Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är gröna energibolag i det gröna? - En studie om relationen mellan oljepriset och gröna energibolags aktiepriser

Östblom, Carl-Johan LU and Åkerstrand, Hampus (2016) NEKH02 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syfte är att undersöka relationen mellan oljepriset och europeiska gröna energibolags aktiepriser för att således utgöra ett underlag för investerare och beslutsfattare. Metoden denna uppsats bygger på är en kvantitativ studie. Genom att skapa ett index för europeiska gröna energibolag undersöks relationen mellan deras pris och priset på Brent råolja. Detta genomförs med hjälp av olika ekonometriska tester men med fokus på en vektor autoregressiv modell. Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring oljeprisfluktuationer, gröna energibolag och tidigare appliceringar av vektor autoregressiva modeller. Uppsatsens empiri består av veckobaserad sekundärdata från Thomson Reuters Datastream. I denna uppsats presenteras resultat som... (More)
Denna uppsats syfte är att undersöka relationen mellan oljepriset och europeiska gröna energibolags aktiepriser för att således utgöra ett underlag för investerare och beslutsfattare. Metoden denna uppsats bygger på är en kvantitativ studie. Genom att skapa ett index för europeiska gröna energibolag undersöks relationen mellan deras pris och priset på Brent råolja. Detta genomförs med hjälp av olika ekonometriska tester men med fokus på en vektor autoregressiv modell. Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring oljeprisfluktuationer, gröna energibolag och tidigare appliceringar av vektor autoregressiva modeller. Uppsatsens empiri består av veckobaserad sekundärdata från Thomson Reuters Datastream. I denna uppsats presenteras resultat som indikerar att oljepriset inte har en statistisk signifikant påverkan på europeiska gröna energibolags aktiepriser. Detta resultat skiljer sig från en liknande amerikansk studies resultat. Däremot ser vi att det index som vi skapar uppvisar signifikanta effekter på oljepriset i olika tester. Resultatet tolkas med försiktighet på grund av heteroskedasticitet i data och för att förändrad efterfrågan på olja i Europa kan utgöra den bakomliggande orsaken till sambandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östblom, Carl-Johan LU and Åkerstrand, Hampus
supervisor
organization
course
NEKH02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
VAR, gröna energibolag, olja, index
language
Swedish
id
8878534
date added to LUP
2016-06-22 12:31:00
date last changed
2016-06-22 12:31:00
@misc{8878534,
 abstract   = {{Denna uppsats syfte är att undersöka relationen mellan oljepriset och europeiska gröna energibolags aktiepriser för att således utgöra ett underlag för investerare och beslutsfattare. Metoden denna uppsats bygger på är en kvantitativ studie. Genom att skapa ett index för europeiska gröna energibolag undersöks relationen mellan deras pris och priset på Brent råolja. Detta genomförs med hjälp av olika ekonometriska tester men med fokus på en vektor autoregressiv modell. Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring oljeprisfluktuationer, gröna energibolag och tidigare appliceringar av vektor autoregressiva modeller. Uppsatsens empiri består av veckobaserad sekundärdata från Thomson Reuters Datastream. I denna uppsats presenteras resultat som indikerar att oljepriset inte har en statistisk signifikant påverkan på europeiska gröna energibolags aktiepriser. Detta resultat skiljer sig från en liknande amerikansk studies resultat. Däremot ser vi att det index som vi skapar uppvisar signifikanta effekter på oljepriset i olika tester. Resultatet tolkas med försiktighet på grund av heteroskedasticitet i data och för att förändrad efterfrågan på olja i Europa kan utgöra den bakomliggande orsaken till sambandet.}},
 author    = {{Östblom, Carl-Johan and Åkerstrand, Hampus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är gröna energibolag i det gröna? - En studie om relationen mellan oljepriset och gröna energibolags aktiepriser}},
 year     = {{2016}},
}