Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reseavdrag och miljöpolitik

Bergvall, Daniel LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Income Tax-deduction for commuting expenses has been criticised and discussed for a long time without having reached any conclusions or reformations. Critical opinions in the debate are that a reformation would disfavour taxpayers living in the countryside with no options except car commuting and decreasing size of labour market regions. At the same time tax evasion is a huge problem because taxpayers living in Sweden’s metropolitan areas, with good public transport connections, often are able to make tax-deductions for car commuting. An important conclusion of this thesis is that a well working legislation would create incentives for commuters to choose more environmentally friendly options. To be able to answer my questions, I compared... (More)
Income Tax-deduction for commuting expenses has been criticised and discussed for a long time without having reached any conclusions or reformations. Critical opinions in the debate are that a reformation would disfavour taxpayers living in the countryside with no options except car commuting and decreasing size of labour market regions. At the same time tax evasion is a huge problem because taxpayers living in Sweden’s metropolitan areas, with good public transport connections, often are able to make tax-deductions for car commuting. An important conclusion of this thesis is that a well working legislation would create incentives for commuters to choose more environmentally friendly options. To be able to answer my questions, I compared the differences between distance related tax-deduction and commuting as a non-tax-deductible expense to Sweden’s current legislation. Furthermore, a survey was sent to all the parliament parties in Sweden to show what their viewpoints are on the income tax-deduction of commuting expenses. The survey showed that most political parties have viewpoints somewhat similar to each other, which clearly shows that the political climate affect if incentives are created. With the answers received from the political parties and the results of the comparison between different legislations, this study shows that a distance related tax-deduction for work commuting most likely is the best option. All the political parties are very keen on preserving the ability of living in the countryside, therefore a reformation has to be made in a way that still preserves this possibility. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Reseavdraget – Motverkar det politiska spelet incitament som kan förbättra miljön?

Reseavdraget, att vara berättigad till att dra av en del av kostnaderna som uppkommer till följd av resor till och från arbetsplatsen på skatten, har förundrat mig under flera år. Är reseavdraget rättvist utformat, belönar det ett samhällsekonomiskt olönsamt val eller kan det skapa incitament för arbetspendlare att välja miljövänligare transportmedel? En reformering av reseavdraget har länge diskuterats på det politiska planet, men det har fallit tillbaka på att en reformering skulle försämra möjligheten att bo och arbeta på landsbygden. Samtidigt görs de flesta reseavdragen i regioner med god tillgång till kollektivtrafik. Varför har då inga förändringar... (More)
Reseavdraget – Motverkar det politiska spelet incitament som kan förbättra miljön?

Reseavdraget, att vara berättigad till att dra av en del av kostnaderna som uppkommer till följd av resor till och från arbetsplatsen på skatten, har förundrat mig under flera år. Är reseavdraget rättvist utformat, belönar det ett samhällsekonomiskt olönsamt val eller kan det skapa incitament för arbetspendlare att välja miljövänligare transportmedel? En reformering av reseavdraget har länge diskuterats på det politiska planet, men det har fallit tillbaka på att en reformering skulle försämra möjligheten att bo och arbeta på landsbygden. Samtidigt görs de flesta reseavdragen i regioner med god tillgång till kollektivtrafik. Varför har då inga förändringar blivit av?

Mycket kritik har riktats mot reseavdraget då det till stor del gynnar arbetspendling i egen bil framför pendling med kollektivtrafik. I praktiken är det dessutom endast bilåkare som har möjlighet att göra avdrag. Utöver detta finns det ett utbrett skattefusk, där arbetspendlare i regioner med bra tillgång till kollektivtrafik får göra stora avdrag för pendling med bil. Genom att jämföra nuvarande skattelagstiftning med avståndsbaserat och slopat reseavdrag, analyserades möjligheten att skapa incitament för arbetspendlare att välja kollektivtrafik framför bil och därmed minska miljöpåverkan som uppstår från arbetsresor. Vidare bildades en klar uppfattning om riksdagspartiernas synpunkter på reseavdraget genom en enkätundersökning, skickad till riksdagspartiernas respektive trafikpolitiske talesperson.
Resultaten visar på att flera av riksdagspartierna står för en liknande riktning i deras åsikter och förslag till reformering av reseavdrag, likaså ställer sig många partier positiva till ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt reseavdrag med differentierade avdragsbelopp, vilket gynnar kollektivtrafiken samt avsevärt försvårar möjligheten att skattefuska samtidigt som det inte missgynnar personer som är beroende av bilen till följd av avsaknad av kollektivtrafik. Vidare så ligger det nära till hands att tro att det politiska spelet avsevärt försvårar att beslut tas inom miljöpolitiken. Det intressanta är att även partier som generellt sett står långt ifrån varandra i politiska frågor, har liknande förslag till reformering. Problemen ligger därför snarare i att inget parti är benäget att driva frågan och medföra förändringar som påverkar många skattebetalares privatekonomi, trots att det skulle ha positiv påverkan för transport och miljö.
Vi står inför stora omläggningar i vårt samhälle för att kunna uppnå miljömålen som vi har tagit oss an. Då anser jag att reseavdraget är ett relativt enkelt problem att lösa, vilket ger positiv påverkan på miljön, samtidigt som det kan hjälpa att skapa underlag för utökad kollektivtrafik samt besparar staten en stor utgift som kan användas till framtidsinvesteringar.
Med denna uppsats hoppas jag att riksdagspartierna inser att det finns en möjlighet att gemensamt få igenom reformeringar som kan ge positiv effekt på miljön. Miljöpolitik hamnar ofta i kläm när det gäller andra viktiga frågor, men när vetenskapen visar på positiva effekter, samt att många partier står med liknande åsikter, så kan inte beslut väntas på att tas. Det är ju nu reformeringar måste införas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergvall, Daniel LU
supervisor
organization
alternative title
Sätter politiken stopp för miljövänliga incitament?
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Commuting expenses, tax-deduction, environmental incentives, car commuting, public transport, reseavdrag, resor till och från arbetet, arbetsresor, incitament för miljövänliga val
language
Swedish
id
8878211
date added to LUP
2016-06-09 13:18:06
date last changed
2016-06-09 13:18:06
@misc{8878211,
 abstract   = {Income Tax-deduction for commuting expenses has been criticised and discussed for a long time without having reached any conclusions or reformations. Critical opinions in the debate are that a reformation would disfavour taxpayers living in the countryside with no options except car commuting and decreasing size of labour market regions. At the same time tax evasion is a huge problem because taxpayers living in Sweden’s metropolitan areas, with good public transport connections, often are able to make tax-deductions for car commuting. An important conclusion of this thesis is that a well working legislation would create incentives for commuters to choose more environmentally friendly options. To be able to answer my questions, I compared the differences between distance related tax-deduction and commuting as a non-tax-deductible expense to Sweden’s current legislation. Furthermore, a survey was sent to all the parliament parties in Sweden to show what their viewpoints are on the income tax-deduction of commuting expenses. The survey showed that most political parties have viewpoints somewhat similar to each other, which clearly shows that the political climate affect if incentives are created. With the answers received from the political parties and the results of the comparison between different legislations, this study shows that a distance related tax-deduction for work commuting most likely is the best option. All the political parties are very keen on preserving the ability of living in the countryside, therefore a reformation has to be made in a way that still preserves this possibility.},
 author    = {Bergvall, Daniel},
 keyword   = {Commuting expenses,tax-deduction,environmental incentives,car commuting,public transport,reseavdrag,resor till och från arbetet,arbetsresor,incitament för miljövänliga val},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reseavdrag och miljöpolitik},
 year     = {2016},
}