Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Plitheder: Emotionssociologiska perspektiv på social kontroll bland kriminalvårdare

Westin, Amanda LU and Frånberg Ågren, Alicia LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar.
Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan kriminalvårdare. Då kriminalvården är en arbetsplats fylld av regler krävs det även en viss reglering mellan kollegor.
Vi har med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med kriminalvårdare (tre kvinnor och fyra män) samt enstaka observationer analyserat förekomsten av känsloregler och social kontroll bland kriminalvårdare. För att tolka våra resultat har vi främst använt allmänna teorier om social kontroll, Erving Goffmans teori om dramaturgiskt handlande med begrepp för regionbeteende (back stage... (More)
Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar.
Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan kriminalvårdare. Då kriminalvården är en arbetsplats fylld av regler krävs det även en viss reglering mellan kollegor.
Vi har med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med kriminalvårdare (tre kvinnor och fyra män) samt enstaka observationer analyserat förekomsten av känsloregler och social kontroll bland kriminalvårdare. För att tolka våra resultat har vi främst använt allmänna teorier om social kontroll, Erving Goffmans teori om dramaturgiskt handlande med begrepp för regionbeteende (back stage och front stage) samt Arlie Russel Hochchilds emotionssociologiska teori om känsloregler.
Kriminalvårdarna visade sig värdera lojalitet, mellan kollegorna högt, vilket tog sig uttryck i beskrivningar av en familjemetafor samt normer att “hålla varandra om ryggen”. Vi uppmärksammade även skildringar av självkontroll i det dagliga arbetet gällande känslor bland interner och kollegor. Emotionsarbete tycks inbegripa och överlappa social kontroll. Trots att studiens material endast hämtats från en anstalt påvisar resultaten tydliga paralleller med tidigare forskning inom samma fält. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westin, Amanda LU and Frånberg Ågren, Alicia LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriminalvård, vårdare, emotionssociologi, social kontroll, lojalitet, känsloregler, humor
language
Swedish
id
8879694
date added to LUP
2016-06-16 23:13:53
date last changed
2016-06-16 23:13:53
@misc{8879694,
 abstract   = {Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar.
Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan kriminalvårdare. Då kriminalvården är en arbetsplats fylld av regler krävs det även en viss reglering mellan kollegor. 
Vi har med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med kriminalvårdare (tre kvinnor och fyra män) samt enstaka observationer analyserat förekomsten av känsloregler och social kontroll bland kriminalvårdare. För att tolka våra resultat har vi främst använt allmänna teorier om social kontroll, Erving Goffmans teori om dramaturgiskt handlande med begrepp för regionbeteende (back stage och front stage) samt Arlie Russel Hochchilds emotionssociologiska teori om känsloregler. 
Kriminalvårdarna visade sig värdera lojalitet, mellan kollegorna högt, vilket tog sig uttryck i beskrivningar av en familjemetafor samt normer att “hålla varandra om ryggen”. Vi uppmärksammade även skildringar av självkontroll i det dagliga arbetet gällande känslor bland interner och kollegor. Emotionsarbete tycks inbegripa och överlappa social kontroll. Trots att studiens material endast hämtats från en anstalt påvisar resultaten tydliga paralleller med tidigare forskning inom samma fält.},
 author    = {Westin, Amanda and Frånberg Ågren, Alicia},
 keyword   = {kriminalvård,vårdare,emotionssociologi,social kontroll,lojalitet,känsloregler,humor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Plitheder: Emotionssociologiska perspektiv på social kontroll bland kriminalvårdare},
 year     = {2016},
}