Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Salixodling - mer än bara biomassa?

Gunnarsson, Joel LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
In order to secure a sustainable development it is important to switch our resource and energy production from finite sources to bio-based, renewable sources. Biomass is, although not the definitive solution to a sustainable society, a good stepping stone towards it. A lot of agricultural land in Sweden is unused and could be used for cultivation of energy forest. Salix is an energy wood that has been shown to increase the rate of organic carbon in soil as well as increase crop resistance to pathogens. In this study, the prospect of direct effects on the growth of crop biomass due to previous Salix cultivation was investigated. Wheat was sown in wheat soil and Salix soil as well as in autoclaved soil samples. No significant correlation... (More)
In order to secure a sustainable development it is important to switch our resource and energy production from finite sources to bio-based, renewable sources. Biomass is, although not the definitive solution to a sustainable society, a good stepping stone towards it. A lot of agricultural land in Sweden is unused and could be used for cultivation of energy forest. Salix is an energy wood that has been shown to increase the rate of organic carbon in soil as well as increase crop resistance to pathogens. In this study, the prospect of direct effects on the growth of crop biomass due to previous Salix cultivation was investigated. Wheat was sown in wheat soil and Salix soil as well as in autoclaved soil samples. No significant correlation between growth of wheat biomass in Salix soil in comparison to wheat soil was found, although there was a higher shoot biomass in autoclaved soil. There was also a tendency for a higher total biomass in autoclaved soils than in live soils, but this was not significant. Salix soils proved to have a higher proportion of carbon than wheat soils. Salix is a good competitor in terms of energy gain, the economic trend in Sweden is however negative due to decreasing prices in recent years which greatly influences the profitability of Salix. Due to this, policy measures, for example subsidies on energy crops or higher taxes on fossil fuels, is probably necessary in order to improve the conditions and profitability of Salix cultivation in Sweden. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Salixodling som markförbättrare och lönsam inkomstkälla

Vårt samhälle måste bli mer hållbart för kunna erbjuda en framtid till kommande generationer. Hur detta ska gå till är mindre säkert, två saker som dock måste bli mer effektiva och hållbara är jordbruk och energiproduktion. Kan Salix vara den saknade biten i hållbarhetspusslet?

Vi blir allt fler människor på vår planet och vår levnadsstandard ökar ständigt. Jordens resurser kommer inte att räcka för alltid och för att vi inte ska ta slut på dem måste vi ändra våra levnadsvanor till en mer hållbar livsstil. Ett sätt att göra detta är att byta ut fossila bränslen mot förnybara energikällor, ett exempel på sådan energi är biomassa och bioenergi. Salix är ett trädslag som odlas för... (More)
Salixodling som markförbättrare och lönsam inkomstkälla

Vårt samhälle måste bli mer hållbart för kunna erbjuda en framtid till kommande generationer. Hur detta ska gå till är mindre säkert, två saker som dock måste bli mer effektiva och hållbara är jordbruk och energiproduktion. Kan Salix vara den saknade biten i hållbarhetspusslet?

Vi blir allt fler människor på vår planet och vår levnadsstandard ökar ständigt. Jordens resurser kommer inte att räcka för alltid och för att vi inte ska ta slut på dem måste vi ändra våra levnadsvanor till en mer hållbar livsstil. Ett sätt att göra detta är att byta ut fossila bränslen mot förnybara energikällor, ett exempel på sådan energi är biomassa och bioenergi. Salix är ett trädslag som odlas för att ge bioenergi. I min studie undersökte jag om Salix förbättrade jorden så pass att de vete kunde växa bättre där än i vanlig jord. Ett sådant samband hade varit väldigt nyttigt och användbart, både för ett hållbart jordbruk och en mer hållbar energiproduktion. Man skulle kunna odla Salix på sämre jordbruksmark som inte gav särskilt bra skördar, detta skulle höja kvaliteten på jorden och framtida odlingar av andra grödor skulle ge rikare skördar. Salixodlingen skulle dessutom producera ett förnybart, biobaserat bränsle. Dessvärre kunde jag inte upptäcka ett samband likt detta, däremot fann jag att steril jord gav en bättre tillväxt än jord med levande organismer som kan konkurrera om näring, samt att jord som Salix vuxit i hade en högre halt av kol i sig än vanlig åkerjord. Tidigare forskning har också visat att Salixodling höjer kolhalten i jord, och detta skulle man kunna utnyttja. Salixodling skulle kunna fungera som en så kallad kolsänka, en plats där kol kan lagras för att på så sätt minska halten av koldioxid i atmosfären och därmed dämpa växthuseffekten.
Utöver detta undersökte jag lönsamheten för Salixodling i Sverige och kom fram till att det blir allt mindre lönsamt att odla Salix och andra energiträdslag, idag förlorar man till och med pengar på att odla Salix. Varför det är så beror antagligen till stor del på att priset på Salix sjunkit en hel del de senaste åren, då marknadspriset verkar ha stor inverkan på lönsamheten för odling av Salix och annan energiskog. För att göra Salix mer attraktivt att odla behöver det därför bli mer lönsamt för lantbrukare, kanske genom att med ekonomiska styrmedel främja odling av energigrödor eller genom att införa en högre beskattning på fossila bränslen för att på så sätt göra Salix och andra energigrödor mer konkurrenskraftiga.
Användningen av gröna och förnybara bränslen måste öka för att vi alla ska kunna nå ett hållbart samhälle och leva väl utan att helt förbruka Jordens resurser. Salix är en gröda som inte bara ger energi utan som också kan ge andra tjänster för miljön och samhället. Om det kan förbättra jordbruksjord kunde inte bevisas här men är samtidigt inte uteslutet, och kanske kan något annat trädslag erbjuda ännu bättre möjligheter för en hållbar utveckling? För detta måste forskningen fortsätta, klart är i varje fall att biobränslen likt Salix är en del av framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Joel LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Salix, biamass, non fossil fuel
language
Swedish
id
8879800
date added to LUP
2016-06-11 21:46:12
date last changed
2016-06-11 21:46:12
@misc{8879800,
 abstract   = {In order to secure a sustainable development it is important to switch our resource and energy production from finite sources to bio-based, renewable sources. Biomass is, although not the definitive solution to a sustainable society, a good stepping stone towards it. A lot of agricultural land in Sweden is unused and could be used for cultivation of energy forest. Salix is an energy wood that has been shown to increase the rate of organic carbon in soil as well as increase crop resistance to pathogens. In this study, the prospect of direct effects on the growth of crop biomass due to previous Salix cultivation was investigated. Wheat was sown in wheat soil and Salix soil as well as in autoclaved soil samples. No significant correlation between growth of wheat biomass in Salix soil in comparison to wheat soil was found, although there was a higher shoot biomass in autoclaved soil. There was also a tendency for a higher total biomass in autoclaved soils than in live soils, but this was not significant. Salix soils proved to have a higher proportion of carbon than wheat soils. Salix is a good competitor in terms of energy gain, the economic trend in Sweden is however negative due to decreasing prices in recent years which greatly influences the profitability of Salix. Due to this, policy measures, for example subsidies on energy crops or higher taxes on fossil fuels, is probably necessary in order to improve the conditions and profitability of Salix cultivation in Sweden.},
 author    = {Gunnarsson, Joel},
 keyword   = {Salix,biamass,non fossil fuel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Salixodling - mer än bara biomassa?},
 year     = {2016},
}