Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Att ställa krav är att bry sig" - Om gymnasietjejers upplevelse av att bli betygsatta

Berglund, Alice LU (2016) SOCK04 20161
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Bedömning ur ett elevperspektiv har väckt förvånansvärt lite forskningsintresse. Samtidigt ser vi oroväckande statistik om ökad skolstress och psykisk ohälsa bland elever, framförallt tjejer. I och med den senaste skolreformen (gy11) är betygsättningen allt mer konstant och individualiserad.
Syftet med denna studie är att, på en mer strukturell nivå, se hur den samhälleliga synen på kunskap och betyg kan påverka gymnasietjejers upplevelse av att bli bedömda och betygsatta. Samt att, mer på individnivå, se hur deras självbild påverkas av betygsättning och bedömning.
För att undersöka detta genomförs en kvalitativ undersökning där materialet består av fyra individuella intervjuer och två fokusgruppsdiskussioner med tjejer som går i... (More)
Bedömning ur ett elevperspektiv har väckt förvånansvärt lite forskningsintresse. Samtidigt ser vi oroväckande statistik om ökad skolstress och psykisk ohälsa bland elever, framförallt tjejer. I och med den senaste skolreformen (gy11) är betygsättningen allt mer konstant och individualiserad.
Syftet med denna studie är att, på en mer strukturell nivå, se hur den samhälleliga synen på kunskap och betyg kan påverka gymnasietjejers upplevelse av att bli bedömda och betygsatta. Samt att, mer på individnivå, se hur deras självbild påverkas av betygsättning och bedömning.
För att undersöka detta genomförs en kvalitativ undersökning där materialet består av fyra individuella intervjuer och två fokusgruppsdiskussioner med tjejer som går i gymnasiet. Analysen genomförs främst i diskussion med Hartmut Rosas accelerationsteorier samt Thomas Scheffs teorier om skam och stolthet.
I uppsatsen argumenteras för att betyg inte kan betraktas uteslutande som en motivationsfaktor. Bedömningens konsekvenser är beroende av elevens förväntningar, erkännande och förutsättningar, som i sin tur är beroende av bland annat kön, klass, ”etnicitet” och elevens tidigare prestation. Omgivningen, exempelvis lärare, klasskamrater och föräldrar, är avgörande för vilken roll betyg får för eleven. Studien visar hur betygsättning påverkar näst intill alla delar av elevens vardag. Betyg tas på stort allvar och ses som avgörande för intervjupersonernas framtid. Det finns en tydlig tidsaspekt, en känsla av att tiden aldrig räcker till. Betygsystemets utformning får eleverna att känna att de aldrig presterar på en tillräckligt hög nivå, vilket i sin tur kan leda till en känsla av hopplöshet och uppgivenhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Alice LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
betyg, betygsättning, individualisering, acceleration, erkännande, skam, fokusgruppsdiskussioner, intervjuer, gymnasietjejer, självbild
language
Swedish
id
8879836
date added to LUP
2016-06-22 12:16:45
date last changed
2016-06-22 12:16:45
@misc{8879836,
 abstract   = {Bedömning ur ett elevperspektiv har väckt förvånansvärt lite forskningsintresse. Samtidigt ser vi oroväckande statistik om ökad skolstress och psykisk ohälsa bland elever, framförallt tjejer. I och med den senaste skolreformen (gy11) är betygsättningen allt mer konstant och individualiserad. 
	Syftet med denna studie är att, på en mer strukturell nivå, se hur den samhälleliga synen på kunskap och betyg kan påverka gymnasietjejers upplevelse av att bli bedömda och betygsatta. Samt att, mer på individnivå, se hur deras självbild påverkas av betygsättning och bedömning. 
	För att undersöka detta genomförs en kvalitativ undersökning där materialet består av fyra individuella intervjuer och två fokusgruppsdiskussioner med tjejer som går i gymnasiet. Analysen genomförs främst i diskussion med Hartmut Rosas accelerationsteorier samt Thomas Scheffs teorier om skam och stolthet. 
	I uppsatsen argumenteras för att betyg inte kan betraktas uteslutande som en motivationsfaktor. Bedömningens konsekvenser är beroende av elevens förväntningar, erkännande och förutsättningar, som i sin tur är beroende av bland annat kön, klass, ”etnicitet” och elevens tidigare prestation. Omgivningen, exempelvis lärare, klasskamrater och föräldrar, är avgörande för vilken roll betyg får för eleven. Studien visar hur betygsättning påverkar näst intill alla delar av elevens vardag. Betyg tas på stort allvar och ses som avgörande för intervjupersonernas framtid. Det finns en tydlig tidsaspekt, en känsla av att tiden aldrig räcker till. Betygsystemets utformning får eleverna att känna att de aldrig presterar på en tillräckligt hög nivå, vilket i sin tur kan leda till en känsla av hopplöshet och uppgivenhet.},
 author    = {Berglund, Alice},
 keyword   = {betyg,betygsättning,individualisering,acceleration,erkännande,skam,fokusgruppsdiskussioner,intervjuer,gymnasietjejer,självbild},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Att ställa krav är att bry sig" - Om gymnasietjejers upplevelse av att bli betygsatta},
 year     = {2016},
}