårdpersonalen har en öppen och ärlig kommunikation med barnet. Barnet bör tillåtas vara delaktig i sin vård och få information om sin diagnos och situation. Eftersom att kommunikation är en komplicerad mellanmänsklig process är det viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på att kommunikation kan ske både verbalt och icke verbalt.}},
 author    = {{Persson, Jenny and Carlsson, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vårdpersonals kommunikation med cancersjuka barn. En litteraturstudie.}},
 year     = {{2016}},
}