Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

NEWS Sjuksköterskors erfarenheter av National Early Warning Score -en enkätstudie

Larsson, Hannes LU and Nordström, Sanne LU (2016) SINM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Hösten 2015 introducerades NEWS i Region Skånes verksamheter. För att säkerställa patientsäkerheten behöver sjuksköterskors erfarenheter av NEWS utvärderas för att identifiera brister, problem och förtjänster. Syftet var att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att använda NEWS på somatiska vårdavdelningar och akutenheter i Södra Sverige. Föreliggande studie har kvantitativ ansats och utgick från en enkät. Enkätens påståenden syftade till att evaluera användbarhet, följsamhet, läkarkontakt, kliniska bedömningsfärdigheter, prioritering av vård och tidsaspekter. Enkätsvaren från likertskalan har analyserats i SPSS. NEWS ansågs vara lättanvändligt, men med brister i gensvar från läkare. Sjuksköterskorna ansåg även att det saknades avsteg... (More)
Hösten 2015 introducerades NEWS i Region Skånes verksamheter. För att säkerställa patientsäkerheten behöver sjuksköterskors erfarenheter av NEWS utvärderas för att identifiera brister, problem och förtjänster. Syftet var att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att använda NEWS på somatiska vårdavdelningar och akutenheter i Södra Sverige. Föreliggande studie har kvantitativ ansats och utgick från en enkät. Enkätens påståenden syftade till att evaluera användbarhet, följsamhet, läkarkontakt, kliniska bedömningsfärdigheter, prioritering av vård och tidsaspekter. Enkätsvaren från likertskalan har analyserats i SPSS. NEWS ansågs vara lättanvändligt, men med brister i gensvar från läkare. Sjuksköterskorna ansåg även att det saknades avsteg från NEWS. Majoriteten ansåg att NEWS gav dem merarbete och att deras kliniska blick kom i skymundan. Hälften ansåg att NEWS stödde deras magkänsla angående patientstatus. Vidare ansågs de som arbetat mindre än tio år att NEWS var ett bra underlag för dem att ta beslut om när de skulle kontakta läkaren och hur de skulle bruka NEWS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Hannes LU and Nordström, Sanne LU
supervisor
organization
course
SINM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sjuksköterskor, patientsäkerhet, track and trigger-system
language
Swedish
id
8878917
date added to LUP
2017-03-01 13:23:34
date last changed
2017-03-01 13:23:34
@misc{8878917,
 abstract   = {{Hösten 2015 introducerades NEWS i Region Skånes verksamheter. För att säkerställa patientsäkerheten behöver sjuksköterskors erfarenheter av NEWS utvärderas för att identifiera brister, problem och förtjänster. Syftet var att evaluera sjuksköterskors erfarenhet av att använda NEWS på somatiska vårdavdelningar och akutenheter i Södra Sverige. Föreliggande studie har kvantitativ ansats och utgick från en enkät. Enkätens påståenden syftade till att evaluera användbarhet, följsamhet, läkarkontakt, kliniska bedömningsfärdigheter, prioritering av vård och tidsaspekter. Enkätsvaren från likertskalan har analyserats i SPSS. NEWS ansågs vara lättanvändligt, men med brister i gensvar från läkare. Sjuksköterskorna ansåg även att det saknades avsteg från NEWS. Majoriteten ansåg att NEWS gav dem merarbete och att deras kliniska blick kom i skymundan. Hälften ansåg att NEWS stödde deras magkänsla angående patientstatus. Vidare ansågs de som arbetat mindre än tio år att NEWS var ett bra underlag för dem att ta beslut om när de skulle kontakta läkaren och hur de skulle bruka NEWS.}},
 author    = {{Larsson, Hannes and Nordström, Sanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{NEWS Sjuksköterskors erfarenheter av National Early Warning Score -en enkätstudie}},
 year     = {{2016}},
}