Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten

Duvander, Siri LU and Lindén, Sofia LU (2016) OPSM20 20161
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I samband med ett operativt ingrepp kan ett personcentrerat vårdande underlätta kommunikation och samarbete mellan patienten och operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio operationssjuksköterskor på två sjukhus i södra Sverige. Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman, som patientsäkert vårdande, patienten som unik individ, omtanke i vårdandet samt samarbete och kommunikation. Dessa fyra teman innehåller sammanlagt tretton subteman.
Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor har skildrat sin erfarenhet av personcentrerat... (More)
Bakgrund: I samband med ett operativt ingrepp kan ett personcentrerat vårdande underlätta kommunikation och samarbete mellan patienten och operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio operationssjuksköterskor på två sjukhus i södra Sverige. Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman, som patientsäkert vårdande, patienten som unik individ, omtanke i vårdandet samt samarbete och kommunikation. Dessa fyra teman innehåller sammanlagt tretton subteman.
Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor har skildrat sin erfarenhet av personcentrerat vårdande i den perioperativa kontexten på olika sätt. Att försöka se bortom sjukdomsbilden och istället se individen bakom är av vikt för att ge säker, omtänksam personcentrerad perioperativ omvårdnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Duvander, Siri LU and Lindén, Sofia LU
supervisor
organization
course
OPSM20 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, personcentrerad vård, perioperativ kontext, omtanke, samarbete, kommunikation.
language
Swedish
id
8879519
date added to LUP
2017-03-01 13:23:52
date last changed
2017-03-01 13:23:52
@misc{8879519,
 abstract   = {Bakgrund: I samband med ett operativt ingrepp kan ett personcentrerat vårdande underlätta kommunikation och samarbete mellan patienten och operationssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att synliggöra operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio operationssjuksköterskor på två sjukhus i södra Sverige. Resultat: Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman, som patientsäkert vårdande, patienten som unik individ, omtanke i vårdandet samt samarbete och kommunikation. Dessa fyra teman innehåller sammanlagt tretton subteman.
Konklusion och implikation: Operationssjuksköterskor har skildrat sin erfarenhet av personcentrerat vårdande i den perioperativa kontexten på olika sätt. Att försöka se bortom sjukdomsbilden och istället se individen bakom är av vikt för att ge säker, omtänksam personcentrerad perioperativ omvårdnad.},
 author    = {Duvander, Siri and Lindén, Sofia},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,personcentrerad vård,perioperativ kontext,omtanke,samarbete,kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskans erfarenhet av personcentrerad vård i den perioperativa kontexten},
 year     = {2016},
}