Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Orsaker till studieavbrott från nätbaserad gymnasieutbildning

Carlsson, Karin LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning/Abstract
En undersökning om varför elever som studerar på nätbaserad gymnasieutbildning avbryter
studierna i förtid. Undersökningen innehåller två delar, en enkät som skickats ut till elever
som avbrutit studierna på Korrespondensgymnasiet mellan åren 2013-2015 samt en intervju
som genomfördes med elever som besvarat enkäten och tackat ja till att delta i en intervju.
Elevernas bakgrund och orsaker till avbrottet analyseras utifrån Pierre Bourdieus teori om
habitus, Emile Durkheims teori om socialt tvång och Thomas Ziehes teori om kulturell
friställning.
Studien visar på att de elever som avbrutit studierna kommer från en socioekonomisk stabil
miljö och har en social bakgrund som inte borde medföra några svårigheter... (More)
Sammanfattning/Abstract
En undersökning om varför elever som studerar på nätbaserad gymnasieutbildning avbryter
studierna i förtid. Undersökningen innehåller två delar, en enkät som skickats ut till elever
som avbrutit studierna på Korrespondensgymnasiet mellan åren 2013-2015 samt en intervju
som genomfördes med elever som besvarat enkäten och tackat ja till att delta i en intervju.
Elevernas bakgrund och orsaker till avbrottet analyseras utifrån Pierre Bourdieus teori om
habitus, Emile Durkheims teori om socialt tvång och Thomas Ziehes teori om kulturell
friställning.
Studien visar på att de elever som avbrutit studierna kommer från en socioekonomisk stabil
miljö och har en social bakgrund som inte borde medföra några svårigheter att fullfölja
utbildningen. Enligt denna undersökning är avbrotten relaterade till psykisk ohälsa, stress och
krav på att prestera. Studiesättet skiljer sig åt från traditionell undervisning och resultatet av
denna undersökning ger indikationer på att studiesättet, som kräver disciplin och självstudier
behöver förändras för att öka genomströmningen på Korrespondensgymnasiet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Karin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
studieavbrott, nätbaserad utbildning, fjärrundervisning, gymnasiestudier, korrespondensgymnasiet.
language
Swedish
id
8879678
date added to LUP
2016-06-17 09:48:25
date last changed
2016-06-17 09:48:25
@misc{8879678,
 abstract   = {Sammanfattning/Abstract
En undersökning om varför elever som studerar på nätbaserad gymnasieutbildning avbryter
studierna i förtid. Undersökningen innehåller två delar, en enkät som skickats ut till elever
som avbrutit studierna på Korrespondensgymnasiet mellan åren 2013-2015 samt en intervju
som genomfördes med elever som besvarat enkäten och tackat ja till att delta i en intervju.
Elevernas bakgrund och orsaker till avbrottet analyseras utifrån Pierre Bourdieus teori om
habitus, Emile Durkheims teori om socialt tvång och Thomas Ziehes teori om kulturell
friställning.
Studien visar på att de elever som avbrutit studierna kommer från en socioekonomisk stabil
miljö och har en social bakgrund som inte borde medföra några svårigheter att fullfölja
utbildningen. Enligt denna undersökning är avbrotten relaterade till psykisk ohälsa, stress och
krav på att prestera. Studiesättet skiljer sig åt från traditionell undervisning och resultatet av
denna undersökning ger indikationer på att studiesättet, som kräver disciplin och självstudier
behöver förändras för att öka genomströmningen på Korrespondensgymnasiet.},
 author    = {Carlsson, Karin},
 keyword   = {studieavbrott,nätbaserad utbildning,fjärrundervisning,gymnasiestudier,korrespondensgymnasiet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Orsaker till studieavbrott från nätbaserad gymnasieutbildning},
 year     = {2016},
}