Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitalisering av herrelösa verk - Kommer de ta plats i de digitala biblioteken?

Axarp Högman, Elin LU (2016) HARH12 20161
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
För att kunna bevara och tillgängliggöra det europeiska kulturarvet krävs det att institutioner
som är tillgängliga för allmänheten runt om i Europa massdigitaliserar sina samlingar och arkiv.
För att kunna underlätta detta antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk ska underlätta i fråga om
tillgängliggörande av herrelösa verk. Direktivet skulle bidra till att underlätta i fråga om när
herrelösa verk ska digitaliseras och tillgängliggöras för allmänheten. Som en följd av detta
direktiv antogs den den 29 oktober 2014 Inskränkningen om herrelösa verk i
kulturarvsinsutioners i svenska upphovsrättslagen. Med utgångspunkt i EU-direktivet samt i
den svenska... (More)
För att kunna bevara och tillgängliggöra det europeiska kulturarvet krävs det att institutioner
som är tillgängliga för allmänheten runt om i Europa massdigitaliserar sina samlingar och arkiv.
För att kunna underlätta detta antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk ska underlätta i fråga om
tillgängliggörande av herrelösa verk. Direktivet skulle bidra till att underlätta i fråga om när
herrelösa verk ska digitaliseras och tillgängliggöras för allmänheten. Som en följd av detta
direktiv antogs den den 29 oktober 2014 Inskränkningen om herrelösa verk i
kulturarvsinsutioners i svenska upphovsrättslagen. Med utgångspunkt i EU-direktivet samt i
den svenska inskränkningen syftar denna uppsats till att klargöra om den svenska
inskränkningen är tillräcklig för att lösa de problem som uppkommer när herrelösa verk ska
digitaliseras och göras offentliga för allmänheten. Dock är det inte sagt att uppsatsen kommer
resultera i ett slutgiltigt svar, Förhoppningen är dock att kunna ge en så klar bild av det rättsliga
läget som möjligt. (Less)
Abstract
In order to preserve and make the European cultural heritage accesable to the public, requires
that institutions, that are available to the public in Europé go trough a mass digitize of their
collections and archives. In order to facilitate this process the European Parliament and Council
Directive 2012/28 / EU of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works where
adopted this was supposed to facilitate the issue of making orphan works available. The
directive would help to facilitate the issue of when orphan works be digitized and made
available to the public. As a result of the directive, the restriction of orphan works in cultrual
institutions in the Swedish copyright law was adopted on October 29, 2014. On the basis... (More)
In order to preserve and make the European cultural heritage accesable to the public, requires
that institutions, that are available to the public in Europé go trough a mass digitize of their
collections and archives. In order to facilitate this process the European Parliament and Council
Directive 2012/28 / EU of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works where
adopted this was supposed to facilitate the issue of making orphan works available. The
directive would help to facilitate the issue of when orphan works be digitized and made
available to the public. As a result of the directive, the restriction of orphan works in cultrual
institutions in the Swedish copyright law was adopted on October 29, 2014. On the basis of the
EU-directive as well as in the Swedish restriction this paper aims to clarify if the Swedish
restriction is sufficient to solve the problems that arise when orphan works are supposed to be
digitized and made public. However, it is not said that the paper will result in a definitive
answer, it is hoped, however, to be able to give such a clear picture of the legal situation as
possible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axarp Högman, Elin LU
supervisor
organization
course
HARH12 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Herrelösa verk, Anonyma verk, orphan works, digitalisering av herrelösa verk
language
Swedish
id
8879654
date added to LUP
2016-06-10 08:48:53
date last changed
2016-06-21 15:11:22
@misc{8879654,
 abstract   = {In order to preserve and make the European cultural heritage accesable to the public, requires
that institutions, that are available to the public in Europé go trough a mass digitize of their
collections and archives. In order to facilitate this process the European Parliament and Council
Directive 2012/28 / EU of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works where
adopted this was supposed to facilitate the issue of making orphan works available. The
directive would help to facilitate the issue of when orphan works be digitized and made
available to the public. As a result of the directive, the restriction of orphan works in cultrual
institutions in the Swedish copyright law was adopted on October 29, 2014. On the basis of the
EU-directive as well as in the Swedish restriction this paper aims to clarify if the Swedish
restriction is sufficient to solve the problems that arise when orphan works are supposed to be
digitized and made public. However, it is not said that the paper will result in a definitive
answer, it is hoped, however, to be able to give such a clear picture of the legal situation as
possible.},
 author    = {Axarp Högman, Elin},
 keyword   = {Herrelösa verk,Anonyma verk,orphan works,digitalisering av herrelösa verk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitalisering av herrelösa verk - Kommer de ta plats i de digitala biblioteken?},
 year     = {2016},
}