Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Återställning av alvarlandskapet - en studie om Degerhamns kalkstensbrott

Bernefalk, Karin LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
When a quarry closes measurements must be taken to recreate the landscape that originally was there. Old quarries are filled with water and are called artificial lakes. The aim of the study is to compare the water quality in three artificial lakes within a limestone quarry in Degerhamn, Öland with an alvar lake outside the quarry, in order to aid the restoration of the original landscape. The goal is to examine the difference between the artificial lakes and the alvar lake with respect to heavy metals, nutrients, salts, nitrogen, pH and alkalinity. The goal is also to investigate reasons and consequences of these differences, and if measures are required to handle pollution. Water samples were taken in all four lakes during two days. The... (More)
When a quarry closes measurements must be taken to recreate the landscape that originally was there. Old quarries are filled with water and are called artificial lakes. The aim of the study is to compare the water quality in three artificial lakes within a limestone quarry in Degerhamn, Öland with an alvar lake outside the quarry, in order to aid the restoration of the original landscape. The goal is to examine the difference between the artificial lakes and the alvar lake with respect to heavy metals, nutrients, salts, nitrogen, pH and alkalinity. The goal is also to investigate reasons and consequences of these differences, and if measures are required to handle pollution. Water samples were taken in all four lakes during two days. The study indicates higher levels of heavy metals and salts in two out of three artificial lakes. The natural lake has the lowest levels of heavy metals, nutrients, salt and nitrogen. Highest level of nitrogen was found in the artificial lakes. The highest level of heavy metals is probably due to alum shale. A consequence of this is accumulation of heavy metals, such as cadmium, in arable lands. The highest level of ammonium was detected in one of the artificial lakes. The reason for this is probably limestone blasting, since ammonium is included in the explosive used. The elevated ammonium levels could lead to increased eutrophication. In order to aid the restoration of the original alvar landscape, top priority should be to decrease the levels of heavy metals and nitrogen. Measurements should focus on how to reduce the impact of alum shale. Since a typical alvar lake usually is poor in nutrients it is important to monitor the nitrogen levels. In order to draw more conclusions additional alvar lakes should be studied. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Återställning av alvarlandskapet – en studie om Degerhamns kalkstensbrott

När ett stenbrott avslutas börjar arbetet med att så gott som möjligt återskapa det landskapet som fanns innan brytningen. Min studie har undersökt hur detta ska gå till i ett kalkstensbrott i Degerhamn på södra Öland. Detta är en mycket viktig fråga då området på södra Öland internationellt sett är en mycket unik naturtyp. Studien jämför sjöar inom kalkstensbrottet med en naturlig alvarsjö utanför kalkstensbrottet, för att bättre förstå hur man kan arbeta för att underlätta återställningen av det naturliga alvarlandskapet.

I Sverige har man länge brutit sten. Brytningen av sten kräver stora ytor och förändrar landskapet markant. Förr eller senare tar råvaran... (More)
Återställning av alvarlandskapet – en studie om Degerhamns kalkstensbrott

När ett stenbrott avslutas börjar arbetet med att så gott som möjligt återskapa det landskapet som fanns innan brytningen. Min studie har undersökt hur detta ska gå till i ett kalkstensbrott i Degerhamn på södra Öland. Detta är en mycket viktig fråga då området på södra Öland internationellt sett är en mycket unik naturtyp. Studien jämför sjöar inom kalkstensbrottet med en naturlig alvarsjö utanför kalkstensbrottet, för att bättre förstå hur man kan arbeta för att underlätta återställningen av det naturliga alvarlandskapet.

I Sverige har man länge brutit sten. Brytningen av sten kräver stora ytor och förändrar landskapet markant. Förr eller senare tar råvaran i stenbrottet slut och stenbrottet avslutas. Utmaningen ligger i att så gott som möjligt återskapa landskapet som fanns före brytningen. Min studie har undersökt hur detta ska gå till i ett kalkstensbrott i Degerhamn på södra Öland. Landskapet på Öland kallas Stora alvaret och är internationellt sett en unik naturtyp. Detta gör efterbehandlingen och återställningen av landskapet till en mycket viktig fråga. När stenbrott avslutas fylls området med vatten. Mitt område fokuserar på att jämföra vattenkvalitén i dessa sjöar (alltså inom kalkstensbrottet) med en naturlig alvarsjö utanför kalkstensbrottets område. Detta för att bättre förstå hur man kan arbeta för att underlätta återställandet av det naturliga alvarlandskapet. Resultat visar på skillnad i vattenkvalité mellan sjöarna inom kalkstensbrottet och den naturliga alvarsjön utanför kalkstensbrottet. Skillnaden är störst för tungmetaller, näringsämnen, salter och kväve. Två av tre sjöar inom kalkstensbrottet visade på högst halter av tungmetaller och salter. En av sjöarna inom täkten sticker ut med värden i närheten av den naturliga alvarsjön. Alvarsjön har lägst halter av tungmetaller, näringsämnen, salter och kväve. Samtliga sjöar har liknande halter av pH och alkanitet. Ett flertal av dessa halter kan förklaras av berggrunden eller av sprängmedlet som används för att spränga kalksten. Alunskiffer innehåller naturligt höga halter av tungmetaller så som uran. Risken är att tungmetaller sprider sig till närliggande åkrar och vattendrag, samt att det blir övergödning. För att underlätta återställandet av det naturliga alvarlandskapet bör fokus ligga på dessa ämnen. Vattenprover togs i samtliga sjöar under två dagar för att testa vattenkvalitén. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernefalk, Karin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
quarry, limestone, alvar lake, heavy metals, alum shale, ammonium
language
Swedish
id
8878390
date added to LUP
2016-06-13 12:58:09
date last changed
2016-06-13 12:58:09
@misc{8878390,
 abstract   = {When a quarry closes measurements must be taken to recreate the landscape that originally was there. Old quarries are filled with water and are called artificial lakes. The aim of the study is to compare the water quality in three artificial lakes within a limestone quarry in Degerhamn, Öland with an alvar lake outside the quarry, in order to aid the restoration of the original landscape. The goal is to examine the difference between the artificial lakes and the alvar lake with respect to heavy metals, nutrients, salts, nitrogen, pH and alkalinity. The goal is also to investigate reasons and consequences of these differences, and if measures are required to handle pollution. Water samples were taken in all four lakes during two days. The study indicates higher levels of heavy metals and salts in two out of three artificial lakes. The natural lake has the lowest levels of heavy metals, nutrients, salt and nitrogen. Highest level of nitrogen was found in the artificial lakes. The highest level of heavy metals is probably due to alum shale. A consequence of this is accumulation of heavy metals, such as cadmium, in arable lands. The highest level of ammonium was detected in one of the artificial lakes. The reason for this is probably limestone blasting, since ammonium is included in the explosive used. The elevated ammonium levels could lead to increased eutrophication. In order to aid the restoration of the original alvar landscape, top priority should be to decrease the levels of heavy metals and nitrogen. Measurements should focus on how to reduce the impact of alum shale. Since a typical alvar lake usually is poor in nutrients it is important to monitor the nitrogen levels. In order to draw more conclusions additional alvar lakes should be studied.},
 author    = {Bernefalk, Karin},
 keyword   = {quarry,limestone,alvar lake,heavy metals,alum shale,ammonium},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återställning av alvarlandskapet - en studie om Degerhamns kalkstensbrott},
 year     = {2016},
}