Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Jeg vil ha blandingen” En sosiologisk studie av småbarnsmødres flerkulturelle relasjoner og nettverk

Steen, Ane LU (2016) SOCM04 20161
Sociology
Abstract (Norwegian)
Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon? Kan deres små og store ansikt-til-ansiktmøter gi grobunn for fellesskap og tilhørighet på tvers av etnisitet? Denne masteroppgaven vil studere om yrkesaktive og hjemmeværende småbarnsmødre kan utvikle sosiale nettverk og relasjoner i et urbant og flerkulturelt lokalsamfunn.

Formålet med denne studien er å undersøke småbarnsmødres sosiale relasjons- og nettverksdannelse på lokale arenaer som barnehage, åpen barnehage og barselgruppe i en flerkulturell bydel. Fokus rettes på hvordan sosial kapital skapes, og hva som muliggjør og hindrer samhandling på tvers av etnisitet og sosial status. Oppgaven ønsker også å studere graden av sosial... (More)
Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon? Kan deres små og store ansikt-til-ansiktmøter gi grobunn for fellesskap og tilhørighet på tvers av etnisitet? Denne masteroppgaven vil studere om yrkesaktive og hjemmeværende småbarnsmødre kan utvikle sosiale nettverk og relasjoner i et urbant og flerkulturelt lokalsamfunn.

Formålet med denne studien er å undersøke småbarnsmødres sosiale relasjons- og nettverksdannelse på lokale arenaer som barnehage, åpen barnehage og barselgruppe i en flerkulturell bydel. Fokus rettes på hvordan sosial kapital skapes, og hva som muliggjør og hindrer samhandling på tvers av etnisitet og sosial status. Oppgaven ønsker også å studere graden av sosial integrasjon på mikro- og mesonivå i den flerkulturelle bydelen Søndre Nordstrand i Oslo.

Oppgaven er tilknyttet MultiRur-prosjektet under Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Empirien er fremskaffet ved hjelp av både kvalitativ og kvantitativ metode. Det ble gjort 18 intervjuer med etnisk norske og etniske minoritetsmødre fra Søndre Nordstrand, med fokus på delbydelen Holmlia. I tillegg har jeg hatt tilgang til et kvantitativt datamateriale innhentet i MultiRur-prosjektet. Med teorier om sosial kapital og nettverk undersøkes og problematiseres intervjupersonenes opplevelser og erfaringer med sosial kontakt på tvers av etnisitet.

Masteroppgaven viser at lokale arenaer som inkluderer mødre og barna deres i ulik grad har potensial til å skape sterke og svake bånd. Det er tydelig at behovet for og ønsket om nye relasjoner og tilgang til nettverk varierer med faktorer som tid til disposisjon og eksisterende nettverk, om man er yrkesaktiv eller hjemmeværende. Likevel åpner lokale arenaer og bydelens fellesarrangementer opp for hverdagslig samhandling, der interkulturelle svake bånd skapes og legger til rette for styrket sosial integrasjon. En overordnet ”vi-identitet” stimulerer til økt tilhørighet fordi innbyggerne står sammen imot bydelens dårlige rykte. (Less)
Popular Abstract (Norwegian)
Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon i en urban flerkulturell bydel? Vil det gi gode forutsetninger for dannelsen av sosiale bånd mellom etnisk norske og etniske minoritetsmødre hvis de har barn i samme alder? Lokale arenaer som inkluderer både mødre og barna deres kan gi muligheter for sosial kontakt på tvers av etnisitet og status. Utfordringene ved å danne sosiale relasjoner og nettverk handler mye om lyst og evne, men også sosial likhet og hvem vi prioriterer å bruke tiden vår med.

Formålet med masteroppgaven har derfor vært å studere hvilke typer relasjoner og nettverk som utvikles mellom småbarnsmødrene på felles møteplasser, i et urbant flerkulturelt lokalsamfunn i... (More)
Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon i en urban flerkulturell bydel? Vil det gi gode forutsetninger for dannelsen av sosiale bånd mellom etnisk norske og etniske minoritetsmødre hvis de har barn i samme alder? Lokale arenaer som inkluderer både mødre og barna deres kan gi muligheter for sosial kontakt på tvers av etnisitet og status. Utfordringene ved å danne sosiale relasjoner og nettverk handler mye om lyst og evne, men også sosial likhet og hvem vi prioriterer å bruke tiden vår med.

Formålet med masteroppgaven har derfor vært å studere hvilke typer relasjoner og nettverk som utvikles mellom småbarnsmødrene på felles møteplasser, i et urbant flerkulturelt lokalsamfunn i Oslo, og om dette påvirker potensialet for sosial integrasjon. Gjennom 18 intervjuer med etnisk norske og etniske minoritetsmødre har jeg undersøkt og problematisert deres opplevelser og erfaringer fra bydelen Søndre Nordstrand, og deres former for sosial samhandling, med hjelp av teorier om sosial kapital og nettverk.

Funnene i studien viser at arenaene barnehage, åpenbarnehage og barselgruppe presenterer både barrierer og muligheter for å skape sterke og svake bånd på tvers av etnisitet. Å ha barn på samme alder gir ikke alene forutsetninger for å få nye relasjoner og tilgang til nettverk, det må også foreligge en motivasjon og et behov blant småbarnsmødrene. Uavhengig av etnisitet er yrkesaktive mødre i større grad hindret av et tidspress, men også av sine allerede eksisterende nettverk. Hjemmeværende kvinner, spesielt etniske minoritetskvinner, har mer tid til å utvikle relasjoner. Barrierene for disse mødrene er basert på varierende språkkompetanse, og etnisk norske mødres mangel på tid til å bli kjent med dem. Likevel åpner lokale arenaer og bydelens felles arrangementer opp for hverdagslig samhandling, med interkulturelle svake bånd, som kan bidra til å styrke sosiale integrasjonsprosesser. Det skapes i tillegg en overordnet ”vi-identitet” som stimulerer til økt tilhørighet fordi innbyggerne står sammen imot bydelens dårlige rykte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Steen, Ane LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Svake og sterke bånd, sammenbindende og brobyggende sosial kapital, sosial integrasjon, lokalsamfunn, småbarnsmødre
language
Norwegian
id
8879401
date added to LUP
2016-06-22 12:22:51
date last changed
2016-06-22 12:22:51
@misc{8879401,
 abstract   = {Hvordan kan hverdagslivet til småbarnsmødre med deres daglige rutiner bidra til sosial integrasjon? Kan deres små og store ansikt-til-ansiktmøter gi grobunn for fellesskap og tilhørighet på tvers av etnisitet? Denne masteroppgaven vil studere om yrkesaktive og hjemmeværende småbarnsmødre kan utvikle sosiale nettverk og relasjoner i et urbant og flerkulturelt lokalsamfunn. 

Formålet med denne studien er å undersøke småbarnsmødres sosiale relasjons- og nettverksdannelse på lokale arenaer som barnehage, åpen barnehage og barselgruppe i en flerkulturell bydel. Fokus rettes på hvordan sosial kapital skapes, og hva som muliggjør og hindrer samhandling på tvers av etnisitet og sosial status. Oppgaven ønsker også å studere graden av sosial integrasjon på mikro- og mesonivå i den flerkulturelle bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. 

Oppgaven er tilknyttet MultiRur-prosjektet under Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Empirien er fremskaffet ved hjelp av både kvalitativ og kvantitativ metode. Det ble gjort 18 intervjuer med etnisk norske og etniske minoritetsmødre fra Søndre Nordstrand, med fokus på delbydelen Holmlia. I tillegg har jeg hatt tilgang til et kvantitativt datamateriale innhentet i MultiRur-prosjektet. Med teorier om sosial kapital og nettverk undersøkes og problematiseres intervjupersonenes opplevelser og erfaringer med sosial kontakt på tvers av etnisitet. 

Masteroppgaven viser at lokale arenaer som inkluderer mødre og barna deres i ulik grad har potensial til å skape sterke og svake bånd. Det er tydelig at behovet for og ønsket om nye relasjoner og tilgang til nettverk varierer med faktorer som tid til disposisjon og eksisterende nettverk, om man er yrkesaktiv eller hjemmeværende. Likevel åpner lokale arenaer og bydelens fellesarrangementer opp for hverdagslig samhandling, der interkulturelle svake bånd skapes og legger til rette for styrket sosial integrasjon. En overordnet ”vi-identitet” stimulerer til økt tilhørighet fordi innbyggerne står sammen imot bydelens dårlige rykte.},
 author    = {Steen, Ane},
 keyword   = {Svake og sterke bånd,sammenbindende og brobyggende sosial kapital,sosial integrasjon,lokalsamfunn,småbarnsmødre},
 language   = {nor},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Jeg vil ha blandingen” En sosiologisk studie av småbarnsmødres flerkulturelle relasjoner og nettverk},
 year     = {2016},
}