Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur strukturerar ett textilföretag sitt vattenarbete?

Iaffa Nylén, Simon LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study I intend to examine how textile companies address water in its operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially important to address because of the increasing water crises all over the world – both in frequency and in size.

Through a desktop study and six interviews with Norwegian and Swedish textile companies – regarding drivers behind water stewardship, motives, implementation and challenges – I’ve come to the conclusion that drivers and motives regarding water stewardship are very heterogeneous phenomena, and even though they... (More)
In this study I intend to examine how textile companies address water in its operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially important to address because of the increasing water crises all over the world – both in frequency and in size.

Through a desktop study and six interviews with Norwegian and Swedish textile companies – regarding drivers behind water stewardship, motives, implementation and challenges – I’ve come to the conclusion that drivers and motives regarding water stewardship are very heterogeneous phenomena, and even though they differentiate, the methods of implementing them in the operations are much alike. This is based on the fact that products/suppliers meeting the companies’ criteria regarding water are not, or to a certain extent, available on the market. Furthermore, textile companies tend to address water related issues in the supply chain through interorganisational management, through exercising influence over the suppliers by communication, motivation and enablement. These actions are developed in collaboration with external operators where other companies may or may not be present.

Finally, I come to the conclusion that the interorganisational management is mainly used because of the lack of knowledge regarding water in general. There aren’t many sustainable processes and products yet available on the market, that textile companies can incorporate in their operations, and thus they must engage in awareness-raising activities, through collaborative actions, to create their own path in finding sustainable products and processes. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Textilindustrin – en vattenintensiv verksamhet

Slutnotan för mängden vatten för att producera ett klädesplagg – från odling av råmaterial till tvättning samt färgning av plagget – landar idag på flera tusen liter. Den vattenintensiva produktionen sker i en stor utsträckning i utvecklingsländer, där uttaget av vatten i kombination med undermålig infrastruktur, otydliga regler och ökade klimatförändringar, leder till ökad vattenstress inom landet. Denna studie undersöker hur textilföretag organiserar sitt textilarbete för att verksamheten ska bli så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar som möjligt.

Enligt Global Risk 2015 Report – som beskriver de troligaste och mest allvarliga långsiktiga globala riskerna, publicerad årligen av... (More)
Textilindustrin – en vattenintensiv verksamhet

Slutnotan för mängden vatten för att producera ett klädesplagg – från odling av råmaterial till tvättning samt färgning av plagget – landar idag på flera tusen liter. Den vattenintensiva produktionen sker i en stor utsträckning i utvecklingsländer, där uttaget av vatten i kombination med undermålig infrastruktur, otydliga regler och ökade klimatförändringar, leder till ökad vattenstress inom landet. Denna studie undersöker hur textilföretag organiserar sitt textilarbete för att verksamheten ska bli så ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar som möjligt.

Enligt Global Risk 2015 Report – som beskriver de troligaste och mest allvarliga långsiktiga globala riskerna, publicerad årligen av World Economic Forum – beskrivs vattenkriser som en av topp tre globala risker som hotar vårt samhälle, och det som kan ge upphov till allvarligast konsekvenser. Detta eftersom vatten både är en förutsättning för liv på jorden liksom en viktig komponent inom många verksamheter i samhället – inte minst inom textilproduktion. Från att ha varit en ändlig resurs som inte getts mycket uppmärksamhet inom verksamheten, har vatten nu blivit en faktor som kan bli avgörande för ett textilföretags fortsatta överlevnad.

I denna studie studeras hur norska och svenska textilföretag organiserar sitt vattenarbete. Sex företag – tre från varje land – intervjuades och analyserades enligt en tidigare utvecklad modell på Lunds Universitet, och resultaten är minst sagt intressanta.

Det visade sig att drivkrafter och motiv med vattenarbetet är väldigt varierande mellan företagen, mycket beroende på i vilka marknader företaget verkar i och vilka intressenter samt resurser det har. Men även om textilföretagen resonerade olika kring dessa punkter kunde man se en generell trend i hur de valde att implementera arbetet. Det är inom tillverkningsprocessen den största delen av vattenanvändningen sker och det är också här företagen valt att fokusera sitt vattenarbete.

Eftersom det är underleverantörerna som tillverkar kläderna, försöker företagen motivera och kommunicera vikten av ett hållbart vattenanvändande till dem, för att de ska utveckla och praktisera metoder som minskar vattenanvändandet. Förutom att försöka influera underleverantörerna, jobbar företagen själva med att utveckla nya processer samt inköp av hållbara material, som kräver mindre vatten.

Även om det kan urskiljas likheter mellan hur textilföretag väljer att adressera den akuta vattenfrågan, återstår det mycket arbete inom området för att det ska bli en hållbar industri. Det är både juridiska, ekonomiska och kunskapsmässiga utmaningar som står i vägen för att effektivt inkorporera och utveckla ett hållbart vattenarbete inom ett textilföretag, och det finns många ingångar för fortsatt fördjupning samt forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iaffa Nylén, Simon LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Water management, Textile industry
language
Swedish
id
8879558
date added to LUP
2016-06-11 21:54:02
date last changed
2016-06-11 21:54:02
@misc{8879558,
 abstract   = {In this study I intend to examine how textile companies address water in its operations. This is of particular interest due to the fact that water is used in huge amounts in the manufacturing process, when growing fibres for the cloth, when dyeing and washing it and in other related processes, and therefore especially important to address because of the increasing water crises all over the world – both in frequency and in size.

Through a desktop study and six interviews with Norwegian and Swedish textile companies – regarding drivers behind water stewardship, motives, implementation and challenges – I’ve come to the conclusion that drivers and motives regarding water stewardship are very heterogeneous phenomena, and even though they differentiate, the methods of implementing them in the operations are much alike. This is based on the fact that products/suppliers meeting the companies’ criteria regarding water are not, or to a certain extent, available on the market. Furthermore, textile companies tend to address water related issues in the supply chain through interorganisational management, through exercising influence over the suppliers by communication, motivation and enablement. These actions are developed in collaboration with external operators where other companies may or may not be present.

Finally, I come to the conclusion that the interorganisational management is mainly used because of the lack of knowledge regarding water in general. There aren’t many sustainable processes and products yet available on the market, that textile companies can incorporate in their operations, and thus they must engage in awareness-raising activities, through collaborative actions, to create their own path in finding sustainable products and processes.},
 author    = {Iaffa Nylén, Simon},
 keyword   = {Water management,Textile industry},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur strukturerar ett textilföretag sitt vattenarbete?},
 year     = {2016},
}