Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Resistivitets- och markradarmätning i Ängelholmsområdet : undersökning av korrosiva markstrukturer kring vattenledningar

Schönström, Jonas LU (2016) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Ett fungerande vattennät är vitalt för ett idag fungerande samhälle. Då ~55 % av Sveriges
Vattenledningar är gjutjärnsledningar och har en ålder på upp emot 100 år, är korrosion av ledningar idag ett stort
problem. Undersökningar av dessa ledningar är tidskrävande och kostsamma då det sker genom uppschaktningar.
Denna studie är en del av ett s.k. Vinnova-projekt, där Lunds tekniska högskola (LTH) tillsammans med små och medelstora företag, forskare, VA- och fjärrvärmebolag undersöker möjligheter att statusbedöma ledningar utan
uppschaktning. Studien behandlar två lokaler i Ängelholmsområdet, Gånarpsvägen och Åsbogatan. Arbetet bygger på frågeställningen om hur resistivitetsmätning fungerar som en kompletterande undersökningsmetod till... (More)
Ett fungerande vattennät är vitalt för ett idag fungerande samhälle. Då ~55 % av Sveriges
Vattenledningar är gjutjärnsledningar och har en ålder på upp emot 100 år, är korrosion av ledningar idag ett stort
problem. Undersökningar av dessa ledningar är tidskrävande och kostsamma då det sker genom uppschaktningar.
Denna studie är en del av ett s.k. Vinnova-projekt, där Lunds tekniska högskola (LTH) tillsammans med små och medelstora företag, forskare, VA- och fjärrvärmebolag undersöker möjligheter att statusbedöma ledningar utan
uppschaktning. Studien behandlar två lokaler i Ängelholmsområdet, Gånarpsvägen och Åsbogatan. Arbetet bygger på frågeställningen om hur resistivitetsmätning fungerar som en kompletterande undersökningsmetod till markradar för att finna potentiella leror i närheten av högresistiva mer grovkorniga partier kring vattenledningar. Leror tillsammans med dessa permeabla jordarter skapar situationer kring ledningen som resulterar i korrosion.
Markradarmätningarna utfördes av Guideline Geo och anomalier i datan noterades, vilka låg till grund för resistivitetsmätningens undersökningsområde. Data från resistivitetsmätningarna exporterades och 2d-sektioner för tolkning bearbetades fram med mjukvaran RES2DINV för att sedan korreleras med markradardata. Åsbogatans resultat får anses som opålitliga då flera begränsningar fanns. Gånarpsvägen gav mer tydlig data, genom tolkning bekräftades att resistivitetsmätning är en bra kompletterande metod till markradar för detektion av högresistiva, grövre material. Dessa kan innehålla stora mängder syre, som tillsammans med lågresistiva, syrefattiga leror, orsakar korrosion. Detta konstaterades då lågresistiva områden omkring anomalierna i resistivitetsmodellerna kunde korreleras med markradardatan. (Less)
Abstract
An operational water system is vital for a modern working community. In Sweden ~55 % of the water pipes are made up by cast iron and has a wide age-variety, some in excess of 100 years. Corrosion is fatal for these pipes and need thorough inspections for maintaining their functionality. Today the method for inspection of these pipes is conducted through expensive and time consuming excavations. This study is part of a project called Vinnova in which Faculty of Engineering (LTH), Lund University in cooperation with small and medium-sized enterprises, plumbing and district heating enterprises and scientists, who is investigating the possibilities to inspect the conditions of the these cast iron pipes without excavations. This study concerns... (More)
An operational water system is vital for a modern working community. In Sweden ~55 % of the water pipes are made up by cast iron and has a wide age-variety, some in excess of 100 years. Corrosion is fatal for these pipes and need thorough inspections for maintaining their functionality. Today the method for inspection of these pipes is conducted through expensive and time consuming excavations. This study is part of a project called Vinnova in which Faculty of Engineering (LTH), Lund University in cooperation with small and medium-sized enterprises, plumbing and district heating enterprises and scientists, who is investigating the possibilities to inspect the conditions of the these cast iron pipes without excavations. This study concerns two premises situated around Ängelholm, Gånarpsvägen and Åsbogatan. The work is based on the issue of how resistivity measurement serves as a complementary method to ground penetrating radar (GPR) for hazardous corrosion detection close to the pipes. Clay together with more permeable coarser grained soils, shown as anomalies in the GPR data, results in a situation where the pipes are exposed to corrosion. The GPR measurements were conducted by Guideline Geo and anomalies in the data were registered which formed the basis for the survey area with resistivity measurement. Data from the resistivity measurements were imported into RES2DINV which is a computer software for treatment of resistivity data. From this software, 2d-inverted sections for interpretation were developed and then correlated with the GPR data. The results from Åsbogatan were considered unreliable due to several error sources and various uncertainties. Gånarpsvägen gave more promising results and showed that resistivity measurements is a suitable complementary method to the GPR for finding corrosion related to clay in the vicinity of coarser grained materials. This conclusion relies on direct correlation between high resistivity areas in the inverted sections and the anomalies in the GPR data. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schönström, Jonas LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geophysics, resistivity measurement, vattenledningar, Ängelholm, GPR, markradar, korrosion, lera, modellering, geofysik, resistivitetsmätning, Vinnova, modelling, clay, corrosion, ground penetrating radar, water pipes
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
481
language
Swedish
id
8878816
date added to LUP
2016-06-09 14:36:26
date last changed
2016-06-09 14:36:26
@misc{8878816,
 abstract   = {An operational water system is vital for a modern working community. In Sweden ~55 % of the water pipes are made up by cast iron and has a wide age-variety, some in excess of 100 years. Corrosion is fatal for these pipes and need thorough inspections for maintaining their functionality. Today the method for inspection of these pipes is conducted through expensive and time consuming excavations. This study is part of a project called Vinnova in which Faculty of Engineering (LTH), Lund University in cooperation with small and medium-sized enterprises, plumbing and district heating enterprises and scientists, who is investigating the possibilities to inspect the conditions of the these cast iron pipes without excavations. This study concerns two premises situated around Ängelholm, Gånarpsvägen and Åsbogatan. The work is based on the issue of how resistivity measurement serves as a complementary method to ground penetrating radar (GPR) for hazardous corrosion detection close to the pipes. Clay together with more permeable coarser grained soils, shown as anomalies in the GPR data, results in a situation where the pipes are exposed to corrosion. The GPR measurements were conducted by Guideline Geo and anomalies in the data were registered which formed the basis for the survey area with resistivity measurement. Data from the resistivity measurements were imported into RES2DINV which is a computer software for treatment of resistivity data. From this software, 2d-inverted sections for interpretation were developed and then correlated with the GPR data. The results from Åsbogatan were considered unreliable due to several error sources and various uncertainties. Gånarpsvägen gave more promising results and showed that resistivity measurements is a suitable complementary method to the GPR for finding corrosion related to clay in the vicinity of coarser grained materials. This conclusion relies on direct correlation between high resistivity areas in the inverted sections and the anomalies in the GPR data.},
 author    = {Schönström, Jonas},
 keyword   = {geophysics,resistivity measurement,vattenledningar,Ängelholm,GPR,markradar,korrosion,lera,modellering,geofysik,resistivitetsmätning,Vinnova,modelling,clay,corrosion,ground penetrating radar,water pipes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Resistivitets- och markradarmätning i Ängelholmsområdet : undersökning av korrosiva markstrukturer kring vattenledningar},
 year     = {2016},
}