Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personuppgifter i molnet

Lindahl, Fredrik LU and Kindblad, Olof LU (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. I den här studien behandlas detta problemområde genom att undersöka legala och tekniska utmaningar förenade med att lagra personuppgifter i molntjänster för svenska verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts där resultatet visade på att behandling av personuppgifter i molntjänster för med sig komplikationer eftersom det är en geografiskt gränsöverskridande teknik som lagstiftningen ännu inte... (More)
Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. I den här studien behandlas detta problemområde genom att undersöka legala och tekniska utmaningar förenade med att lagra personuppgifter i molntjänster för svenska verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts där resultatet visade på att behandling av personuppgifter i molntjänster för med sig komplikationer eftersom det är en geografiskt gränsöverskridande teknik som lagstiftningen ännu inte hittat en tillfredsställande lösning på. Vår studie fann att den största juridiska utmaningen främst är att kunna navigera inom en föråldrad lagstiftning samt lösa problematiken
kring lagring i tredje land (land utanför EU/EES). Vidare pekar resultatet på att de tekniska utmaningarna med att nyttja molntjänster vid personuppgiftslagring för en verksamhet främst är kopplade till verksamhetens möjlighet att bevara uppgifternas integritet, kontrollera tillgång och behörighet samt säkerhetsställa att molntjänstleverantören och eventuella underleverantörer har adekvata säkerhetsskydd. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. I den här studien behandlas detta problemområde genom att undersöka legala och tekniska utmaningar förenade med att lagra personuppgifter i molntjänster för svenska verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts där resultatet visade på att behandling av personuppgifter i molntjänster för med sig komplikationer eftersom det är en geografiskt gränsöverskridande teknik som lagstiftningen ännu inte... (More)
Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. I den här studien behandlas detta problemområde genom att undersöka legala och tekniska utmaningar förenade med att lagra personuppgifter i molntjänster för svenska verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts där resultatet visade på att behandling av personuppgifter i molntjänster för med sig komplikationer eftersom det är en geografiskt gränsöverskridande teknik som lagstiftningen ännu inte hittat en tillfredsställande lösning på. Vår studie fann att den största juridiska utmaningen främst är att kunna navigera inom en föråldrad lagstiftning samt lösa problematiken
kring lagring i tredje land (land utanför EU/EES). Vidare pekar resultatet på att de tekniska utmaningarna med att nyttja molntjänster vid personuppgiftslagring för en verksamhet främst är kopplade till verksamhetens möjlighet att bevara uppgifternas integritet, kontrollera tillgång och behörighet samt säkerhetsställa att molntjänstleverantören och eventuella underleverantörer har adekvata säkerhetsskydd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindahl, Fredrik LU and Kindblad, Olof LU
supervisor
organization
alternative title
Utmaningar ur ett tekniskt och juridiskt perspektiv
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Datormoln, personuppgifter, informationslagring, databehandling, utmaningar
report number
INF16-023
language
Swedish
id
8879033
date added to LUP
2016-06-23 09:58:26
date last changed
2016-06-23 09:58:26
@misc{8879033,
 abstract   = {Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. I den här studien behandlas detta problemområde genom att undersöka legala och tekniska utmaningar förenade med att lagra personuppgifter i molntjänster för svenska verksamheter. En kvalitativ studie har genomförts där resultatet visade på att behandling av personuppgifter i molntjänster för med sig komplikationer eftersom det är en geografiskt gränsöverskridande teknik som lagstiftningen ännu inte hittat en tillfredsställande lösning på. Vår studie fann att den största juridiska utmaningen främst är att kunna navigera inom en föråldrad lagstiftning samt lösa problematiken
kring lagring i tredje land (land utanför EU/EES). Vidare pekar resultatet på att de tekniska utmaningarna med att nyttja molntjänster vid personuppgiftslagring för en verksamhet främst är kopplade till verksamhetens möjlighet att bevara uppgifternas integritet, kontrollera tillgång och behörighet samt säkerhetsställa att molntjänstleverantören och eventuella underleverantörer har adekvata säkerhetsskydd.},
 author    = {Lindahl, Fredrik and Kindblad, Olof},
 keyword   = {Datormoln,personuppgifter,informationslagring,databehandling,utmaningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personuppgifter i molnet},
 year     = {2016},
}