Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet

Stojanovic Zezovic, Daniel LU (2016) SOCM04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. I dagens samhälle talas det mycket både i forskning och i massmedia om namnbyte, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att individer ska kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund i Sverige och med icke svenskklingande förnamn, ser på sina förnamn ur ett identitetsperspektiv och utifrån grupptillhörighet.

Uppsatsen bygger på... (More)
Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. I dagens samhälle talas det mycket både i forskning och i massmedia om namnbyte, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att individer ska kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund i Sverige och med icke svenskklingande förnamn, ser på sina förnamn ur ett identitetsperspektiv och utifrån grupptillhörighet.

Uppsatsen bygger på nio djupintervjuer och fem nedskrivna berättelser från personer med utländsk bakgrund. Informanternas svar analyseras utifrån vad tidigare forskning (nationell som internationell) redogjort för samt utifrån olika sociologiska och socialpsykologiska teorier om identitet och om det postmoderna samhället.

Det är tydligt i intervjuerna och i de nedskrivna berättelserna att förnamnet är betydelsefullt för informanternas personliga identitet, dvs. att det är förknippat med deras livshistorier, personliga kvaliteter och karaktärer. Informanterna är stolta över sina förnamn och nästan samtliga vet hur de fick sina namn samt vad namnen har för betydelse. De icke svenskklingande förnamnen ses också av informanterna som viktiga för bevarandet av kulturell etnisk grupptillhörighet. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det talas mycket om namnbyte i dagens samhälle, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering. Ringa forskning har gjorts om icke svenskklingande förnamns betydelse för individers identiteter och det inte är lika tydligt, vare sig i tidigare forskning eller av den rapportering som massmedia ger, om det är vanligt att byta från ett icke svenskklingande till ett svenskklingande förnamn, för exempelvis anpassning i det svenska samhället.

Forskning visar att förnamn har betydelse för en människas upplevelse av sin identitet. Samtidigt är förnamn också kopplade till attityder och den identitet samhället ger individer. Att ha ett icke... (More)
Det talas mycket om namnbyte i dagens samhälle, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering. Ringa forskning har gjorts om icke svenskklingande förnamns betydelse för individers identiteter och det inte är lika tydligt, vare sig i tidigare forskning eller av den rapportering som massmedia ger, om det är vanligt att byta från ett icke svenskklingande till ett svenskklingande förnamn, för exempelvis anpassning i det svenska samhället.

Forskning visar att förnamn har betydelse för en människas upplevelse av sin identitet. Samtidigt är förnamn också kopplade till attityder och den identitet samhället ger individer. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt. Förnamnet kan utgöra ett viktigt tecken för kulturellt etniskt bevarande. Ett icke svenskklingande förnamn kan också vara något negativt, det vill säga utgöra en form av stigma som gör att individer kan känna sig avvikande.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund i Sverige, som inte har svenskklingande förnamn, ser på sina förnamn utifrån ett identitetsperspektiv och utifrån grupptillhörighet.

Resultatet visar att trots att vissa informanter har känt sig stigmatiserade på grund av sina icke svenskklingande förnamn, har inte stigmat upplevts som så pass starkt att informanterna har kunnat ta beslut om officiella byten till svenskklingande förnamn. Detta steg anses som stort bland informanterna och väcker farhågor om risken att tappa både sin personliga identitet och sin etniska gruppidentitet. Förnamnen ses av informanterna som ett viktigt attribut för deras identiteter. I förnamnen finns, enligt informanternas utsagor deras livshistorier, personliga kvaliteteter och karaktärer djupt rotade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stojanovic Zezovic, Daniel LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Icke svenskklingande förnamn, identitet, grupptillhörighet, stigma
language
Swedish
id
8878986
date added to LUP
2016-06-22 12:22:59
date last changed
2016-06-22 12:22:59
@misc{8878986,
 abstract   = {Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. I dagens samhälle talas det mycket både i forskning och i massmedia om namnbyte, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att individer ska kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund i Sverige och med icke svenskklingande förnamn, ser på sina förnamn ur ett identitetsperspektiv och utifrån grupptillhörighet.

Uppsatsen bygger på nio djupintervjuer och fem nedskrivna berättelser från personer med utländsk bakgrund. Informanternas svar analyseras utifrån vad tidigare forskning (nationell som internationell) redogjort för samt utifrån olika sociologiska och socialpsykologiska teorier om identitet och om det postmoderna samhället.

Det är tydligt i intervjuerna och i de nedskrivna berättelserna att förnamnet är betydelsefullt för informanternas personliga identitet, dvs. att det är förknippat med deras livshistorier, personliga kvaliteter och karaktärer. Informanterna är stolta över sina förnamn och nästan samtliga vet hur de fick sina namn samt vad namnen har för betydelse. De icke svenskklingande förnamnen ses också av informanterna som viktiga för bevarandet av kulturell etnisk grupptillhörighet.},
 author    = {Stojanovic Zezovic, Daniel},
 keyword   = {Icke svenskklingande förnamn,identitet,grupptillhörighet,stigma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet},
 year     = {2016},
}