Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Multicultural Violence Work at Shelters in Finland – A Feminist Postcolonial Perspective

Aalto, Annika LU (2016) SIMV19 20161
School of Social Work
Master of Science in Social Studies of Gender
Graduate School
Abstract
The aim of this master’s thesis is to explore multicultural violence work at shelters in Finland from a feminist postcolonial perspective. The main interest of this study is to analyse the shelter workers’ ways of speaking about multicultural clients, on their own position and on their working methods. The study is based on four semi-structured interviews with shelter workers and on six observations of the shelter workers’ client-case meetings in two different shelters that are analysed with discourse analytical approach. The study shows that the shelter workers’ most dominant discourse on the multicultural violence work was culturising and emphasising the need to educate the clients about gender equality and tolerance. There were also two... (More)
The aim of this master’s thesis is to explore multicultural violence work at shelters in Finland from a feminist postcolonial perspective. The main interest of this study is to analyse the shelter workers’ ways of speaking about multicultural clients, on their own position and on their working methods. The study is based on four semi-structured interviews with shelter workers and on six observations of the shelter workers’ client-case meetings in two different shelters that are analysed with discourse analytical approach. The study shows that the shelter workers’ most dominant discourse on the multicultural violence work was culturising and emphasising the need to educate the clients about gender equality and tolerance. There were also two counter-discourses identified: one emphasising universalism and equal treatment and another emphasising intersectional and individual approach to the work. These discourses were contesting each other in the observed meetings. The shelter workers showed awkwardness and avoidance to discuss their own position and racism among the workers. (Less)
Abstract (Finnish)
Tämän pro gradu -tutkielman tavoiteena on tarkastella suomalaisissa turvakodeissa tehtävää monikulttuurista väkivaltatyötä feministisestä jälkikoloniaalisesta perspektiivistä. Tutkielmassa analysoidaan turvakotityöntekijöiden tapoja puhua monikulttuurisista asiakkaista, omista positioistaan ja käyttämistään työmenetelmistä. Tutkielma pohjautuu neljään puolistrukturoituun haastatteluun turvakodin työntekijöiden kanssa ja kuuteen turvakodin työntekijöiden asiakastapauskokousten havainnointiin kahdessa eri turvakodissa. Tutkimusmateriaali on analysoitu soveltaen diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Tutkimus osoittaa, että turvakotityöntekijöiden kaikkein hallitsevin puhetapa monikulttuurisesta väkivaltatyöstä oli kulttuuristava ja painotti... (More)
Tämän pro gradu -tutkielman tavoiteena on tarkastella suomalaisissa turvakodeissa tehtävää monikulttuurista väkivaltatyötä feministisestä jälkikoloniaalisesta perspektiivistä. Tutkielmassa analysoidaan turvakotityöntekijöiden tapoja puhua monikulttuurisista asiakkaista, omista positioistaan ja käyttämistään työmenetelmistä. Tutkielma pohjautuu neljään puolistrukturoituun haastatteluun turvakodin työntekijöiden kanssa ja kuuteen turvakodin työntekijöiden asiakastapauskokousten havainnointiin kahdessa eri turvakodissa. Tutkimusmateriaali on analysoitu soveltaen diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Tutkimus osoittaa, että turvakotityöntekijöiden kaikkein hallitsevin puhetapa monikulttuurisesta väkivaltatyöstä oli kulttuuristava ja painotti asiakkaiden valistamista sukupuolten tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta. Myös kaksi vastadiskurssia identifioitiin: ensimmäinen painotti universalismia ja yhtäläistä kohtelua ja toinen intersektionaalista ja yksilöllistä lähestymistapaa työhön. Havainnoiduissa kokouksissa nämä diskurssit kilpailivat keskenään. Turvakotityöntekijät välttelivät ja kokivat omasta asemastaan ja työntekijöiden rasismista puhumisen kiusalliseksi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aalto, Annika LU
supervisor
organization
course
SIMV19 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
postcolonial theory, culturisation, violence work, multicultural social work, discourse analysis
language
English
id
8878312
date added to LUP
2016-06-27 11:44:03
date last changed
2016-06-27 11:44:03
@misc{8878312,
 abstract   = {The aim of this master’s thesis is to explore multicultural violence work at shelters in Finland from a feminist postcolonial perspective. The main interest of this study is to analyse the shelter workers’ ways of speaking about multicultural clients, on their own position and on their working methods. The study is based on four semi-structured interviews with shelter workers and on six observations of the shelter workers’ client-case meetings in two different shelters that are analysed with discourse analytical approach. The study shows that the shelter workers’ most dominant discourse on the multicultural violence work was culturising and emphasising the need to educate the clients about gender equality and tolerance. There were also two counter-discourses identified: one emphasising universalism and equal treatment and another emphasising intersectional and individual approach to the work. These discourses were contesting each other in the observed meetings. The shelter workers showed awkwardness and avoidance to discuss their own position and racism among the workers.},
 author    = {Aalto, Annika},
 keyword   = {postcolonial theory,culturisation,violence work,multicultural social work,discourse analysis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multicultural Violence Work at Shelters in Finland – A Feminist Postcolonial Perspective},
 year     = {2016},
}