Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Begåvning och internaliserade psykiska symtom hos barn och ungdomar - en uppföljningsstudie

Lindebratt, Hanna LU and Lans Zlobeck, Sofia LU (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar i alla grupper. Syftet med denna studie var att undersöka hur barns och ungdomars begåvning och grad av internaliserade psykiska symtom utvecklas över tre år samt huruvida begåvning påverkar grad av internaliserade psykiska symtom. Vidare studerades den eventuella inverkan som åldersgrupp respektive kön har på dessa faktorer. Studien baseras på data insamlad vid två tillfällen från skolbarn i åldrarna 9 – 17 år i Skåne (N = 50). De mätinstrument som användes var WISC-IV, WAIS-IV och Beck ungdomsskalor. Resultatet visade på stabilitet i begåvning och ökad grad av internaliserade psykiska symtom i hela gruppen. En särskilt stor ökning förelåg i depressionssymtom för gruppen som mätts vid 12... (More)
Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar i alla grupper. Syftet med denna studie var att undersöka hur barns och ungdomars begåvning och grad av internaliserade psykiska symtom utvecklas över tre år samt huruvida begåvning påverkar grad av internaliserade psykiska symtom. Vidare studerades den eventuella inverkan som åldersgrupp respektive kön har på dessa faktorer. Studien baseras på data insamlad vid två tillfällen från skolbarn i åldrarna 9 – 17 år i Skåne (N = 50). De mätinstrument som användes var WISC-IV, WAIS-IV och Beck ungdomsskalor. Resultatet visade på stabilitet i begåvning och ökad grad av internaliserade psykiska symtom i hela gruppen. En särskilt stor ökning förelåg i depressionssymtom för gruppen som mätts vid 12 respektive 15 års ålder. Kön var en stabil prediktor för grad av ångestsymtom, där flickor rapporterade fler symtom vid båda mättillfällen. Inga samband förelåg mellan begåvning och internaliserade psykiska symtom. Resultaten identifierar barn i tidiga tonår och flickor i alla åldrar som särskilt utsatta och understryker vikten av att tidigt uppmärksamma dessa grupper i arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga. (Less)
Popular Abstract
Psychological distress is increasing among children in all groups. The aim
of this study was to investigate the development of intelligence and
internalized psychological symptoms over three years and whether these
variables influence each other. The study further examined the impact of age
group and gender on these factors. Schoolchildren aged 9 – 17 years (N =
50) were tested on two occasions using WISC-IV, WAIS-IV and Beck
Youth Inventories. Results showed that intelligence was stable over time
and indicated an increase in the degree of internalized psychological
symptoms. The group that was tested at age 12 and 15 displayed a
particularly large increase in depression symptoms. Gender was a stable
predictor for the degree of... (More)
Psychological distress is increasing among children in all groups. The aim
of this study was to investigate the development of intelligence and
internalized psychological symptoms over three years and whether these
variables influence each other. The study further examined the impact of age
group and gender on these factors. Schoolchildren aged 9 – 17 years (N =
50) were tested on two occasions using WISC-IV, WAIS-IV and Beck
Youth Inventories. Results showed that intelligence was stable over time
and indicated an increase in the degree of internalized psychological
symptoms. The group that was tested at age 12 and 15 displayed a
particularly large increase in depression symptoms. Gender was a stable
predictor for the degree of anxiety symptoms, where girls consistently
reported more symptoms. No association was found between intelligence
and internalized psychological symptoms. The results emphasize the
particular vulnerability of children in early adolescence and girls of all ages
and special attention should thus be given to these groups. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindebratt, Hanna LU and Lans Zlobeck, Sofia LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Beck Youth Inventories, anxiety symptoms, depression symptoms, barn, ungdomar, intelligence, internalized psychological symptoms, Beck ungdomsskalor, WAIS-IV, WISC-IV, ångestsymtom, depressionssymtom, begåvning, internaliserade psykiska symtom, children, adolescents
language
Swedish
id
8879779
date added to LUP
2016-06-14 09:57:21
date last changed
2016-06-14 09:57:21
@misc{8879779,
 abstract   = {Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar i alla grupper. Syftet med denna studie var att undersöka hur barns och ungdomars begåvning och grad av internaliserade psykiska symtom utvecklas över tre år samt huruvida begåvning påverkar grad av internaliserade psykiska symtom. Vidare studerades den eventuella inverkan som åldersgrupp respektive kön har på dessa faktorer. Studien baseras på data insamlad vid två tillfällen från skolbarn i åldrarna 9 – 17 år i Skåne (N = 50). De mätinstrument som användes var WISC-IV, WAIS-IV och Beck ungdomsskalor. Resultatet visade på stabilitet i begåvning och ökad grad av internaliserade psykiska symtom i hela gruppen. En särskilt stor ökning förelåg i depressionssymtom för gruppen som mätts vid 12 respektive 15 års ålder. Kön var en stabil prediktor för grad av ångestsymtom, där flickor rapporterade fler symtom vid båda mättillfällen. Inga samband förelåg mellan begåvning och internaliserade psykiska symtom. Resultaten identifierar barn i tidiga tonår och flickor i alla åldrar som särskilt utsatta och understryker vikten av att tidigt uppmärksamma dessa grupper i arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga.},
 author    = {Lindebratt, Hanna and Lans Zlobeck, Sofia},
 keyword   = {Beck Youth Inventories,anxiety symptoms,depression symptoms,barn,ungdomar,intelligence,internalized psychological symptoms,Beck ungdomsskalor,WAIS-IV,WISC-IV,ångestsymtom,depressionssymtom,begåvning,internaliserade psykiska symtom,children,adolescents},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Begåvning och internaliserade psykiska symtom hos barn och ungdomar - en uppföljningsstudie},
 year     = {2016},
}