Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"When we get the rights from our husbands it will be better". En antropologisk studie om förändringar i massajers genussystem.

De La Motte, Mette LU (2016) SANK02 20161
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Klimatförändringar är ett av vår tids största miljöhot. Medan länderna i Nord står för de högsta utsläppen är det människorna i Syd som får bära den största bördan. Massajer med sin nomadiska historia konfronteras med svårigheter, då de utöver ett föränderligt klimat måste anpassa sig till ett bofast liv med mindre mark. I massajernas genussystem är mäns och kvinnors roller tydligt uppdelade där männen innehar den privilegierade positionen, vilket innebär att män och kvinnor kommer att drabbas olika av klimatförändringar. Denna studie syftar till att undersöka hur massajer beskriver och förstår förändringar i genussystemet som uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad bofasthet. Empirin är samlad genom intervjuer och... (More)
Klimatförändringar är ett av vår tids största miljöhot. Medan länderna i Nord står för de högsta utsläppen är det människorna i Syd som får bära den största bördan. Massajer med sin nomadiska historia konfronteras med svårigheter, då de utöver ett föränderligt klimat måste anpassa sig till ett bofast liv med mindre mark. I massajernas genussystem är mäns och kvinnors roller tydligt uppdelade där männen innehar den privilegierade positionen, vilket innebär att män och kvinnor kommer att drabbas olika av klimatförändringar. Denna studie syftar till att undersöka hur massajer beskriver och förstår förändringar i genussystemet som uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad bofasthet. Empirin är samlad genom intervjuer och observationer i två massajbyar i Kenya under våren 2014. Empirin har analyserats med hjälp av Judith Butlers teoretisering av genussystem, samt begreppen social resiliens och governmentality och presenteras genom fyra teman: förhållandet till marken och upplevelser av klimatförändringar, värdet av utbildning, krigarens fall och turismens frammarsch, samt kvinnoprojekt och nya sociala relationer. Det visade sig att både bofasthet och klimatförändringar har lett till nya försörjningsmöjligheter som i sin tur delvis har förändrat genussystemet, samt att det var kvinnorna som låg i framkant för denna förändring. (Less)
Popular Abstract
Climate change is one of our greatest environmental threats. While the countries of the North are responsible for the highest emissions, it is the people in the South who bear the greatest burden. In addition to climate change, the Maasai have to adapt to their sedentary life, including less land. In the Maasai gender system, the chores are clearly divided between men and women, with men holding the privileged position, which means that men and women will be affected differently by climate change. This study aims to examine how the Maasai describe and understand the changes in their gender system that occurs in a context of climate change and forced sedentary life. The empirical data were collected through interviews and observations in... (More)
Climate change is one of our greatest environmental threats. While the countries of the North are responsible for the highest emissions, it is the people in the South who bear the greatest burden. In addition to climate change, the Maasai have to adapt to their sedentary life, including less land. In the Maasai gender system, the chores are clearly divided between men and women, with men holding the privileged position, which means that men and women will be affected differently by climate change. This study aims to examine how the Maasai describe and understand the changes in their gender system that occurs in a context of climate change and forced sedentary life. The empirical data were collected through interviews and observations in two Maasai communities in Kenya during the spring of 2014. Judith Butlers approach to gender system has been used to analyze the material, together with the concepts of social resilience and governmentality. Four themes have been distinguished: the relationship to the land and the experiences of climate change, the value of education, the warrior’s retreat and the impacts of tourism, as well as women's projects and new social relations. It turned out that both the settled life and climate change have led to new livelihood opportunities, which in turn partly has changed the gender system. It is women who are at the forefront of this change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De La Motte, Mette LU
supervisor
organization
course
SANK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anthropology, Maasai, gender, governmentality, social resilience
language
Swedish
id
8878720
date added to LUP
2016-06-08 15:22:33
date last changed
2016-06-08 15:22:33
@misc{8878720,
 abstract   = {Klimatförändringar är ett av vår tids största miljöhot. Medan länderna i Nord står för de högsta utsläppen är det människorna i Syd som får bära den största bördan. Massajer med sin nomadiska historia konfronteras med svårigheter, då de utöver ett föränderligt klimat måste anpassa sig till ett bofast liv med mindre mark. I massajernas genussystem är mäns och kvinnors roller tydligt uppdelade där männen innehar den privilegierade positionen, vilket innebär att män och kvinnor kommer att drabbas olika av klimatförändringar. Denna studie syftar till att undersöka hur massajer beskriver och förstår förändringar i genussystemet som uppstår i en kontext av klimatförändringar och påtvingad bofasthet. Empirin är samlad genom intervjuer och observationer i två massajbyar i Kenya under våren 2014. Empirin har analyserats med hjälp av Judith Butlers teoretisering av genussystem, samt begreppen social resiliens och governmentality och presenteras genom fyra teman: förhållandet till marken och upplevelser av klimatförändringar, värdet av utbildning, krigarens fall och turismens frammarsch, samt kvinnoprojekt och nya sociala relationer. Det visade sig att både bofasthet och klimatförändringar har lett till nya försörjningsmöjligheter som i sin tur delvis har förändrat genussystemet, samt att det var kvinnorna som låg i framkant för denna förändring.},
 author    = {De La Motte, Mette},
 keyword   = {Anthropology,Maasai,gender,governmentality,social resilience},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"When we get the rights from our husbands it will be better". En antropologisk studie om förändringar i massajers genussystem.},
 year     = {2016},
}