Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolpsykologers arbete med flyktingbarn: Roller, insatser och utmaningar

Rodin, Nikolina LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Antalet barn som flyr till Sverige har under de senaste åren ökat. Dessa barn har rätt till en välfungerande skolgång, men kan stå inför vissa utmaningar. Det här arbetets syfte var att undersöka vilka roller som aktualiseras hos skolpsykologer i arbetet med flyktingbarn, vad dessa roller hade för innehåll och vilka utmaningar som kan uppstå. Studiens resultat baserades på intervjuer med fyra skolpsykologer. Intervjumaterialet har analyserats med tematisk analys med en hermeneutisk ansats. Analysarbetet resulterade i fyra olika roller: Främjare av elevens lärandeförutsättningar, Stöttepelare för pedagogerna, Påtvingad utredare av eleven, Expert gentemot föräldrar och skola. Dessa fyra roller har samtliga olika underteman som ytterligare... (More)
Antalet barn som flyr till Sverige har under de senaste åren ökat. Dessa barn har rätt till en välfungerande skolgång, men kan stå inför vissa utmaningar. Det här arbetets syfte var att undersöka vilka roller som aktualiseras hos skolpsykologer i arbetet med flyktingbarn, vad dessa roller hade för innehåll och vilka utmaningar som kan uppstå. Studiens resultat baserades på intervjuer med fyra skolpsykologer. Intervjumaterialet har analyserats med tematisk analys med en hermeneutisk ansats. Analysarbetet resulterade i fyra olika roller: Främjare av elevens lärandeförutsättningar, Stöttepelare för pedagogerna, Påtvingad utredare av eleven, Expert gentemot föräldrar och skola. Dessa fyra roller har samtliga olika underteman som ytterligare belyser innehållet i skolpsykologernas arbete. Intressanta fynd i studien var hur pass svårt skolpsykologerna beskrev att utredningsarbetet kunde vara, hur viktigt det var att ha flyktingbarnens förutsättningar i åtanke samt skolpsykologernas strävan bort från individfokus genom att arbeta med pedagogerna i skolan. (Less)
Popular Abstract
The number of refugee children arriving to Sweden has increased over the past
few years. These children have the right to a well functioning school
attendance, but can face certain challenges. The aim of this study was to
explore the roles that emerged in school psychologists' work with refugee
children, what those roles consisted of, and what challenges the school
psychologists faced. The results of the study is based on four interviews with
four school psychologists. The data has been analyzed using thematic analysis
with a hermeneutic approach. The analysis resulted in four different roles:
Promoter of the student's conditions for learning, Pillar for educators, Forced
assessment-maker of the student, Expert in relation to... (More)
The number of refugee children arriving to Sweden has increased over the past
few years. These children have the right to a well functioning school
attendance, but can face certain challenges. The aim of this study was to
explore the roles that emerged in school psychologists' work with refugee
children, what those roles consisted of, and what challenges the school
psychologists faced. The results of the study is based on four interviews with
four school psychologists. The data has been analyzed using thematic analysis
with a hermeneutic approach. The analysis resulted in four different roles:
Promoter of the student's conditions for learning, Pillar for educators, Forced
assessment-maker of the student, Expert in relation to parents and school.
These four roles have different sub-themes that further describe the content of
the work done by the school psychologist. Interesting findings were how
difficult the school psychologists described assessments of refugee children,
how important it is to see the conditions around the child, and finally the
school psychologist's wish to avoid focus on one single individual by working
with the educators. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rodin, Nikolina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skola, flykt, skolpsykologer, flyktingbarn, elevhälsa, roller, school psychologist, refugee children, school, roles
language
Swedish
id
8879253
date added to LUP
2016-06-14 10:04:33
date last changed
2016-06-14 10:04:33
@misc{8879253,
 abstract   = {{Antalet barn som flyr till Sverige har under de senaste åren ökat. Dessa barn har rätt till en välfungerande skolgång, men kan stå inför vissa utmaningar. Det här arbetets syfte var att undersöka vilka roller som aktualiseras hos skolpsykologer i arbetet med flyktingbarn, vad dessa roller hade för innehåll och vilka utmaningar som kan uppstå. Studiens resultat baserades på intervjuer med fyra skolpsykologer. Intervjumaterialet har analyserats med tematisk analys med en hermeneutisk ansats. Analysarbetet resulterade i fyra olika roller: Främjare av elevens lärandeförutsättningar, Stöttepelare för pedagogerna, Påtvingad utredare av eleven, Expert gentemot föräldrar och skola. Dessa fyra roller har samtliga olika underteman som ytterligare belyser innehållet i skolpsykologernas arbete. Intressanta fynd i studien var hur pass svårt skolpsykologerna beskrev att utredningsarbetet kunde vara, hur viktigt det var att ha flyktingbarnens förutsättningar i åtanke samt skolpsykologernas strävan bort från individfokus genom att arbeta med pedagogerna i skolan.}},
 author    = {{Rodin, Nikolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skolpsykologers arbete med flyktingbarn: Roller, insatser och utmaningar}},
 year     = {{2016}},
}