Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lever E.ON Gas som de lär? Avfallshantering på arbetsplatsen och i hemmet

Durakoska, Natasha LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
It is very important to understand that the amount of food waste and biomass discarded separately has a direct impact on how much biogas can be produced. E.ON Gas is an energy company with ambitions to live by the current framework for waste management which consist of five-step hierarchy where the waste treatment is ordered in a way that surveys the environment. The waste management hierarchy states that waste prevention is the main goal, only for waste that is already disposed away; energy recycling should be a priority. E.ON Gas sets high demands on customers and suppliers when it comes to managing food waste. However, does E.ON Gas understand the importance of managing their company guidelines? A case study at E.ON Gas was carried out... (More)
It is very important to understand that the amount of food waste and biomass discarded separately has a direct impact on how much biogas can be produced. E.ON Gas is an energy company with ambitions to live by the current framework for waste management which consist of five-step hierarchy where the waste treatment is ordered in a way that surveys the environment. The waste management hierarchy states that waste prevention is the main goal, only for waste that is already disposed away; energy recycling should be a priority. E.ON Gas sets high demands on customers and suppliers when it comes to managing food waste. However, does E.ON Gas understand the importance of managing their company guidelines? A case study at E.ON Gas was carried out on the behalf of the Chief Executive Officer (CEO) to illustrate the ambition and importance of food waste management at home. The method used to perform the study was a questionnaire which was sent to 91 employees at E.ON Gas. The case study implies that the level of ambition for waste management at home is higher than the one at work. However, this is not believed to have any correlations with them working at E.ON Gas. Despite this fact, the employees assume that they live as they learn and the environmental work is further encouraged at home. Knowledge, own initiatives, responsibility and municipality work are key factors for how well waste is managed in the household. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur ofta händer det att du inte slänger ditt avfall på rätt plats? Avfallshierarkin uppmuntrar godare resurshållning och genom att följa dess principer kan goda förutsättningar för att förebygga uppkomsten av avfall erhållas. Människan värdesätter miljöarbetet olika och förhoppningarna är att avfallsfrågan ska tas på ännu större allvar.
Efterfrågan av biogas och fjärrvärme är större än mängden substrat som finns tillgänglig för dess produktion och energibolag blir indirekt beroende av människans ambitioner för hur hushållsavfall, i synnerhet matavfall, hanteras på arbetsplatsen men även i hemmet. Därmed genomfördes en fallstudie på E.ON Gas där syftet var att undersöka om de anställda har kunskap om E.ON:s miljöambitioner och om detta... (More)
Hur ofta händer det att du inte slänger ditt avfall på rätt plats? Avfallshierarkin uppmuntrar godare resurshållning och genom att följa dess principer kan goda förutsättningar för att förebygga uppkomsten av avfall erhållas. Människan värdesätter miljöarbetet olika och förhoppningarna är att avfallsfrågan ska tas på ännu större allvar.
Efterfrågan av biogas och fjärrvärme är större än mängden substrat som finns tillgänglig för dess produktion och energibolag blir indirekt beroende av människans ambitioner för hur hushållsavfall, i synnerhet matavfall, hanteras på arbetsplatsen men även i hemmet. Därmed genomfördes en fallstudie på E.ON Gas där syftet var att undersöka om de anställda har kunskap om E.ON:s miljöambitioner och om detta vidare påverkar hur de anställda hanterar hushållsavfall i sitt hem. För E.ON är det viktigt att företaget agerar som en förebild vad gäller hanteringen av matavfall och att de vidare stimulerar och vägleder allmänheten till att efterlikna deras ambitioner. Efter att ha utgått från företagets ambitioner om att bland annat följa avfallshierarkin är syftet med undersökningen att se om anställda på E.ON Gas lever som E.ON lär även i sitt hushåll.
Undersökningen visar att E.ON Gas delvis lever som de lär. Däremot återspeglas inte E.ON:s ambitioner för avfallshanteringen i anställdas hem. En förklaring till slutsatsen är att ambitionen för hanteringen av hushållsavfall är högre i hemmet än på arbetsplatsen. Likaså har en anställning på E.ON Gas inte påverkat miljöarbetet i de anställdas hem. Eget initiativ, ansvar och framför allt kommunalt arbete är avgörande faktorer för hur hantering av hushållsavfall sköts i hushållet, men även på arbetsplatsen. Kommunens avfallshanteringssystem har därmed större påverkan på individers ambitioner än företaget där man arbetar. Intern miljökommunikation är något som företaget bör förbättra. Om informationsutbudet och ambitionerna inte förmedlas till de som arbetar på E.ON Gas, hur kan företaget förvänta sig att allmänheten ska efterlikna företagets ambitioner om sortering av matavfall? Viktigt är att samtliga aktörer förstår vikten av att hantera sitt hushållsavfall på rätt sätt och miljökommunikation är ett sätt att förebygga kunskapsluckor. Först då kan efterfrågan av biogas och fjärrvärme komma i balans med mängden substrat som finns tillgängligt på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Durakoska, Natasha LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Waste management, food, biogas and district heating production, environmental incentives, municipality work
language
Swedish
id
8878619
date added to LUP
2016-06-10 11:09:13
date last changed
2016-06-10 11:09:13
@misc{8878619,
 abstract   = {It is very important to understand that the amount of food waste and biomass discarded separately has a direct impact on how much biogas can be produced. E.ON Gas is an energy company with ambitions to live by the current framework for waste management which consist of five-step hierarchy where the waste treatment is ordered in a way that surveys the environment. The waste management hierarchy states that waste prevention is the main goal, only for waste that is already disposed away; energy recycling should be a priority. E.ON Gas sets high demands on customers and suppliers when it comes to managing food waste. However, does E.ON Gas understand the importance of managing their company guidelines? A case study at E.ON Gas was carried out on the behalf of the Chief Executive Officer (CEO) to illustrate the ambition and importance of food waste management at home. The method used to perform the study was a questionnaire which was sent to 91 employees at E.ON Gas. The case study implies that the level of ambition for waste management at home is higher than the one at work. However, this is not believed to have any correlations with them working at E.ON Gas. Despite this fact, the employees assume that they live as they learn and the environmental work is further encouraged at home. Knowledge, own initiatives, responsibility and municipality work are key factors for how well waste is managed in the household.},
 author    = {Durakoska, Natasha},
 keyword   = {Waste management,food,biogas and district heating production,environmental incentives,municipality work},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lever E.ON Gas som de lär? Avfallshantering på arbetsplatsen och i hemmet},
 year     = {2016},
}