Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Metodik utvecklad för miljö- och hälsoskyddstillsynen på boende för asylsökande i Eslövs kommun.

Johansson, Marielle LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The following study was performed spring, 2016, together with the environmental department at Eslöv municipality, Sweden. The studys’ aim was to create a methodology to control accommodations for asylum seekers in Eslöv municipality in accordance with Swedish law. The study used the double diamond method from the Design Council, UK, to develop methods for the supervision of accommodations for asylum seekers. This method focus on four steps; discover, define, develop and deliver. The developed method for supervising the accommodations should be user friendly and work as a support for the inspector from the environmental and health department during inspections, but also be understandable for the operator of the accommodation The result of... (More)
The following study was performed spring, 2016, together with the environmental department at Eslöv municipality, Sweden. The studys’ aim was to create a methodology to control accommodations for asylum seekers in Eslöv municipality in accordance with Swedish law. The study used the double diamond method from the Design Council, UK, to develop methods for the supervision of accommodations for asylum seekers. This method focus on four steps; discover, define, develop and deliver. The developed method for supervising the accommodations should be user friendly and work as a support for the inspector from the environmental and health department during inspections, but also be understandable for the operator of the accommodation The result of the thesis is a protocol for environmental and health inspections of asylum seekers living quarters in Eslöv municipality. The developed protocol was tested and evaluated on three accommodations for unaccompanied minors in Eslöv and was perceived as user friendly and to be containing all information needed for inspection. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Under 2015 ansökte 162 877 personer asyl i Sverige, detta är nästan dubbelt så många som den tidigare högstanoteringen från 1992, då antalet sökande var 84 018. Av de asylsökande 2015 var 35 369 ensamkommande barn. Behovet av boende för de asylsökande ökade kraftigt under hösten 2015, och migrationsverket anordnade bland annat tillfälliga boplatser för att tillgodose behovet. Ensamkommande barn fördelas till kommunerna och placeras ut i stödhem samt hem för vård eller boende (HVB). Det ökade antalet sökande har resulterat i att migrationsverket och även kommunerna har fått upphandla fler boenden för nyanlända. Utöver migrationsverkets egen kontroll av upphandlade boende för asylsökande och kontroll utförd av Inspektionen för vård och... (More)
Under 2015 ansökte 162 877 personer asyl i Sverige, detta är nästan dubbelt så många som den tidigare högstanoteringen från 1992, då antalet sökande var 84 018. Av de asylsökande 2015 var 35 369 ensamkommande barn. Behovet av boende för de asylsökande ökade kraftigt under hösten 2015, och migrationsverket anordnade bland annat tillfälliga boplatser för att tillgodose behovet. Ensamkommande barn fördelas till kommunerna och placeras ut i stödhem samt hem för vård eller boende (HVB). Det ökade antalet sökande har resulterat i att migrationsverket och även kommunerna har fått upphandla fler boenden för nyanlända. Utöver migrationsverkets egen kontroll av upphandlade boende för asylsökande och kontroll utförd av Inspektionen för vård och omsorg av HVB-boende, skall kommunens inspektörer utöva tillsyn enligt miljöbalken över verksamheterna. Tillsyn enligt miljöbalken går ut på att granska de som har vidtagit eller skall vidta en åtgärd som kan påverka människors hälsa och miljön.

Miljöavdelningen i Eslövs kommun har en tillsynsplan för 2016 som tar upp behovet av en inventering och bedömning av tillsynsbehov av tillfälliga boende. Tillfälliga boende är inte anmälningspliktiga enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta resulterar i att miljöavdelningen inte får information om tillfälliga boende om det inte kommer från en annan avdelning på kommunen, bygglovsremiss eller som ett klagomålsärende till avdelningen. De tillfälliga boendena ingår dock inom de anläggningar som miljöavdelningen skall ägna extra uppmärksamhet enligt 45§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

I min studie har en metodik utvecklats för miljö- och hälsoskyddstillsynen som skall underlätta tillsynen på boende för asylsökande. Med hjälp av den så kallade dubbeldiamantmodellen med sina fyra steg för produktutveckling (upptäcka, definiera, utveckla och leverera), har ett tillsynsprotokoll skapats som inspektörer på kommunen kan använda vid miljö- och hälsoskyddstillsynen på boende för asylsökande. Tillsynsprotokollet har testats på tre HVB-boende för ensamkommande barn i Eslövs kommun och därefter utvärderats med hjälp av utvärderingsfrågor. Protokollet togs fram genom att granska de viktigaste tillsynsområdena på boende för asylsökande samt genom diskussion med inspektörer i Eslövs kommun. Målet med tillsynsprotokollet var att det skulle innehålla de viktigaste tillsynsområdena och vara användbart under tillsynsbesöket, både i pappersformat och i digital version. Innehållet i protokollet ska agera som ett stöd för inspektören samtidigt som det är förståelig för verksamhetsutövaren. Vid test och utvärdering av tillsynsprotokollet konstaterades det att tillsynsprotokollet fungerade väl, men att vissa justeringar krävs för att det skall vara perfekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Marielle LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
metodok för miljö- och hälsoskydd, miljö- och hälsoskyddstillsyn, Flyktingboende
language
Swedish
id
8878925
date added to LUP
2016-06-10 11:34:18
date last changed
2016-06-10 11:34:18
@misc{8878925,
 abstract   = {The following study was performed spring, 2016, together with the environmental department at Eslöv municipality, Sweden. The studys’ aim was to create a methodology to control accommodations for asylum seekers in Eslöv municipality in accordance with Swedish law. The study used the double diamond method from the Design Council, UK, to develop methods for the supervision of accommodations for asylum seekers. This method focus on four steps; discover, define, develop and deliver. The developed method for supervising the accommodations should be user friendly and work as a support for the inspector from the environmental and health department during inspections, but also be understandable for the operator of the accommodation The result of the thesis is a protocol for environmental and health inspections of asylum seekers living quarters in Eslöv municipality. The developed protocol was tested and evaluated on three accommodations for unaccompanied minors in Eslöv and was perceived as user friendly and to be containing all information needed for inspection.},
 author    = {Johansson, Marielle},
 keyword   = {metodok för miljö- och hälsoskydd,miljö- och hälsoskyddstillsyn,Flyktingboende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metodik utvecklad för miljö- och hälsoskyddstillsynen på boende för asylsökande i Eslövs kommun.},
 year     = {2016},
}