Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilket ansvar har en försäkringsförmedlare vid förmedlingsuppdrag?

Hassel, Emma LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det finns i dagens samhälle ett stort behov av försäkring och den enskilda försäkringstagaren kan välja att ta hjälp av en försäkringsförmedlare för att finna rätt försäkringslösning i djungeln av alla försäkringar. Försäkringsförmedlare ska utföra sina uppdrag på ett omsorgsfullt sätt utifrån försäkringstagarens behov och ska alltid iaktta god försäkringsförmedlingssed.

Vilket typ av ansvar och vad som menas med begreppet god försäkringsförmedlingssed är dock inte alltid helt tydligt. Därför ämnar uppsatsen att analysera och utreda vad en försäkringsförmedlare har för ansvar vid förmedlingsuppdrag. En rättsdogmatisk metod används tillsammans med EU-rättslig metod för vilka plikter och skyldigheter som föreligger vid förmedlingsuppdrag... (More)
Det finns i dagens samhälle ett stort behov av försäkring och den enskilda försäkringstagaren kan välja att ta hjälp av en försäkringsförmedlare för att finna rätt försäkringslösning i djungeln av alla försäkringar. Försäkringsförmedlare ska utföra sina uppdrag på ett omsorgsfullt sätt utifrån försäkringstagarens behov och ska alltid iaktta god försäkringsförmedlingssed.

Vilket typ av ansvar och vad som menas med begreppet god försäkringsförmedlingssed är dock inte alltid helt tydligt. Därför ämnar uppsatsen att analysera och utreda vad en försäkringsförmedlare har för ansvar vid förmedlingsuppdrag. En rättsdogmatisk metod används tillsammans med EU-rättslig metod för vilka plikter och skyldigheter som föreligger vid förmedlingsuppdrag samt vad de påföljder innebär, som kan bli aktuella om en försäkringsförmedlare inte agerar i enlighet med de bestämmelser som föreligger vid förmedlingsuppdrag.

På EU-nivå finns det relativt få bestämmelser om förmedlarens ansvar och god försäkringsförmedlingssed. Desto hårdare bestämmelser finns i svensk rätt och i FI:s föreskrifter och allmänna råd. I god försäkringsförmedlingssed ingår en omsorgsplikt, anpassningsplikt samt en avrådningsplikt. Det har visats att försäkringsförmedlaren även har ett stort ansvar när det gäller dennes informations- och dokumentationsskyldighet. Åsidosätter försäkringsförmedlaren sina plikter och skyldigheter kan FI sanktionera förmedlaren med exempelvis en varning eller i värsta fall återkalla försäkringsförmedlarens tillstånd. Har en försäkringsförmedlare däremot uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt FfmL 5 kap. 4§, kan denna bli skadeståndsskyldig och ska då ersätta en ren förmögenhetsskada. (Less)
Abstract
In todays society, people and companies are in great need of insurance and the individual policyholder can choose to get help from an insurance intermediary. The insurance intermediary shall perform their duties with a diligent manner based on the policyholder’s needs.

It is not always clear what liabilities an insurance intermediary has. Therefore, this thesis intends to analyse and investigate what liabilities an insurance intermediary has when helping clients with different insurance solutions. In order to do this, the thesis intends to analyse the duties and responsibilities involved and the penalties that may be relevant if an insurance intermediary does not act in accordance with the existing regulations.

It has been found... (More)
In todays society, people and companies are in great need of insurance and the individual policyholder can choose to get help from an insurance intermediary. The insurance intermediary shall perform their duties with a diligent manner based on the policyholder’s needs.

It is not always clear what liabilities an insurance intermediary has. Therefore, this thesis intends to analyse and investigate what liabilities an insurance intermediary has when helping clients with different insurance solutions. In order to do this, the thesis intends to analyse the duties and responsibilities involved and the penalties that may be relevant if an insurance intermediary does not act in accordance with the existing regulations.

It has been found that there are relatively few rules regarding the intermediary’s liabilities on an EU level. The rules contained in Swedish law and in the Financial Supervisory Authority’s (in Sweden named FI) regulations and general advices are far stricter. When helping clients the intermediary needs to show a caring manner, adapt the insurance solutions according to the policyholder’s needs and advice against if the policyholder wants a solution that the intermediary doesn’t find good enough. The insurance intermediary also has a duty to provide information to the policyholder and keep documentation. FI could give the insurance intermediary a warning or, in worst case, withdraw the insurance intermediary’s permit. The insurance intermediary can also be liable for damages and obligated to replace pure economic losses if the intermediary has intentionally or negligently exceeded its obligations in FfmL 5 kap. 4§. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hassel, Emma LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försäkringsförmedling, God försäkringsförmedlingssed, Försäkringsrätt, Försäkringsförmedlarens ansvar
language
Swedish
id
8878693
date added to LUP
2016-06-08 13:44:12
date last changed
2016-06-08 13:44:12
@misc{8878693,
 abstract   = {In todays society, people and companies are in great need of insurance and the individual policyholder can choose to get help from an insurance intermediary. The insurance intermediary shall perform their duties with a diligent manner based on the policyholder’s needs.

It is not always clear what liabilities an insurance intermediary has. Therefore, this thesis intends to analyse and investigate what liabilities an insurance intermediary has when helping clients with different insurance solutions. In order to do this, the thesis intends to analyse the duties and responsibilities involved and the penalties that may be relevant if an insurance intermediary does not act in accordance with the existing regulations. 

It has been found that there are relatively few rules regarding the intermediary’s liabilities on an EU level. The rules contained in Swedish law and in the Financial Supervisory Authority’s (in Sweden named FI) regulations and general advices are far stricter. When helping clients the intermediary needs to show a caring manner, adapt the insurance solutions according to the policyholder’s needs and advice against if the policyholder wants a solution that the intermediary doesn’t find good enough. The insurance intermediary also has a duty to provide information to the policyholder and keep documentation. FI could give the insurance intermediary a warning or, in worst case, withdraw the insurance intermediary’s permit. The insurance intermediary can also be liable for damages and obligated to replace pure economic losses if the intermediary has intentionally or negligently exceeded its obligations in FfmL 5 kap. 4§.},
 author    = {Hassel, Emma},
 keyword   = {Försäkringsförmedling,God försäkringsförmedlingssed,Försäkringsrätt,Försäkringsförmedlarens ansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilket ansvar har en försäkringsförmedlare vid förmedlingsuppdrag?},
 year     = {2016},
}