Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av berggrunden i Jönköpings kommun med risk för höga halter bly och kadmium i enskilda dricksvattenbrunnar

Lundberg, Emelie LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Lead (Pb) and cadmium (Cd) are two heavy metals that exist naturally in low concentrations throughout earth’s crust. In some places lead and cadmium are found in higher concentrations due to the bedrock in the area. A study made in Höörs County by the Geological Survey of Sweden (SGU) has shown high rates of lead and cadmium in drilled wells just west of the city Höör. They found that the reason for the high rates of lead and cadmium were due to natural circumstances in the area, specifically due to sedimentary rock such as sandstone and slate with galena and sphalerite incorporated. This study is made in Jönköpings County and based on the study made in Höörs county. 11 drilled wells were tested for high rates of lead and cadmium in four... (More)
Lead (Pb) and cadmium (Cd) are two heavy metals that exist naturally in low concentrations throughout earth’s crust. In some places lead and cadmium are found in higher concentrations due to the bedrock in the area. A study made in Höörs County by the Geological Survey of Sweden (SGU) has shown high rates of lead and cadmium in drilled wells just west of the city Höör. They found that the reason for the high rates of lead and cadmium were due to natural circumstances in the area, specifically due to sedimentary rock such as sandstone and slate with galena and sphalerite incorporated. This study is made in Jönköpings County and based on the study made in Höörs county. 11 drilled wells were tested for high rates of lead and cadmium in four different areas with sedimentary rock, such as sandstone and slate, to try and find out if the bedrock in the areas affects the groundwater negatively. The results showed no high rates of either lead or cadmium except for one well where the rate was 13 µg/L which is higher than the limit (10 µg/L) put on drinking water by National Food Agency in Sweden, due to leads poisonous character. The high rate of lead in one well out of 11 is probably due to human activities such as combustion or the iron and steel industry. It could also be due to errors in the construction of the well or the material used. This results in the conclusion that high rates of lead and cadmium does not correlate with the bedrock in the four areas where tests were made in Jönköpings County. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vår planet är uppbyggd av hundratals grundämnen som bildar marken vi går på. På vissa platser finns högre halter av tungmetaller så som bly (Pb) och kadmium (Cd) än på andra platser. Är så fallet på en plats kan det innebära hälsorisker för människor och djur om vi skulle få detta i oss. Därför har jag valt att undersöka om vattnet i bergborrade brunnar, i en viss typ av berggrund där risken för höga halter av bly och kadmium tros finnas, har blivit påverkade.
Skulle man få i sig höga halter bly under en längre period kan det leda till negativ påverkan på barns utveckling, blodtrycket eller kronisk njursjukdom. Detsamma gäller om man skulle få i sig höga halter av kadmium under en längre period vilket kan leda till skador på njurarna.
I... (More)
Vår planet är uppbyggd av hundratals grundämnen som bildar marken vi går på. På vissa platser finns högre halter av tungmetaller så som bly (Pb) och kadmium (Cd) än på andra platser. Är så fallet på en plats kan det innebära hälsorisker för människor och djur om vi skulle få detta i oss. Därför har jag valt att undersöka om vattnet i bergborrade brunnar, i en viss typ av berggrund där risken för höga halter av bly och kadmium tros finnas, har blivit påverkade.
Skulle man få i sig höga halter bly under en längre period kan det leda till negativ påverkan på barns utveckling, blodtrycket eller kronisk njursjukdom. Detsamma gäller om man skulle få i sig höga halter av kadmium under en längre period vilket kan leda till skador på njurarna.
I Höörs kommun upptäckte man under våren 2014 sex enskilda dricksvattenbrunnar med höga halter bly och kadmium. Under hösten 2015 gjorde Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, en utökad undersökning, som inkluderade 62 enskilda dricksvattenbrunnar, för att ta reda på anledningen. Det de kom fram till var att de höga halterna berodde på naturligt höga halter i berggrunden, antagligen knutet till kambrisk sandsten eller Höör-sandsten med insprängda bitar av blyglans och zinkblände inblandat.
Mitt arbete har utförts tillsammans med Jönköpings kommun för att försöka ta reda på om det finns någon berggrund som kan påverka dricksvattnet negativt gällande höga halter bly och kadmium i kommunen. Detta genom att använda mig av vad SGU kom fram till i studien i Höörs kommun. Alltså har jag provtagit elva bergborrade brunnar i områden där sandsten är vanligt. Detta har begränsat studien till områden med berggrunden kallad Visingsöformationen. Där finner vi gul sandsten, gröna och rödbruna sand- och mostenar samt lerskiffer med inslag av kalksten.
Ett av elva provresultat hade för höga halter bly enligt livsmedelsverkets gränsvärde och klassas därför som otjänligt gällande dricksvatten. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten gällande bly och kadmium är 10µg/L respektive 5µg/L. Fastigheten som hade otjänligt vatten gällande bly hade en halt på 13µg/L. De andra proverna hade en halt på 3µg/L eller lägre. Detta innebär dock att jag inte kan dra någon slutsats att berggrunden i området har påverkat dricksvattnet negativt. Den höga halten kan nämligen även bero på fel i anläggningen, till exempel hydroforen eller kontaminering av gödsel från närliggande jordbruk. Halterna av kadmium var låg, ~0,01µg/L hos alla fastigheten och inte heller här går det att dra några slutsatser att det skulle finnas höga halter kadmium i berggrunden.
Då min studie är ganska liten kan man inte säkert dra några slutsatser och som SGU kom fram till i studien gällande Höörs kommun så kan fastigheter inom bara några hundra meter från varandra ha väldigt olika värden.
Berggrunden som anses skapat problemen i Höörs kommun har även vid två tidigare tillfällen utsatts för tektonisk aktivitet vilket har lett till sprickbildningar i berggrunden där vatten kan ha runnit innehållande höga halter bly och kadmium som sedan sedimenterat i dessa sprickor. Detta kan vara en anledning till att vi inte ser höga halter bly och kadmium i Jönköpings kommun där denna tektoniska aktivitet inte existerat på samma sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Emelie LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Drinking water, Berggrund, Dricksvatten, Cadmium, Lead, Kadmium, Bly, Bedrock, Sweden, Sverige
language
Swedish
id
8879057
date added to LUP
2016-06-10 11:39:46
date last changed
2016-06-10 11:39:46
@misc{8879057,
 abstract   = {Lead (Pb) and cadmium (Cd) are two heavy metals that exist naturally in low concentrations throughout earth’s crust. In some places lead and cadmium are found in higher concentrations due to the bedrock in the area. A study made in Höörs County by the Geological Survey of Sweden (SGU) has shown high rates of lead and cadmium in drilled wells just west of the city Höör. They found that the reason for the high rates of lead and cadmium were due to natural circumstances in the area, specifically due to sedimentary rock such as sandstone and slate with galena and sphalerite incorporated. This study is made in Jönköpings County and based on the study made in Höörs county. 11 drilled wells were tested for high rates of lead and cadmium in four different areas with sedimentary rock, such as sandstone and slate, to try and find out if the bedrock in the areas affects the groundwater negatively. The results showed no high rates of either lead or cadmium except for one well where the rate was 13 µg/L which is higher than the limit (10 µg/L) put on drinking water by National Food Agency in Sweden, due to leads poisonous character. The high rate of lead in one well out of 11 is probably due to human activities such as combustion or the iron and steel industry. It could also be due to errors in the construction of the well or the material used. This results in the conclusion that high rates of lead and cadmium does not correlate with the bedrock in the four areas where tests were made in Jönköpings County.},
 author    = {Lundberg, Emelie},
 keyword   = {Drinking water,Berggrund,Dricksvatten,Cadmium,Lead,Kadmium,Bly,Bedrock,Sweden,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av berggrunden i Jönköpings kommun med risk för höga halter bly och kadmium i enskilda dricksvattenbrunnar},
 year     = {2016},
}