Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pay-for-delay settlements at the crossroads in the EU: will we walk the object path or the road to effects analysis?

Blankstedt, Martin LU (2016) JAEM03 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta fördjupningsarbete kommer att undersöka hur Europeisk konkurrensrätt ska verkställas i relation till så kallade ’pay-for-delay’-avtal, vilka är avtal där värdeöverföringen sker från patentinnehavaren till den som begår patentintrång: tvärtemot hur en typisk förlikningsprocess ser ut. Dessa avtal har under det senaste decenniet, framförallt i läkemedelsindustrin, varit under granskning av den Europeiska Kommissionen på grund av dess potentiella konkurrensbegränsande effekter. Dessa effekter kan ses då priser på märkesläkemedel kan hållas artificiellt högt samt att generiska läkemedel kan hållas utanför marknaden. Däremot, vilket kommer att visas i detta fördjupningsarbete, är inte den rättsliga och ekonomiska verkligheten i... (More)
Detta fördjupningsarbete kommer att undersöka hur Europeisk konkurrensrätt ska verkställas i relation till så kallade ’pay-for-delay’-avtal, vilka är avtal där värdeöverföringen sker från patentinnehavaren till den som begår patentintrång: tvärtemot hur en typisk förlikningsprocess ser ut. Dessa avtal har under det senaste decenniet, framförallt i läkemedelsindustrin, varit under granskning av den Europeiska Kommissionen på grund av dess potentiella konkurrensbegränsande effekter. Dessa effekter kan ses då priser på märkesläkemedel kan hållas artificiellt högt samt att generiska läkemedel kan hållas utanför marknaden. Däremot, vilket kommer att visas i detta fördjupningsarbete, är inte den rättsliga och ekonomiska verkligheten i läkemedelsindustrin så entydig som den verkar vid första anblick. Problem som kommer att analyseras är: relationen mellan immaterialrättsliga tillgångar och konkurrensrätt, Europeiska unionens domstolspraxis under artikel 101(1) FEUF, Europeiska Kommissionens tre nyligen fattade beslut som rör ’pay-for-delay’-avtal samt den ekonomiska och rättsliga bakgrunden för att ingå ’pay-for-delay’-avtal. I slutet av fördjupningsarbetet kommer författaren, på grund av marknadsstrukturen, förlikningsinstitutet samt svårigheter med att uppnå avskärmning av marknaden, föreslå att dessa avtal som huvudregel bör analyseras om effekterna av avtalen snedvrider konkurrensen, snarare än att de ses som att ha syfte att snedvrida konkurrensen. Resultatet av den slutsatsen är att det är Kommissionen som har bevisbördan att visa huruvida konkurrensen har snedvridits. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blankstedt, Martin LU
supervisor
organization
course
JAEM03 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
competition law, patent settlements, intellectual property rights, pay-for-delay, Lundbeck
language
English
id
8878760
date added to LUP
2016-06-16 17:03:33
date last changed
2016-06-16 17:03:33
@misc{8878760,
 abstract   = {Detta fördjupningsarbete kommer att undersöka hur Europeisk konkurrensrätt ska verkställas i relation till så kallade ’pay-for-delay’-avtal, vilka är avtal där värdeöverföringen sker från patentinnehavaren till den som begår patentintrång: tvärtemot hur en typisk förlikningsprocess ser ut. Dessa avtal har under det senaste decenniet, framförallt i läkemedelsindustrin, varit under granskning av den Europeiska Kommissionen på grund av dess potentiella konkurrensbegränsande effekter. Dessa effekter kan ses då priser på märkesläkemedel kan hållas artificiellt högt samt att generiska läkemedel kan hållas utanför marknaden. Däremot, vilket kommer att visas i detta fördjupningsarbete, är inte den rättsliga och ekonomiska verkligheten i läkemedelsindustrin så entydig som den verkar vid första anblick. Problem som kommer att analyseras är: relationen mellan immaterialrättsliga tillgångar och konkurrensrätt, Europeiska unionens domstolspraxis under artikel 101(1) FEUF, Europeiska Kommissionens tre nyligen fattade beslut som rör ’pay-for-delay’-avtal samt den ekonomiska och rättsliga bakgrunden för att ingå ’pay-for-delay’-avtal. I slutet av fördjupningsarbetet kommer författaren, på grund av marknadsstrukturen, förlikningsinstitutet samt svårigheter med att uppnå avskärmning av marknaden, föreslå att dessa avtal som huvudregel bör analyseras om effekterna av avtalen snedvrider konkurrensen, snarare än att de ses som att ha syfte att snedvrida konkurrensen. Resultatet av den slutsatsen är att det är Kommissionen som har bevisbördan att visa huruvida konkurrensen har snedvridits.},
 author    = {Blankstedt, Martin},
 keyword   = {competition law,patent settlements,intellectual property rights,pay-for-delay,Lundbeck},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pay-for-delay settlements at the crossroads in the EU: will we walk the object path or the road to effects analysis?},
 year     = {2016},
}