Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandgasventilation av källare - nytt funktionskrav

Estlund, Martin LU (2016) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20161
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
Swedish building regulations regarding fire safety design consist of performance-based requirements of which many are ambiguous, one of those is smoke ventilation of basements. The report aimed to clarify the purpose of this requirement, in order to ease practical application of it. The objective was to give a suggestion on how to formulate the requirement and to evaluate both standard and alternative solutions for the design of smoke ventilation of basements. This report is based on interviews with emergency services, fire consultants and Boverket. Furthermore, a case study was conducted. The interviews showed flaws regarding the requirement, and based on them a purpose for smoke ventilation of basements is defined, which is used to... (More)
Swedish building regulations regarding fire safety design consist of performance-based requirements of which many are ambiguous, one of those is smoke ventilation of basements. The report aimed to clarify the purpose of this requirement, in order to ease practical application of it. The objective was to give a suggestion on how to formulate the requirement and to evaluate both standard and alternative solutions for the design of smoke ventilation of basements. This report is based on interviews with emergency services, fire consultants and Boverket. Furthermore, a case study was conducted. The interviews showed flaws regarding the requirement, and based on them a purpose for smoke ventilation of basements is defined, which is used to re-formulate the requirement. The interviews also showed that other requirements are perceived as ambiguous as well, presenting risks concerning safety in buildings and unbalanced competition in the field, possibly entailing consequences for society as a whole. The case study showed that the standard solution for designing smoke ventilation in basements meet the requirement as it is formulated today. The case study also showed how alternative solutions may be designed in order to meet the requirement. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Framtagning av ett nytt funktionskrav för brandgasventilation av källare
Om det brinner i en källare vill räddningstjänsten vid sin insats ventilera ut brandgaser utan att röken ska komma in i trapphuset i byggnaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt måste luckor eller liknande för brandgasventilation finnas i källaren. Däremot är kravet för brandgasventilation av källare i dagens byggregler svårt att förstå och tolkas på olika sätt inom branschen. Räcker kravet till som det är skrivet idag? Kan kravet omformuleras för att göra det enklare att förstå? Påverkas säkerheten i byggnader av att krav är svåra att använda på rätt sätt? Dessa frågor har besvarats i detta examensarbete.

En intervjustudie har genomförts för att ta reda på... (More)
Framtagning av ett nytt funktionskrav för brandgasventilation av källare
Om det brinner i en källare vill räddningstjänsten vid sin insats ventilera ut brandgaser utan att röken ska komma in i trapphuset i byggnaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt måste luckor eller liknande för brandgasventilation finnas i källaren. Däremot är kravet för brandgasventilation av källare i dagens byggregler svårt att förstå och tolkas på olika sätt inom branschen. Räcker kravet till som det är skrivet idag? Kan kravet omformuleras för att göra det enklare att förstå? Påverkas säkerheten i byggnader av att krav är svåra att använda på rätt sätt? Dessa frågor har besvarats i detta examensarbete.

En intervjustudie har genomförts för att ta reda på hur räddningstjänster, konsultföretag och Boverket tolkar kravet, vad de tycker saknas i det samt om de tror att säkerheten i byggnader kan påverkas av dåliga krav. Intervjuerna visar att det finns brister med kravet. Flera funktioner som är viktiga för att räddningstjänsten ska kunna använda luckorna saknas. Exempelvis står inget om hur luckor ska placeras eller att de ska vara enkla att hitta. Om räddningstjänsten inte ens hittar luckorna, hur ska de då kunna användas? Måste röken ventileras genom trapphuset där alla människor utrymmer? Nej, det är inte acceptabelt att en räddningsinsats försvårar eller tillochmed omöjliggör utrymning. Baserat på de tankar som de intervjuade hade sammanfattades de viktigaste delarna i kravet och sedan gavs ett förslag på hur ett nytt krav för brandgasventilation av källare kan se ut.

Krav som inte är lätta att förstå kan skapa problem då nya byggnader ska uppföras. De främsta problemen är att utformningen blir onödigt svår och tidskrävande, att säkerheten i färdiga byggnader inte kan garanteras samt att konkurrensen mellan olika konsultföretag blir obalanserad. Är det rimligt att människor inte ska vara trygga i nybyggda hus? Givetvis inte och därför ges förslag på hur problemen kan göras mindre eller rentav helt lösas. Kunskapsutbytet mellan räddningstjänster, konsultföretag och Boverket bör bli starkare genom att dialogen blir bättre och fler tillfällen att dela kunskap skapas. Dessutom borde räddningstjänster och konsultföretag ta fram bättre rutiner för hur de rapporterar in brister och problem i byggreglerna till Boverket. Till sist bör mer tid och resurser för arbete med utveckling av framtidens byggregler avsättas.

För att testa den del av dagens krav som beskriver hur mycket luckor som behövs genomfördes datorsimuleringar i två källare. Det konstaterades att ytan av luckorna som krävs idag räcker till för att räddningstjänsten ska kunna ventilera ut rök. Räddningstjänsten säger även själva att ytan räcker till och att det viktigaste istället är att luckor ska vara enkla att använda. Om luckor aldrig öppnas spelar det ingen roll hur stor eller liten ytan av dem är. Ett alternativ till att använda luckor för att ventilera ut rök är att använda fläktar. I datorsimuleringarna testas fläktar och de ventilerar ut nästan lika mycket rök som luckorna och alltså kan de användas istället om det fungerar bättre i en viss byggnad.

Det nya framtagna kravet kan användas som riktlinje och hjälp vid utformning av brandgasventilation av källare i framtida projekt och även användas som inspiration för Boverket vid kommande revideringar av byggreglerna.

Referens
Estlund, M. (2016). Brandgasventilation av källare – nytt funktionskrav. Examensarbete. Report 5525. Lunds Tekniska Högskola, Avdelningen för brandteknik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Estlund, Martin LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Brandgasventilation av källare, funktionskrav, schablonlösning, byggnadstekniskt brandskydd, mekanisk brandgasventilation, Smoke ventilation of basements, performance-based requirement, standard solution, fire safety in building, mechanical smoke ventilation
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5525
other publication id
LUTVDG/TVBB--5525--SE
language
Swedish
id
8878217
date added to LUP
2016-06-07 14:49:55
date last changed
2016-06-09 11:13:44
@misc{8878217,
 abstract   = {Swedish building regulations regarding fire safety design consist of performance-based requirements of which many are ambiguous, one of those is smoke ventilation of basements. The report aimed to clarify the purpose of this requirement, in order to ease practical application of it. The objective was to give a suggestion on how to formulate the requirement and to evaluate both standard and alternative solutions for the design of smoke ventilation of basements. This report is based on interviews with emergency services, fire consultants and Boverket. Furthermore, a case study was conducted. The interviews showed flaws regarding the requirement, and based on them a purpose for smoke ventilation of basements is defined, which is used to re-formulate the requirement. The interviews also showed that other requirements are perceived as ambiguous as well, presenting risks concerning safety in buildings and unbalanced competition in the field, possibly entailing consequences for society as a whole. The case study showed that the standard solution for designing smoke ventilation in basements meet the requirement as it is formulated today. The case study also showed how alternative solutions may be designed in order to meet the requirement.},
 author    = {Estlund, Martin},
 keyword   = {Brandgasventilation av källare,funktionskrav,schablonlösning,byggnadstekniskt brandskydd,mekanisk brandgasventilation,Smoke ventilation of basements,performance-based requirement,standard solution,fire safety in building,mechanical smoke ventilation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Brandgasventilation av källare - nytt funktionskrav},
 year     = {2016},
}