Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur berättelser om identifierade offer och statistisk information i välgörenhetsannonser påverkar hjälpande gentemot ingruppen och utgruppen

Alf, Erika LU and Eldered, Emma LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I pågående flyktingkris har hjälporganisationer haft svårigheter att samla in pengar till olika projekt. Att utforma annonser som motiverar till hjälpbeteenden är därför av stor vikt. Tidigare forskning visar att hjälporganisationer som presenterar annonser med en personlig berättelse om ett identifierat offer genererar flest donationer. Studier visar även på att tillföra statistisk information till en personlig berättelse reducerar hjälpbeteenden gentemot det identifierade offret. Fokus har tidigare legat på att mäta effekterna med offer som tillhör utgruppen, denna studie tar även in ingruppen i analysen.
Studien undersöker hur grupptillhörighet påverkar hjälpbeteenden i samband med olika typer av annonser. Offrens grupptillhörighet... (More)
I pågående flyktingkris har hjälporganisationer haft svårigheter att samla in pengar till olika projekt. Att utforma annonser som motiverar till hjälpbeteenden är därför av stor vikt. Tidigare forskning visar att hjälporganisationer som presenterar annonser med en personlig berättelse om ett identifierat offer genererar flest donationer. Studier visar även på att tillföra statistisk information till en personlig berättelse reducerar hjälpbeteenden gentemot det identifierade offret. Fokus har tidigare legat på att mäta effekterna med offer som tillhör utgruppen, denna studie tar även in ingruppen i analysen.
Studien undersöker hur grupptillhörighet påverkar hjälpbeteenden i samband med olika typer av annonser. Offrens grupptillhörighet manipulerades genom att presentera hjälporganisationer som primärt hjälper olika in- och utgrupper. Typ av annons manipulerades genom att antingen presentera en personlig berättelse om ett identifierat offer, statistisk information eller en kombination av statistisk information och personlig berättelse. 534 respondenter fick svara på en enkät gällande hjälpintentioner. Respondenterna fick motta en trisslott för sin medverkan som sedan användes för att mäta faktiskt hjälpbeteende.
Studien visade att respondenterna hade en högre självskattad hjälpintention för offer tillhörande ingruppen. Dock visade resultaten på att faktiskt hjälpbeteende inte påverkades av annonsens utformning eller offrens grupptillhörighet, i motsats till vad tidigare forskningsstudier visat på. (Less)
Popular Abstract
During the current refugee crisis charities have been having difficulties raising money for different projects. The ability to make charity appeals that motivate helping is therefore of utmost importance. Prior research indicates that the most beneficial charity appeals present a personal story of an identified victim. Studies have shown that statistical information in combination with a personal story reduces helping towards the identified victim. Focus has previously been on victims that belong to ones’ out-group, whereas this study includes in-group in the analysis.
This study investigates how group membership affects helping with different types of charity appeals. Group membership was manipulated by presenting charities that... (More)
During the current refugee crisis charities have been having difficulties raising money for different projects. The ability to make charity appeals that motivate helping is therefore of utmost importance. Prior research indicates that the most beneficial charity appeals present a personal story of an identified victim. Studies have shown that statistical information in combination with a personal story reduces helping towards the identified victim. Focus has previously been on victims that belong to ones’ out-group, whereas this study includes in-group in the analysis.
This study investigates how group membership affects helping with different types of charity appeals. Group membership was manipulated by presenting charities that primarily help different in-groups and out-groups. The different types of appeals were manipulated by either presenting an identified victim with a personal story, statistical information or a combination of them both. 534 participants answered a survey about helping intentions. The participants received a scratch ticket, which was used to measure actual donations and helping behavior.
The study shows that the participants had a higher self-evaluated helping intention towards in-group victims. Contrary to prior research, the results do not show that actual helping behavior was affected by neither type of the charity appeal nor the group membership of the victim. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alf, Erika LU and Eldered, Emma LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
proportionsdominanseffekten, identifierbarhetseffekten, Välgörenhet, hjälpbeteende, ingruppsbias, Charity, helping behavior, identifiable victim effect, proportion dominance effect, in-group bias
language
Swedish
id
8879707
date added to LUP
2016-06-10 15:41:10
date last changed
2016-06-10 15:41:10
@misc{8879707,
 abstract   = {I pågående flyktingkris har hjälporganisationer haft svårigheter att samla in pengar till olika projekt. Att utforma annonser som motiverar till hjälpbeteenden är därför av stor vikt. Tidigare forskning visar att hjälporganisationer som presenterar annonser med en personlig berättelse om ett identifierat offer genererar flest donationer. Studier visar även på att tillföra statistisk information till en personlig berättelse reducerar hjälpbeteenden gentemot det identifierade offret. Fokus har tidigare legat på att mäta effekterna med offer som tillhör utgruppen, denna studie tar även in ingruppen i analysen.
Studien undersöker hur grupptillhörighet påverkar hjälpbeteenden i samband med olika typer av annonser. Offrens grupptillhörighet manipulerades genom att presentera hjälporganisationer som primärt hjälper olika in- och utgrupper. Typ av annons manipulerades genom att antingen presentera en personlig berättelse om ett identifierat offer, statistisk information eller en kombination av statistisk information och personlig berättelse. 534 respondenter fick svara på en enkät gällande hjälpintentioner. Respondenterna fick motta en trisslott för sin medverkan som sedan användes för att mäta faktiskt hjälpbeteende.
Studien visade att respondenterna hade en högre självskattad hjälpintention för offer tillhörande ingruppen. Dock visade resultaten på att faktiskt hjälpbeteende inte påverkades av annonsens utformning eller offrens grupptillhörighet, i motsats till vad tidigare forskningsstudier visat på.},
 author    = {Alf, Erika and Eldered, Emma},
 keyword   = {proportionsdominanseffekten,identifierbarhetseffekten,Välgörenhet,hjälpbeteende,ingruppsbias,Charity,helping behavior,identifiable victim effect,proportion dominance effect,in-group bias},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur berättelser om identifierade offer och statistisk information i välgörenhetsannonser påverkar hjälpande gentemot ingruppen och utgruppen},
 year     = {2016},
}