Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Carbon footprint and packaging logistics within freight transports: a case study

Andersson, Anna-Karin LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
The emissions from the global freight transport sector are continuously growing in a rapid pace. The rise in the transport sector has increased competition and many industries today operate with a just-in-time practise. This has led to a decline in load factor and an increase of empty transports. The global inefficiency within freight transports is directly connected to the low load factors as well as the share of empty driven transports.
The purpose of this study is to examine the carbon footprint of road freight transports and its relation to the cargo capacity and usage as well as the economic impact and opportunities. Through calculating the carbon footprint in a series of scenarios and comparing results from 3 different emissions... (More)
The emissions from the global freight transport sector are continuously growing in a rapid pace. The rise in the transport sector has increased competition and many industries today operate with a just-in-time practise. This has led to a decline in load factor and an increase of empty transports. The global inefficiency within freight transports is directly connected to the low load factors as well as the share of empty driven transports.
The purpose of this study is to examine the carbon footprint of road freight transports and its relation to the cargo capacity and usage as well as the economic impact and opportunities. Through calculating the carbon footprint in a series of scenarios and comparing results from 3 different emissions calculation programs, an overall understanding can be achieved.
Results have shown that the greatest saving potential in CO2 emissions are seen in vehicles with higher payload capacity as well as vehicles, where the curb weight has the least share in emitted CO2 of a fully loaded vehicle. By transitioning the load of a fully loaded Light goods vehicle with the engine capacity ≤ 1.25t to a heavy goods vehicle with 3.5-7.5t engine capacity, 68.5% less CO2 emissions are released. In addition to reviewing the economic opportunities, a transporter from a shipping company is interviewed, where the person shares its opinions regarding low load factors and environmental awareness. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vikten av gröna transporter

Idag så finns det en stor ineffektivitet inom Europas godstransporter. Cirka 25 % av Sveriges transporter körs tomma. Av de transporter som körs inom Europa så körs de med cirka 50 % av sin last kapacitet. Genom att köra färre och fullare laster så kan stora vinster inom miljön göras.

Den globala trafiken utgör ett stort hot mot vår miljö. Ett av de största problemen inom godstrafiken är att de sällan körs med fulla laster. Detta innebär att allt fler transporter körs och därmed släpper ut föroreningar. Vi svenskar är väll medvetna om dagens miljöproblem och sakta men säkert börjar det svenska samhället bli miljövänligare. Antalet personer som väljer att lämna bilen i garaget och istället använda... (More)
Vikten av gröna transporter

Idag så finns det en stor ineffektivitet inom Europas godstransporter. Cirka 25 % av Sveriges transporter körs tomma. Av de transporter som körs inom Europa så körs de med cirka 50 % av sin last kapacitet. Genom att köra färre och fullare laster så kan stora vinster inom miljön göras.

Den globala trafiken utgör ett stort hot mot vår miljö. Ett av de största problemen inom godstrafiken är att de sällan körs med fulla laster. Detta innebär att allt fler transporter körs och därmed släpper ut föroreningar. Vi svenskar är väll medvetna om dagens miljöproblem och sakta men säkert börjar det svenska samhället bli miljövänligare. Antalet personer som väljer att lämna bilen i garaget och istället använda kollektivtrafiken ökar.
Det finns en stor ineffektivitet inom dagens gods transporter. År 2010 beräknade man att cirka 20 % av Europas transporter kördes tomma. Bland de transporter som kördes med last, så var de lastade med ca 56 % av fordonets kapacitet. I en ny studie som har gjorts beräknades det att ca 26 % av gods transporter inom Sverige kördes tomma år 2014, vilket är en höjning på 6 %. En av de stora anledningarna till att vi kör med lättare laster är hög ökad konkurrens och ett förhållandevis lågt pris på bränsle. På grund av den ökade konkurrensen inom transportsektorn så har det pressat ner priset på transporter. Detta har lett till att många industrier utvecklar sina tidigare lagerlokaler till fabrikslokaler, där transport kör produkterna direkt från produktion till konsumenten. Ineffektiviteten inom godstransport är tyvärr okänd för många.

Resultat har visat att där finns stora besparingsmöjligheter inom utsläpp av koldioxid om man väljer lasta ett fordon med en högre fyllnadsgrad. Man har funnit att upp till 69 % mindre koldioxid släpps ut om man lastar i en större lastbil än en skåpbil om man höjer fordonet fyllnadsgrad. Större lastbilar har visats att ha en större besparande effekt av koldioxid än andra vägfordon.

Vad du kan göra för skillnad
Vi måste öka medvetenheten av vilken effekt godstransporten har på vår miljö. Vi måste även skapa samma helhets perspektiv inom godstrafiken som vi allmänt har i kollektivtrafiken. Ett aktivt ställningstagande som konsument måste göras för att öka fyllnadsgraden på våra laster inom Europa. När man skall frakta något så finns det ofta ett miljöalternativ där man antingen får vänta lite längre på sitt paket men med det har då körts i en fullare transport eller där transporten har körts med ett miljövänligare bränsle. Det finns även företag idag som man kan vända sig till och som arbetar aktivt med att höja fyllnadsgraden på våra transporter.

Denna artikel är ett utdrag ur examensarbetet: Carbon footprint and packaging logistics within freight transport: a case study. Examensarbetet har gjorts av Anna-Karin Andersson som har läst Lunds Universitets kandidatprogram inom miljövetenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anna-Karin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Freight transport, environmental impact, carbon footprint, load factor, packaging logistics
language
English
id
8878837
date added to LUP
2016-06-10 11:30:44
date last changed
2016-06-10 11:30:44
@misc{8878837,
 abstract   = {The emissions from the global freight transport sector are continuously growing in a rapid pace. The rise in the transport sector has increased competition and many industries today operate with a just-in-time practise. This has led to a decline in load factor and an increase of empty transports. The global inefficiency within freight transports is directly connected to the low load factors as well as the share of empty driven transports.
The purpose of this study is to examine the carbon footprint of road freight transports and its relation to the cargo capacity and usage as well as the economic impact and opportunities. Through calculating the carbon footprint in a series of scenarios and comparing results from 3 different emissions calculation programs, an overall understanding can be achieved. 
Results have shown that the greatest saving potential in CO2 emissions are seen in vehicles with higher payload capacity as well as vehicles, where the curb weight has the least share in emitted CO2 of a fully loaded vehicle. By transitioning the load of a fully loaded Light goods vehicle with the engine capacity ≤ 1.25t to a heavy goods vehicle with 3.5-7.5t engine capacity, 68.5% less CO2 emissions are released. In addition to reviewing the economic opportunities, a transporter from a shipping company is interviewed, where the person shares its opinions regarding low load factors and environmental awareness.},
 author    = {Andersson, Anna-Karin},
 keyword   = {Freight transport,environmental impact,carbon footprint,load factor,packaging logistics},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Carbon footprint and packaging logistics within freight transports: a case study},
 year     = {2016},
}