Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Alla 'utomkommande' är i min världs potentiella mördare"- En studie i internetbaserade kommentarers uttryckta hotbilder och deras anknytning till rädsla

Thor, Mimmi LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. En utgångspunkt i detta arbete är att rädsla och hat har en nära anknytning och att mycket av det hat som uttrycks på främlingsfientliga internetsidor har sin grund i rädsla. Ytterligare en ansats som ligger till grund för detta arbete är Baumans (2006) teori att rädsla i dagens samhälle är flytande och svårförståelig. Syftet med detta arbete är därför att fylla en kunskapslucka genom att studera rädsla i kommentarer på den... (More)
Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. En utgångspunkt i detta arbete är att rädsla och hat har en nära anknytning och att mycket av det hat som uttrycks på främlingsfientliga internetsidor har sin grund i rädsla. Ytterligare en ansats som ligger till grund för detta arbete är Baumans (2006) teori att rädsla i dagens samhälle är flytande och svårförståelig. Syftet med detta arbete är därför att fylla en kunskapslucka genom att studera rädsla i kommentarer på den främlingsfientliga internetsidan Avpixlat. Fokus ligger på islamofobiska rädslouttryck och ur de 600 kommentarerna, som utgör materialet, har rädsla i olika former kunnat uttolkas och kunnat delas in i olika hotbilder. Dessa hotbilder är indelade i två större avsnitt som berör: 1) ett hot om muslimsk infiltration och världsövertagande, 2) hot om vilseledning och osanning. Dessa övergrupperingar har sedan preciserats i flera hotbilder och anknyts till Stephan et al:s (1998) hottyper. Hotbilderna relateras sedan till Baumans (2006) hotkategorisering. Uppsatsens resultatet visar att hotbilderna som konstruerats av kommentarsförfattarna är mångfacetterade; hoten uppfattas komma från olika håll och upplevs vara riktade mot flera olika värden, tillgångar och världsbilder. De berör också olika sorters rädsla, vilka i vissa fall uttrycks med språkliga tekniker som ett sätt för att hantera rädslan och skapa en syndabock. Även hotbilderna kan betraktas bidra som hjälpmedel i hantering av rädsla och som ett sätt för kommentarsförfattarna att försöka förstå sig på en ny situation. Då den tidigare forskningen inte omfattar alla de hotbilder som kunnat uttolkas i detta arbete finns det kunskapsluckor att fylla med ytterligare demaskering och konkretisering av islamofobiska hot och rädsla. Detta skulle kunna innebära att islamofobiska åsikter bättre kunde bemötas och samtalas om i det svenska samhället.

Nyckelord: rädsla, hotbild, islamofobi, Bauman, realistiskt hot, symboliskt hot (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thor, Mimmi LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8878130
date added to LUP
2016-06-17 11:22:47
date last changed
2016-06-17 11:22:47
@misc{8878130,
 abstract   = {{Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. En utgångspunkt i detta arbete är att rädsla och hat har en nära anknytning och att mycket av det hat som uttrycks på främlingsfientliga internetsidor har sin grund i rädsla. Ytterligare en ansats som ligger till grund för detta arbete är Baumans (2006) teori att rädsla i dagens samhälle är flytande och svårförståelig. Syftet med detta arbete är därför att fylla en kunskapslucka genom att studera rädsla i kommentarer på den främlingsfientliga internetsidan Avpixlat. Fokus ligger på islamofobiska rädslouttryck och ur de 600 kommentarerna, som utgör materialet, har rädsla i olika former kunnat uttolkas och kunnat delas in i olika hotbilder. Dessa hotbilder är indelade i två större avsnitt som berör: 1) ett hot om muslimsk infiltration och världsövertagande, 2) hot om vilseledning och osanning. Dessa övergrupperingar har sedan preciserats i flera hotbilder och anknyts till Stephan et al:s (1998) hottyper. Hotbilderna relateras sedan till Baumans (2006) hotkategorisering. Uppsatsens resultatet visar att hotbilderna som konstruerats av kommentarsförfattarna är mångfacetterade; hoten uppfattas komma från olika håll och upplevs vara riktade mot flera olika värden, tillgångar och världsbilder. De berör också olika sorters rädsla, vilka i vissa fall uttrycks med språkliga tekniker som ett sätt för att hantera rädslan och skapa en syndabock. Även hotbilderna kan betraktas bidra som hjälpmedel i hantering av rädsla och som ett sätt för kommentarsförfattarna att försöka förstå sig på en ny situation. Då den tidigare forskningen inte omfattar alla de hotbilder som kunnat uttolkas i detta arbete finns det kunskapsluckor att fylla med ytterligare demaskering och konkretisering av islamofobiska hot och rädsla. Detta skulle kunna innebära att islamofobiska åsikter bättre kunde bemötas och samtalas om i det svenska samhället. 

Nyckelord: rädsla, hotbild, islamofobi, Bauman, realistiskt hot, symboliskt hot}},
 author    = {{Thor, Mimmi}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Alla 'utomkommande' är i min världs potentiella mördare"- En studie i internetbaserade kommentarers uttryckta hotbilder och deras anknytning till rädsla}},
 year     = {{2016}},
}