Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gymnasieelevers miljömedvetenhet och beteende

Hansen, Sofie LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This thesis aims at surveying the environmental knowledge of students attending a high school in Malmö, Sweden. An analysis of the environmentally friendly behavior was performed where the ability and performance of waste sorting was questioned. The method used was a questionnaire where the socioeconomic background of the students’, environmental awareness and behavior was investigated. 204 students, from different classes, answered the opinion poll in the school where they read one of two different orientations of subject, either social science or natural science.

In the questionnaire the respondents estimated their own environmental awareness on a scale from one to five where one corresponded to ‘Not at all’, and five corresponded to... (More)
This thesis aims at surveying the environmental knowledge of students attending a high school in Malmö, Sweden. An analysis of the environmentally friendly behavior was performed where the ability and performance of waste sorting was questioned. The method used was a questionnaire where the socioeconomic background of the students’, environmental awareness and behavior was investigated. 204 students, from different classes, answered the opinion poll in the school where they read one of two different orientations of subject, either social science or natural science.

In the questionnaire the respondents estimated their own environmental awareness on a scale from one to five where one corresponded to ‘Not at all’, and five corresponded to ‘A lot’. 90 % of the students placed themselves in or over the middle of the scale. The students were also asked about their own interest about in environmental questions and made the same personal review about themselves as above. The study shows that 80 % of the students placed themselves in or above the middle of the same numerical scale as above.

To be able to correlate knowledge with behavior the respondents answered how often different types of waste was sorted in their household. Here I show that the respondents’ households are very careful when it comes to many of the different types of waste. The least sorted was rigid plastic and the most were batteries. The reason that was given as an explanation to that not all the types were sorted as accurately as others was that there is a lack of the critical factors; time and space.

This study shows that the younger generation has environmental knowledge and that they are willing to change their behavior to ensure a safe and better future for the generations to come. The change that is about to happen in the world need to start somewhere and the youngest people are among the ones that need to be given enough knowledge but also information about how to implement environmentally friendly behavior. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Elever på S:t Petri skola deltog i en undersökning som utredde hur pass miljömedvetna elever är och resultatet anses vara mycket lovande. I dagens samhälle antas det ofta att äldre generationer har koll på allt inom miljö, men det visar sig att det har även elever. Resultatet visar att elever själva anses sig vara mycket miljömedvetna. Hela 90 % av eleverna placerade sin miljömedvetenhet vid medel eller över på en ordinalskala och uppgav kommentarer som visar att kunskapen finns där. Detta kopplas i arbetet till elevernas socioekonomiska bakgrund där 87,5 % av eleverna ansåg att deras hushålls ekonomi är över medel. Kopplingen mellan socioekonomisk bakgrund och miljömedvetenhet har tidigare studerats och resultaten överensstämmer med... (More)
Elever på S:t Petri skola deltog i en undersökning som utredde hur pass miljömedvetna elever är och resultatet anses vara mycket lovande. I dagens samhälle antas det ofta att äldre generationer har koll på allt inom miljö, men det visar sig att det har även elever. Resultatet visar att elever själva anses sig vara mycket miljömedvetna. Hela 90 % av eleverna placerade sin miljömedvetenhet vid medel eller över på en ordinalskala och uppgav kommentarer som visar att kunskapen finns där. Detta kopplas i arbetet till elevernas socioekonomiska bakgrund där 87,5 % av eleverna ansåg att deras hushålls ekonomi är över medel. Kopplingen mellan socioekonomisk bakgrund och miljömedvetenhet har tidigare studerats och resultaten överensstämmer med föregående undersökningar som gjort i USA av Scott & Willits (1994).

Ett flertal frågor besvarades av eleverna för att undersöka deras eget intresse för miljön samt ansvarstagande. Resultatet visar att 80 % av eleverna placerade sitt intresse vid medel eller över och mest intresse har samhällselever, och inte naturelever som man kan föreställa sig då deras utbildning är mer riktad mot naturvetenskapliga ämnen. Hela 95 % av eleverna ansåg sig även ha medel till mycket ansvar för miljön.

Kunskap, intresse och ansvar finns alltså där, men för att diskutera hur kunskap förmedlas i beteende ställdes frågor om hur pass ofta och inom vilka avfallssorter som eleverna och deras hushållsmedlemmar sorterar avfall. Majoriteten av eleverna svarade att föräldrarna hade fullt ansvar för detta, men i vissa fall var även eleverna och andra medlemmar i hushållet inblandade. Eleverna var dock osäkra när det kommer till de olika sorterna av avfall. Det visade sig att hårdplast sorteras minst och småbatterier mest. Tid, vilket i dagens samhälle är väldigt begränsat både för vuxna och elever, anses vara den största anledningen till att inte alla avfallssorter kan sorteras.

Enligt respondenternas har den äldre generationen ett högre ansvarstagande gällande miljövänligt beteende men att ett utbyte sker på en nivå där alla lär sig av varandra, både inom kunskaps- och beteendeområdet. Respondenter kommenterade att de gärna vill få mer kunskap om hur de själva kan leva miljövänligt och om de får tillgång till detta finns det en stor möjlighet att respondenterna ändrar sitt levnadssätt och därmed värnar mer om miljön än vad de gör i nuläget. Tanken på förändring är något som framtidens generation ser positivt på och det finns därför ingen anledning till att förhindra en förändring. Det är behövligt och förändring kommer, det behövs bara någon som tar steget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Sofie LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Environmental awareness, Environmental knowledge, Environmental behavior
language
Swedish
id
8879056
date added to LUP
2016-06-10 11:50:41
date last changed
2016-06-10 11:50:41
@misc{8879056,
 abstract   = {This thesis aims at surveying the environmental knowledge of students attending a high school in Malmö, Sweden. An analysis of the environmentally friendly behavior was performed where the ability and performance of waste sorting was questioned. The method used was a questionnaire where the socioeconomic background of the students’, environmental awareness and behavior was investigated. 204 students, from different classes, answered the opinion poll in the school where they read one of two different orientations of subject, either social science or natural science.

In the questionnaire the respondents estimated their own environmental awareness on a scale from one to five where one corresponded to ‘Not at all’, and five corresponded to ‘A lot’. 90 % of the students placed themselves in or over the middle of the scale. The students were also asked about their own interest about in environmental questions and made the same personal review about themselves as above. The study shows that 80 % of the students placed themselves in or above the middle of the same numerical scale as above.

To be able to correlate knowledge with behavior the respondents answered how often different types of waste was sorted in their household. Here I show that the respondents’ households are very careful when it comes to many of the different types of waste. The least sorted was rigid plastic and the most were batteries. The reason that was given as an explanation to that not all the types were sorted as accurately as others was that there is a lack of the critical factors; time and space.

This study shows that the younger generation has environmental knowledge and that they are willing to change their behavior to ensure a safe and better future for the generations to come. The change that is about to happen in the world need to start somewhere and the youngest people are among the ones that need to be given enough knowledge but also information about how to implement environmentally friendly behavior.},
 author    = {Hansen, Sofie},
 keyword   = {Environmental awareness,Environmental knowledge,Environmental behavior},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gymnasieelevers miljömedvetenhet och beteende},
 year     = {2016},
}