Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinder för trycksårsprevention. En litteraturstudie.

Mattsson, Emma LU and Siemaszko, Ilona LU (2016) SJSK20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Trycksår är ett problem som får stora konsekvenser i form av lidande för patienten, ökad vårdtyngd och ökade samhällskostnader. Riktlinjer för trycksårsprevention är omfattande men de följs inte tillräckligt. Syftet med föreliggande studie är att beskriva hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder i vårdpersonalens yrkesutövande. Författarna har gjort en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL och PubMed har utförts och de utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats till teman. Resultatet visar att de främsta hindren för trycksårsprevention är brist på personal och material, avsaknad av riktlinjer och bristande följsamhet av riktlinjer samt patientens tillstånd och inställning.... (More)
Trycksår är ett problem som får stora konsekvenser i form av lidande för patienten, ökad vårdtyngd och ökade samhällskostnader. Riktlinjer för trycksårsprevention är omfattande men de följs inte tillräckligt. Syftet med föreliggande studie är att beskriva hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder i vårdpersonalens yrkesutövande. Författarna har gjort en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL och PubMed har utförts och de utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats till teman. Resultatet visar att de främsta hindren för trycksårsprevention är brist på personal och material, avsaknad av riktlinjer och bristande följsamhet av riktlinjer samt patientens tillstånd och inställning. Hinder för trycksårsprevention är i stora drag desamma i olika länder, men dess orsak skiljer sig åt eftersom det finns strukturella skillnader mellan de olika länderna och dess vårdverksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Emma LU and Siemaszko, Ilona LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trycksår, trycksårsprevention, hinder, vårdpersonal, vårdskador
language
Swedish
id
8878559
date added to LUP
2016-09-22 08:59:50
date last changed
2016-09-22 08:59:50
@misc{8878559,
 abstract   = {Trycksår är ett problem som får stora konsekvenser i form av lidande för patienten, ökad vårdtyngd och ökade samhällskostnader. Riktlinjer för trycksårsprevention är omfattande men de följs inte tillräckligt. Syftet med föreliggande studie är att beskriva hinder för tillämpning av trycksårsförebyggande åtgärder i vårdpersonalens yrkesutövande. Författarna har gjort en litteraturstudie. En systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL och PubMed har utförts och de utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats till teman. Resultatet visar att de främsta hindren för trycksårsprevention är brist på personal och material, avsaknad av riktlinjer och bristande följsamhet av riktlinjer samt patientens tillstånd och inställning. Hinder för trycksårsprevention är i stora drag desamma i olika länder, men dess orsak skiljer sig åt eftersom det finns strukturella skillnader mellan de olika länderna och dess vårdverksamheter.},
 author    = {Mattsson, Emma and Siemaszko, Ilona},
 keyword   = {Trycksår,trycksårsprevention,hinder,vårdpersonal,vårdskador},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hinder för trycksårsprevention. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}