Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utköps-, friköps-, och budgivningsklausuler i aktieägaravtal - Rättsliga och ekonomiska perspektiv

Johansson, Carl LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Friköps-, utköps- och budgivningsklausuler i aktieägaravtal är ett ämne som det idag finns undermålig kunskap och forskning om i det svenska näringslivet och associationsrätten. Friköps- och utköpsklausuler ger aktieägare möjligheter som ABL motstrider och som i bolagsordning begränsar. Denna uppsats undersöker aktieägaravtals förmåga att realisera överlåtelsebindningar som låter aktieägare begränsa akties fria överlåtbarhet. Budgivningsklausulerna erbjuder vad somliga skulle kalla en oortodox lösning av värderingen av aktiebolaget när en utköps- eller friköpsklausul har aktualiserats, och är något som författaren anser behöver belysas för näringsidkare. Slutsatsen vilken denna uppsats kommit fram till är att detta är ett ämne som behöver... (More)
Friköps-, utköps- och budgivningsklausuler i aktieägaravtal är ett ämne som det idag finns undermålig kunskap och forskning om i det svenska näringslivet och associationsrätten. Friköps- och utköpsklausuler ger aktieägare möjligheter som ABL motstrider och som i bolagsordning begränsar. Denna uppsats undersöker aktieägaravtals förmåga att realisera överlåtelsebindningar som låter aktieägare begränsa akties fria överlåtbarhet. Budgivningsklausulerna erbjuder vad somliga skulle kalla en oortodox lösning av värderingen av aktiebolaget när en utköps- eller friköpsklausul har aktualiserats, och är något som författaren anser behöver belysas för näringsidkare. Slutsatsen vilken denna uppsats kommit fram till är att detta är ett ämne som behöver belysas och klargöras för att säkerställa att utformningarna av dessa klausuler i aktieägaravtalet sker korrekt, och så att aktieägare faktiskt vet vad deras överlåtelsebindingar gör, och kan göra. (Less)
Abstract
Buy out clauses in shareholders’ agreement is a subject with defeciant knowledge and research in Swedish business and Swedish business law. Buy out clauses gives shareholders’ possibilities that neither Swedish company law or Swedish companies’ articles of associations allows. This thesis investigates the shareholders’ agreements possibilities to implement restrictions on the transferability on company shares. Bidding clauses, which is often associated with the buy out clauses, offer what some would refer to as an unorthodox solution to the valuation process of a company when a buy out clause is instigated. Bidding clauses is something that the author of this thesis suspect is of limited knowledge for a many Swedish shareholders and... (More)
Buy out clauses in shareholders’ agreement is a subject with defeciant knowledge and research in Swedish business and Swedish business law. Buy out clauses gives shareholders’ possibilities that neither Swedish company law or Swedish companies’ articles of associations allows. This thesis investigates the shareholders’ agreements possibilities to implement restrictions on the transferability on company shares. Bidding clauses, which is often associated with the buy out clauses, offer what some would refer to as an unorthodox solution to the valuation process of a company when a buy out clause is instigated. Bidding clauses is something that the author of this thesis suspect is of limited knowledge for a many Swedish shareholders and executives, something he in this thesis hopes to highlight. The conclusion to which this thesis came is that this is a subject that needs to get more attention, research and clarity in order to make sure that these clauses in the shareholders’ agreement is correct, and so that shareholders knows what the clauses can, and can not do. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Carl LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handelsrätt, budgivningsklausuler, friköpsklausuler, utköpsklausuler, aktieägaravtal, shareholders agreement, buyout clause, bidding clause, texas shoot-out clause, överlåtelsebegränsningar, överlåtelsebindningar
language
Swedish
id
8878397
date added to LUP
2016-06-08 15:12:08
date last changed
2016-06-08 15:12:08
@misc{8878397,
 abstract   = {Buy out clauses in shareholders’ agreement is a subject with defeciant knowledge and research in Swedish business and Swedish business law. Buy out clauses gives shareholders’ possibilities that neither Swedish company law or Swedish companies’ articles of associations allows. This thesis investigates the shareholders’ agreements possibilities to implement restrictions on the transferability on company shares. Bidding clauses, which is often associated with the buy out clauses, offer what some would refer to as an unorthodox solution to the valuation process of a company when a buy out clause is instigated. Bidding clauses is something that the author of this thesis suspect is of limited knowledge for a many Swedish shareholders and executives, something he in this thesis hopes to highlight. The conclusion to which this thesis came is that this is a subject that needs to get more attention, research and clarity in order to make sure that these clauses in the shareholders’ agreement is correct, and so that shareholders knows what the clauses can, and can not do.},
 author    = {Johansson, Carl},
 keyword   = {handelsrätt,budgivningsklausuler,friköpsklausuler,utköpsklausuler,aktieägaravtal,shareholders agreement,buyout clause,bidding clause,texas shoot-out clause,överlåtelsebegränsningar,överlåtelsebindningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utköps-, friköps-, och budgivningsklausuler i aktieägaravtal - Rättsliga och ekonomiska perspektiv},
 year     = {2016},
}